Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΕΕΕΠ: Στο στόχαστρο και η διαφημιστική δραστηριότητα των νόμιμων παρόχων τυχερών παιγνίων 

ΕΕΕΠ: Στο στόχαστρο και η διαφημιστική δραστηριότητα των νόμιμων παρόχων τυχερών παιγνίων 

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Μετά το μπαράζ μηνύσεων που αναμένεται το επόμενο διάστημα κατά των εταιρειών παράνομου τζόγου για την διαφημιστική τους δραστηριότητα, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων βάζει στο στόχαστρο και τους νόμιμους παρόχους.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ανεξάρτητης Αρχής ενέκρινε δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία ενός συστήματος (framework) για την παρακολούθηση της διαφημιστικής δραστηριότητας των Παρόχων Τυχερών Παιγνίων.

Η δαπάνη της υπηρεσίας που θα αγγίξει τα 35.000 ευρώ συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, και θα πραγματοποιηθεί στα οικονομικά έτη 2024 και 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στις υποχρεώσεις της Επιτροπής είναι και ο έλεγχος της διαφημιστικής δραστηριότητας των παρόχων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν συγκεκριμένο πλαίσιο για κάθε διαφημιστική καμπάνια.

Πιο συγκεκριμένα, η εμπορική επικοινωνία δεν πρέπει να απευθύνεται σε ανήλικους, να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ροπής των καταναλωτών προς τα τυχερά παιχνίδια, να χρησιμοποιεί γνωστά και διάσημα πρόσωπα, να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών για τις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη, να μεταδίδει το μήνυμα ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι μέσο πλουτισμού ή τρόπος διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες, να υποδηλώνει ότι τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν προτεραιότητα στη ζωή. Επιπλέον, η διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών πρέπει να αναφέρει τις τηλεφωνικές γραμμές και τις υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.

Πέρυσι, για παράδειγμα, εγκρίθηκαν 955 Σχέδια Εμπορικής Επικοινωνίας, αλλά απορρίφθηκαν τα 108. Από τις εγκρίσεις που δόθηκαν 366 ΣΕΕ αφορούσαν επίγεια παίγνια, 586 σχέδια για διαδικτυακά και τρία για ραδιοτηλεοπτικά.

Ποσό 500 εκατ. για διαφήμιση το 2023

Στα 535 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2023 ο προϋπολογισμός των Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) που υπέβαλαν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων για έγκριση στην Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Στα πεπραγμένα της ΕΕΕΠ για το 2023, οι προϋπολογισμοί των Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας που εγκρίθηκαν είναι αυξημένοι κατά 177% από εκείνους που είχαν εγκριθεί στην προηγούμενη χρήση του 2022, που δεν ξεπερνούσαν τα 200 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΕΕΠ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ΣΕΕ εκτείνεται σε περιόδους μεγαλύτερες του έτους, κάτι που προσδίδει προοδευτικότητα στα σχετικά ποσά που προγραμματίζεται να δαπανηθούν. Από την άλλη πλευρά, πολλά από τα ΣΕΕ που υποβάλλονται προς έγκριση αφορούν τροποποιήσεις σχεδίων που εγκρίθηκαν σε προηγούμενα έτη και, συνεπώς, μέρος των ποσών που δεν δαπανήθηκαν μετακυλίονται στα επόμενα έτη. Ωστόσο, οι εγκρίσεις που υπήρξαν πέρυσι δείχνουν ότι η διαφημιστική δαπάνη και οι προωθητικές ενέργειες των τυχερών παιγνίων πρόκειται ν’ αυξηθούν.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2023 για τα 1.737 εγκεκριμένα ΣΕΕ των ετών 2018-2023 ανήλθαν συνολικά σε 120,4 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι περίπου 4% αυξημένο σε σχέση με το 2022, όταν ανήλθε σε 115,8 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχεί στο 11% του συνολικού προϋπολογισμού των ανωτέρω ΣΕΕ (1.054,6 εκατ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περσινή δαπάνη για τυχερά παίγνια συνιστά ιστορικό υψηλό για την αγορά, έχοντας ως αμέσως επόμενο υψηλό το 2022. Μέχρι τότε η διαφημιστική/προωθητική δαπάνη κυμαινόταν μεταξύ 90 και 110 εκατ. ευρώ ετησίως.

Την κυρίαρχη θέση στη διαφημιστική δαπάνη έχει το κανάλι διανομής μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης (32,26%). Ακολουθούν οι δράσεις χορηγιών (28,34%), κυρίως σε αθλητικούς οργανισμούς και εκπομπές, η διαφήμιση μέσω Διαδικτύου (22,02%), συμπεριλαμβανομένων των mobile ads και των ads στα κοινωνικά δίκτυα (social networks), η εξωτερική διαφήμιση (6,37%) που διενεργείται σε εξωτερικούς χώρους (στάσεις, μέσα μαζικής μεταφοράς, διανομή φυλλαδίων και έντυπα) και το υπόλοιπο ποσοστό 10,83 αφορά κοινωνική ευθύνη κ.α.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα παίγνια κατέχουν μεγάλο μερίδιο διαφημιστικής δαπάνης, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, αντανακλά τις συνθήκες ανταγωνισμού των Κατόχων Άδειας, τόσο στα επίγεια όσο και στα διαδικτυακά παίγνια.

«Όσο πιο υψηλό το μερίδιο αυτό τόσο πιο πολύ προκύπτει η αναγκαιότητα καθορισμού και ελέγχου της έννοιας του “λελογισμένου” της διαφήμισης των τυχερών παιγνίων, γεγονός που επιβάλλει, στο άμεσο μέλλον, η ΕΕΕΠ, να επεξεργαστεί και συγκροτήσει συγκεκριμένους δείκτες διείσδυσης της διαφήμισης τυχερών παιγνίων στο κοινό, με τρόπο ο οποίος θα συμβάλλει στην αντικειμενικοποίηση και τον ακριβή καθορισμό των ορίων της διείσδυσης αυτής, συνδυάζοντας αφενός το εύρος και τη δυναμική του εκάστοτε Κατόχου Άδειας στην αγορά και αφετέρου τον εγγενή κίνδυνο που συγκεκριμένα παίγνια ή κατηγορίες αυτών ενέχουν για την προστασία του παίκτη από τις βλαπτικές συνέπειες που μπορεί να έχει η ενασχόλησή του με αυτά» αναφέρει η ΕΕΕΠ τονίζοντας ότι «εντύπωση προκαλεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (μόλις 2,94%), ελάχιστα αυξημένο σε σχέση με το 2022 (1,34%), για την προώθηση και προβολή των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, κάθε διαφημιστική καμπάνια θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής βήματα:

-Γενική στρατηγική όπου συνοψίζονται τα πιο σημαντικά σημεία που αφορούν τη συνολική εικόνα και θέση της εταιρείας στην αγορά, η συνολική στρατηγική που υιοθετεί η εταιρεία για την εμπορική της επικοινωνία και οι γενικοί στόχοι της στρατηγικής αυτής.

-Στόχοι εμπορικής επικοινωνίας όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικοί στόχοι του σχεδίου εμπορικής επικοινωνίας, καθώς και οι ενέργειες που περιλαμβάνει για την επίτευξη των στόχων αυτών.

-Αρχές εμπορικής επικοινωνίας με αναφορά στα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται μέσω του σχεδίου, προκειμένου να τηρούνται οι γενικές αρχές της εμπορικής επικοινωνίας των τυχερών παιγνίων.

-Διαφημιστικά μηνύματα με συνοπτική περιγραφή του συνόλου του δημιουργικού υλικού των εμπορικών ανακοινώσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο εμπορικής επικοινωνίας.

-Μέσα Μετάδοσης όπου αναφέρονται ονομαστικά οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μέσω των οποίων θα προβάλλονται οι εμπορικές ανακοινώσεις, η μέση συχνότητα μετάδοσης ανά ημέρα και σταθμό για κάθε ανακοίνωση και για όλη τη διάρκεια του σχεδίου, η χρονική διάρκεια των ανακοινώσεων κατά περίπτωση, καθώς και η ζώνη μετάδοσης.

Επίσης αναφέρονται αναλυτικά, τα διαδικτυακά μέσα διά των οποίων θα προβάλλονται οι εμπορικές ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο (κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες, Web TV, You Tube, μηχανές αναζήτησης κ.λπ.).

-Εξωτερική και Εσωτερική σήμανση (Outdoor/Indoor) όπου αναφέρονται αναλυτικά, οι χώροι εξωτερικής ή/και εσωτερικής σήμανσης, οι οποίοι προβλέπονται για την προβολή εμπορικών ανακοινώσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

-Έντυπες καταχωρίσεις όπου αναφέρονται αναλυτικά, οι καταχωρίσεις εμπορικών ανακοινώσεων ανά έντυπο μέσο και έκδοση (εφημερίδες, περιοδικά, κ.λπ.).

-Φυλλάδια με αναφορά στο κάθε είδους ενημερωτικό υλικό, σε μορφή φυλλαδίου, το οποίο διανέμεται με σκοπό την εμπορική προώθηση.

-Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στην περίπτωση που στην εμπορική επικοινωνία περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, παρατίθεται αναλυτικά η περιγραφή των δράσεων του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και όλων των ενεργειών που συνδέονται με την προώθηση και προβολή του.

-Χρονοδιάγραμμα ενεργειών όπου αναφέρεται η συνολική διάρκεια του σχεδίου, η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης του και παρατίθεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών εμπορικής επικοινωνίας ανά μέσο μετάδοσης.

-Προϋπολογισμός όπου παρατίθεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, ο προϋπολογισμός υλοποίησης του σχεδίου, στο σύνολο και ανά κατηγορία μέσου μετάδοσης. Ο προϋπολογισμός θα απεικονίζεται επίσης, ως ποσοστό επί του μικτού κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη δραστηριότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, με έτος βάσης το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΕΕΕΠ: Στο στόχαστρο και η διαφημιστική δραστηριότητα των νόμιμων παρόχων τυχερών παιγνίων ” στην πηγή:https://www.insider.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ