Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Επιστολή στοιχηματικών για το νέο καθεστώς φορολόγησης

Επιστολή στοιχηματικών για το νέο καθεστώς φορολόγησης

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

Τα προβλήματα εφαρμογής της διάταξης για την αλλαγή υπολογισμού του φόρου παίκτη από την 1η Μαρτίου 2021, επισημαίνει με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς,  η  Υπό Σύσταση  Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας.

Ειδικότερα, οι  6 στοιχηματικές (Kaizen Gaming, bet365, GVC, Logflex Ltd, Winmasters, Interwetten), που υπογράφουν την επιστολή ζητούν διευκρινίσεις για τον ορισμό της έννοιας δελτίο, αλλά και παράταση του χρόνου εφαρμογής του νέου καθεστώτος, όπως ήδη έχει καταγράψει το capital.gr.

Ολόκληρη η επιστολή

Προς:

κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

2) κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας

3) κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών

4) κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή ΑΑΔΕ

Κοινοποιούμενη προς:

κ. Δημήτριο Ντζανάτο, Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π.

Θέμα: Φορολόγηση Παικτών τυχερών παιγνίων.

ΣΧΕΤ: Η από 20/12/2020 επιστολή μας

Aξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια της από 20/12/2020 ανωτέρω σχετικής επιστολής μας, και κατόπιν της δημοσίευσης και θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α/23.12.2020) δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε η κλίμακα της φορολόγησης των κερδών των νικητών στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, για την τεχνική προσαρμογή και αναγκαία παραμετροποίηση των συστημάτων μας, αλλά και για την ενιαία και ορθή εφαρμογή του άρθρου, η συγκεκριμένη διάταξη χρήζει σχετικών τροποποιήσεων/διευκρινίσεων προκειμένου να υφίσταται ο απαιτούμενος προσδιορισμός εννοιών όπως: δελτίο, παικτική συνεδρία και μικτό κέρδος (GGR) παιχνιδιού.

Ειδικότερα:

(α) Έννοια “Δελτίου”:

Με το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α/23.12.2020), αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) ως εξής: “Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα…”

Με την ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε ο τρόπος φορολόγησης των κερδών ανά δελτίο παιχνιδιού αντί ανά στήλης παιχνιδιού (όπως μέχρι προσφάτων ίσχυε), χωρίς όμως να ορίζεται η έννοια του “δελτίου”.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Ο ορισμός της έννοιας του “δελτίου” κρίνεται απολύτως απαραίτητος και αναγκαίος προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και προσαρμογές των πληροφοριακών μας συστημάτων, δεδομένου ότι στο Διαδικτυακό Στοίχημα, το δελτίο αντιστοιχεί στην “κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη, το αποτέλεσμα της οποίας δεν συνδέεται με άλλη στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη”.

Παρόλα αυτά, στο Διαδικτυακό Στοίχημα, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να στοιχηματίσει σε συστήματα, και συνδυασμού στοιχημάτων τα οποία αποτελούν διαφορετικά “δελτία”, αφού δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να στοιχηματίσει σε ένα πλήθος (και όχι μεμονωμένα) στοιχηματικών προβλέψεων, το αποτέλεσμα των οποίων δεν συνδέεται μεταξύ τους.

Για λόγους πληρότητας, σημειώνουμε ότι, δεδομένης της φύσης της διάταξης και για λόγους αποφυγής οποιαδήποτε διαφορετικής ερμηνείας, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή της έννοιας δελτίου στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2021.

Εν τη απουσία του απαιτούμενου ορισμού της ανωτέρω σχετικής έννοιας και για την αποφυγή της επερχόμενης σύγχυσης από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προτείνουμε την εισαγωγή πρόσθετου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2011 (Α’ 266) που θα ορίζει την έννοια του “δελτίου” ως κατωτέρω:

“Ως Δελτίο ορίζεται κάθε μοναδική στοιχηματική πρόβλεψη του παίκτη το αποτέλεσμα της οποίας δεν σχετίζεται ή συνδέεται με το αποτέλεσμα άλλης στοιχηματικής πρόβλεψης του παίκτη.

(β) Έννοια “Παικτικής Συνεδρίας”:

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει στην ως άνω επιστολή μας, προτείνεται η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται με παικτική συνεδρία δεδομένου ότι με τον υφιστάμενο ορισμό προβλέπεται η φορολόγηση κερδών από το χρονικό διάστημα που ο παίκτης συνδέεται με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) μέχρι την αποσύνδεσή του από το ΚΠΣ. Ο ορισμός αυτός είναι μεταβλητός και δύναται να επιφέρει επιπλοκές στον υπολογισμό του σχετικού φόρου, όπως για παράδειγμα:

1. Παίκτης δύναται, κάθε φορά που εμφανίζει κέρδη μέχρι του ποσού που δεν φορολογούνται, να τερματίζει την κερδοφόρα παικτική συνεδρία και να δημιουργεί νέα παικτική συνεδρία ώστε να μηδενίζεται το προς φορολόγηση κέρδος του και να ξεκινά από την αρχή με νέο αφορολόγητο όριο.

2. Αντίστοιχα παίκτης που συμμετέχει σε δύο ή και περισσότερες συνεδρίες αποσπασματικά στην ίδια χρονική περίοδο και στην μία εξ αυτών κερδίσει ξεπερνώντας το αφορολόγητο ποσό και κατά συνέπεια φορολογηθεί ενώ στην επόμενη συνεδρία χάσει, δεν θα μπορέσει να συμψηφίσει το ποσό της απώλειας με το ποσό του κέρδους.

Επομένως, ως είναι εμφανές, εκ των οριζομένων προάγεται ακουσίως η δυνατότητα διαφορετικής και άνισης φορολόγησης δύο Παικτών για τα ίδια προ φόρων κέρδη.

Κρίνεται κατά συνέπεια απαραίτητο, ως προς την φορολόγηση των κερδών των παιχνιδιών που διεξάγονται με παικτική συνεδρία, η συνεδρία να ορίζεται σε 24ωρη βάση.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την τροποποίηση του ορισμού της παικτικής συνεδρίας της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2011 ως κατωτέρω:

Και όμως υπάρχει τρόπος να γεμίσουν τα πρακτορεία με παίκτες πάλι
Αν έχεις πρακτορείο δες εδώ τον τρόπο τώρα ….

“Ως Παικτική Συνεδρία ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας είκοσι τεσσάρων ωρών (η οποία αρχίζει παγίως και πάντοτε στις επτά το πρωί ώρα Ελλάδος ακριβώς (07:00:00 ) και ολοκληρώνεται αυτομάτως στις 06:59:59 την επομένη ημερολογιακή ημέρα.

(γ) ορισμός του μεικτού κέρδους παιχνιδιού (GGR)

Δεδομένου ότι οι πάροχοι τυχερών παιγνίων προβαίνουν σε προσφορές πιστότητας (πχ. bonus, Free bets κλπ) οι οποίες βαρύνουν οικονομικά τον πάροχο και δεν αποτελούν επ ουδενί χρηματικές εισροές από τον παίκτη αλλά έξοδο για τον πάροχο, κρίνεται απόλυτα σκόπιμη η διευκρίνιση – για λόγους ασφάλειας δικαίου – ότι η συμμετοχή στα παίγνια που δεν προέρχεται από χρήματα που έχει καταθέσει ο παίκτης αλλά από προσφορές πιστότητας δεν συνυπολογίζονται στο GGR ως συμμετοχές παίκτη (wagers).

Τούτο άλλωστε είναι και απολύτως συμβατό με τoν νόμο (άρθρο 25, παράγραφος ιβ του ν. 4002/2011), τη σχετική οικονομική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις σχετικές προδιαγραφές του Corporate Finance Institute.

Περαιτέρω, και όσον αφορά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 η οποία προβλέπεται για την 1 η Μαρτίου, 2021 θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εν λόγω διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 2 του άρθρου 60 του 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) η οποία προβλέπει τα εξής:

“κάθε ρύθμιση που επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται σε ισχύ είτε την πρώτη Ιανουαρίου είτε την πρώτη Ιουλίου εκάστου έτους”.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών νικητών επιβαρύνει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα αφού θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστική τεχνική προσαρμογή των πληροφοριακών μας συστημάτων, κρίνουμε αναγκαίο η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης να οριστεί την 01/07 και εντεύθεν. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Μετά τιμής,

Η Υπό Σύσταση Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας

Stoiximan/Kaizen Gaming

bet365

GVC

Logflex Ltd

Winmasters

Interwetten

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” Επιστολή στοιχηματικών για το νέο καθεστώς φορολόγησης” : στην πηγή:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ