Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Υποβαθμίζει την Intralot η Moody’s

Υποβαθμίζει την Intralot η Moody’s

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Δεύτερη υποβάθμιση μέσα σε τρεις μήνες της πιστοληπτικής ικανότητας της Intralot από την Moody’s.

Ο αμερικανικός οίκος υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα για την Intralot, σε «Β3» από «Β2», διατηρώντας αρνητικές τις προοπτικές (outlook).

Η Moody’s υποβάθμισε αναλόγως και τα ομόλογα ύψους 500 εκατ. ευρώ, λήξης 2021 και 2024, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxemburg.

Όπως αναφέρεται, η υποβάθμιση αφορά κυρίως τις συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τη ρευστότητα, η οποία αντανακλάται στις αρνητικές ταμειακές ροές.

Παράλληλα, οφείλεται στις ολοένα και πιο μειωμένες προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης το 2019, όπως για παράδειγμα στις αγορές της Αργεντινής (Β2, σταθερό) και της Τουρκίας (Ba3, αρνητικό) , που αποτελούν συνδυασμένα το 30% των EBITDA της Intralot.
Μεταξύ άλλων, η εταιρεία πρέπει να αποπληρώσει δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται.

Οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς μειώνουν, επίσης, την πιθανότητα να επιτευχθούν αποδοτικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (π.χ. το 20% της Gamenet) για τη στήριξη της ρευστότητας.

«Ως εκ τούτου, η Moody’s θεωρεί ότι η δυναμική υποβάθμισης των βασικών δραστηριοτήτων το 2019 και το 2020 έχει αυξηθεί, γεγονός που σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απουσία θετικών ταμειακών ροών, δείχνει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη παραγωγή αρνητικών ταμειακών ροών από το 2015, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί το 2020 ως αποτέλεσμα των κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και των πληρωμών μερισμάτων, η αξιολόγηση Β3 περιορίζεται από:

-την ύπαρξη σημαντικών συμφερόντων μειοψηφίας που έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος της μόχλευσης να είναι σημαντικά υψηλός
-τη σημαντική υποχώρηση των μετρητών μέσω εκροών μερισμάτων
-το ιστορικό περιορισμένης ανάπτυξης
-την έκθεση σε κανονιστικούς και φορολογικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.

Στα θετικά, η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη:

-την ηγετική της θέση στην αγορά ως παγκόσμιος προμηθευτής ολοκληρωμένων συστημάτων και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
-ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων με 87 συμβάσεις και άδειες
-την ευρεία γεωγραφική παρουσία του σε 50 χώρες με
-κάποια ορατότητα στα έσοδα, ως αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού μακροπρόθεσμων συμβάσεων,
-το αποδεδειγμένο ιστορικό ανανέωσης των υφιστάμενων συμβάσεων και απόκτηση νέων επιχειρήσεων, μολονότι η Moody’s σημειώνει πως η αύξηση του ανταγωνισμού οδήγησε σε απώλεια σύμβασης στο Μαρόκο το 2018
-τις δυνατότητες ανάπτυξης από την περαιτέρω ελευθέρωση των τομέων τυχερών παιχνιδιών στις λιγότερο ώριμες αγορές.

«Η Moody’s θεωρεί το προφίλ ρευστότητας της Intralot ως αδύναμο.

Οι σημαντικές ανάγκες σε μετρητά, βραχυπρόθεσμα, για την υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιουχικών δαπανών και πληρωμών μερισμάτων σε μειονότητες, αναμένεται να οδηγήσουν σε αρνητικές ταμειακές ροές το 2020 και υποχώρηση των αποθεματικών.

Το σημαντικό ταμειακό υπόλοιπο ύψους 195 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό της 30ής Ιουνίου 2018, μειώθηκε στα 151 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ανέλθει σε 158 εκατ. έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω, σε 132 εκατ. ευρώ, αν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να επαναδιαπραγματευτεί τις συμφωνίες με δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ», σχολιάζεται

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Υποβαθμίζει την Intralot η Moody’s ” : στην πηγή: https://indicator.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ