Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Πώς απέτυχε η προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος με δελτία πρακτορείων του ΟΠΑΠ

Πώς απέτυχε η προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος με δελτία πρακτορείων του ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Προσπάθησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ και τον έπιασαν για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή

Φορολογούμενος, επιχείρησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ αλλά τον έπιασαν οι Αρχές για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για υπόθεση του έτους 2014, η οποία εντοπίστηκε το 2019, ελέγχθηκε το 2020 και έφτασε το 2021 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), όπου απλά επικυρώθηκε το βαρύ πρόστιμο των 72.000 ευρώ.

Αυτό δείχνει, ότι οι ελεγκτικές Αρχές, κυρίως μέσω του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων, έχουν τη δυνατότητα  να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις για αρκετά χρόνια πίσω (που δεν έχουν παραγραφεί) και να αιφνιδιάζουν τους φορολογούμενους που νόμιζαν ότι είχαν ξεπεμπερδέψει.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ (1663/2021), το 2019 διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ, έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που αφορούσε έναν φορολογούμενο, στον οποίο διαπιστώθηκε, ότι το 2014 πιστώθηκαν στον λογαριασμό του κέρδη από πρακτορεία του ΟΠΑΠ, συνολικού ύψους 393.866,97 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα, από τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμού, προέκυψε ότι, τα ίδια ποσά τα επέστρεψε στους πράκτορες του ΟΠΑΠ!

Από τις συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές, σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων εξαργύρωσε δελτία ΟΠΑΠ για τα οποία οι πράκτορες είχαν ήδη αποδώσει τα κέρδη στους δικαιούχους των δελτίων και ο προσφεύγων επέστρεφε τα φερόμενα ως κέρδη στους πράκτορες.

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι ζήτησε από τον ΟΠΑΠ τη χορήγηση βεβαίωσης κέρδους ποσού 393.866,97 ευρώ το οποίο το είχε συμπεριλάβει και στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον κωδικό 781, πλην όμως, ο ΟΠΑΠ αρνήθηκε να χορηγήσεις τέτοια βεβαίωση.

Εδώ αποκτάς το Ψηφιακό σου Πρακτορείο!

Ξεκινούν τα πρώτα πιλοτικά πρακτορεία!   Δοκίμασε πρώτος

Δες εδώ ΔΩΡΕΑΝ πως θα το κάνεις

Ο λόγος ήταν, ότι ο φορολογούμενος εμφανίζονταν να βρίσκεται σε δύο πρακτορεία ΟΠΑΠ, σχεδόν ταυτόχρονα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα οκτώ λεπτών.

Λογικό ήταν η υπόθεση να περάσει από ενδελεχή φορολογικό έλεγχο. Έτσι, το 2020, από τον έλεγχο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν προσκόμισε την σχετική βεβαίωση του ΟΠΑΠ για το ποσό που δήλωσε στον κωδικό 781, διαπιστώθηκε ότι το δηλωθέν εισόδημα του προσφεύγοντος δεν επαρκεί για την κάλυψη των τεκμαρτών αλλά και των πραγματικών του δαπανών, οπότε, το φορολογητέο του εισόδημα προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές και συγκεκριμένα με την τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας, που χρησιμοποιούν οι φοροελεγκτικές αρχές σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Το σκεπτικό της χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου εξηγείται από τη ΔΕΔ. «Επειδή από τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του ο έλεγχος μέχρι σήμερα προκύπτει ότι ο φορολογούμενος πραγματοποιεί δαπάνες (επαγγελματικές, προσωπικές) που δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από έσοδα και συνεκτιμώντας τα δεδομένα που αναμένεται να συλλεχθούν και να αξιοποιηθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου, προτείνεται η εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής ελέγχου ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ».

Κατόπιν ζητήθηκαν από τον προσφεύγοντα στοιχεία των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων την 01/01/2014 και την 31/12/2014 αντίστοιχα.

Ο προσφεύγων προσκόμισε κατάσταση με τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του κατά την 01.01.2014 ενώ δεν προσκόμισε συμπληρωμένη κατάσταση με τα περιουσιακά στοιχεία την 31.12.2014. Στην κατάσταση με τα περιουσιακά στοιχεία κατά την 01.01.2014 έχει αναγραφεί το ποσό των 368.696,07 ευρώ το οποίο ο προσφεύγων επικαλείται με βάση το από 04/03/2015 αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης κέρδους από συμμετοχή σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ εντός του έτους 2014.

Όμως όπως αναφέρεται στην οικεία έκθεση ελέγχου και συγκεκριμένα από την έρευνας που διενεργήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης των Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο ΟΠΑΠ απέρριψε το αίτημα του προσφεύγοντος περί χορήγησης βεβαίωσης κέρδους για κερδίζοντα δελτία έτους 2014.

Κατόπιν των ανωτέρω η επίκληση των διαθέσιμων μετρητών ποσού 368.696,07 ευρώ από κέρδη συμμετοχής σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ την 01.01.2014 δεν έγινε αποδεκτή από τον έλεγχο.

Επίσης, από την εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης ρευστότητας διαπιστώθηκε ότι ο πηγές κεφαλαίου/εσόδων ποσού 116.202,80 ευρώ δεν επαρκούσαν για τις αναλώσεις κεφαλαίων/εσόδων, ποσού ύψους 250.075,77 ευρώ και διαπιστώθηκε απόκλιση ποσού 133.872,97 ευρώ το οποίο αποτελεί μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και υπόκειται σε φορολόγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, του καταλογίσθηκε φόρος εισοδήματος 44.178,08 ευρώ, πρόστιμο ύψους 22.089,04 ευρώ, ειδική εισφορά αλληλεγγύη ποσού 5.355,30 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 71.622,42 ευρώ.

Εδώ αποκτάς το Ψηφιακό σου Πρακτορείο!

Ξεκινούν τα πρώτα πιλοτικά πρακτορεία!   Δοκίμασε πρώτος

Δες εδώ ΔΩΡΕΑΝ πως θα το κάνεις

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Πώς απέτυχε η προσπάθεια ξεπλύματος χρήματος με δελτία του ΟΠΑΠ ” : στην πηγή:https://www.sofokleousin.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ