Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ: Παράταση για την εγκατάσταση VLTs

ΟΠΑΠ: Παράταση για την εγκατάσταση VLTs

από
Μόνο 2 λεπτά

Παράταση για την εγκατάσταση των παιχνιδομηχανών (VLTs) δίνει η κυβέρνηση στον ΟΠΑΠ, όπως έγραψε πρόσφατα

το euro2day, καθώς ήταν αδύνατη η τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε πως το δεκαετές μονοπώλιο του οργανισμού αρχίζει 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η σχετική παράγραφος του νόμου 4002/11 (άρθρο 39, παράγραφος 4) προέβλεπε πως η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει 12 μήνες μετά τη χορήγησή της. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά, που βρίσκεται από σήμερα σε διαβούλευση, προβλέπεται αναδιατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου. 

Έτσι, «η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο, είτε: α) δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων, είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την ΕΕΕΠ με σχετική πράξη της». Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και παράταση στην προθεσμία εντός της οποίας ο ΟΠΑΠ πρέπει να λειτουργήσει τα VLTs που θα εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων του. Ο οργανισμός ήταν υποχρεωμένος με βάση το νόμο 4002/2011 να τα λειτουργήσει εντός δωδεκαμήνου και σε διαφορετική περίπτωση όσα δε λειτουργούσαν θα επέστρεφαν αζημίως στο Δημόσιο. 

Στο σχέδιο νόμου για την κεφαλαιαγορά αναδιατυπώνεται η συγκεκριμένη πρόβλεψη ως εξής: «Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως ισχύει».

Διαβάστε το άρθρο «ΟΠΑΠ: Παράταση για την εγκατάσταση VLTs» στην πηγή: Euro2day

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ