Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Πρακτορεία ΟΠΑΠ : Επανέρχεται η Τεκμαρτή απαλλαγή των επισφαλών απαιτήσεων

Πρακτορεία ΟΠΑΠ : Επανέρχεται η Τεκμαρτή απαλλαγή των επισφαλών απαιτήσεων

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Με την τροπολογία 2134/243 22.4.2019 στο νομοσχέδιο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.» παρέχεται εκ νέου, από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) η καταργηθείσα με την παρ. ΙΙ.η της υποπαρ. Δ.1 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.

Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4172/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επανέρχεται η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), η οποία καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προκειμένου να αναγνωρίζονται με ειδικό τρόπο οι επισφαλείς απαιτήσεις για τα πρακτορεία του Ο.Π.Α.Π.. Για τις επιχειρήσεις αυτές υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες τους, συνυφασμένοι με την όλη λειτουργία τους και δεν υπάρχουν δικαιολογητικά στοιχεία για τις δαπάνες αυτές , με αποτέλεσμα λόγω των κανονισμών που ισχύουν στα παίγνια γενικά, να επιβαρύνονται και να πληρώνουν τα ποσά αυτά τα πρακτορεία, για τα οποία δεν φέρουν ευθύνη και συνεπώς δεν θα έπρεπε να τα χρεωθούν. Για τον υπολογισμό των επισφαλών απαιτήσεων δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), καθώς και οι πωλήσεις λαχείων και άλλα έσοδα που πραγματοποιούν τα πρακτορεία του Ο.Π.Α.Π. από άλλες δραστηριότητες όπως η πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας, εξόφληση λογαριασμών κ.λ.π..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4172/2013

1. Στο άρθρο 26 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).»
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Πρακτορεία ΟΠΑΠ: Επανέρχεται η δυνατότητα  έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων   “ : στην πηγή:Taxheaven

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ