Αρχική Uncategorized ΟΠΑΠ: Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΟΠΑΠ: Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Πρόστιμο 500.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ΟΠΑΠ ΑΕ, για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, που αφορά στον αποκλειστικό έλεγχο επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας Kaizen Gaming International Ltd.

Ωστόσο η επιτροπή σημειώνει στην απόφαση της ότι η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, δεν έγινε με δόλο και δεν είχε ως στόχο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη του ουσιαστικού ελέγχου της συγκέντρωσης ενώ προστίθεται ότι η εκτιμώμενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό είναι αμελητέα.

Θέλεις να το ανεβάσεις το πρακτορείο σου στην περιοχή σου?

Ζήτησε μας να σε βοηθίσουμε ΕΔΩ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδρίασε την 9η Ιουνίου 2021, κατόπιν της Έκθεσης του Εισηγητή, ώστε να αποφασίσει αν η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία» εκπρόθεσμα γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 & 4 του ν. 3959/2011, τη συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση από την ίδια του αποκλειστικού ελέγχου επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας Kaizen Gaming International Ltd (Gun jumping).

Βάσει των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, η ΟΠΑΠ κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα διοργάνωσης, διεξαγωγής και παροχής τυχερών παιγνίων, την άδεια για την εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων (video lottery terminals), το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας των Κρατικών Λαχείων (τα λαχεία ΛΑΪΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, ΚΡΑΤΙΚΟ και ΣΚΡΑΤΣ), τον αποκλειστικό έλεγχο επί του δικαιώματος οργανώσης και διεξαγωγής ιπποδρομιών, ενώ από τον Ιούνιο 2014 η ΟΠΑΠ ΑΕ ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της και στον τομέα του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και στην παροχή στο παικτικό κοινό διαδικτυακών παιχνιδιών καζίνο.

Θέλεις να γίνεις ανταγωνιστικότερος και να αυξήσεις τον τζίρο σου?

Ζήτησε μας να σε βοηθίσουμε ΕΔΩ

Η GML δραστηριοποιείται στο διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2014 και στην Κύπρο υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan.

Η Stoiximan Business παρέχει υπηρεσίες διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας Stoiximan.gr.

Η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων θεμελιώνεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 εδ. α΄ του ν. 3959/2011, «[σ]ε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπόχρεους προς γνωστοποίηση κατά την παράγραφο 3 πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10».

Χρειάζεσαι  Marketing  μόνο για το ΔΙΚΟ σου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Ζήτησε μας να σε βοηθίσουμε ΕΔΩ

Όπως προκύπτει από το γράμμα της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 4 εδ. α΄ του ν. 3959/2011, η εφαρμογή της εξαρτάται από τη σωρευτική συνδρομή τριών (3) προϋποθέσεων, ήτοι: 

(α) να υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011,

(β) παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης και

(γ) η παράβαση να οφείλεται σε υπαιτιότητα του/ των υπόχρεου/ων σε γνωστοποίηση.

Η ΕΑ με ομόφωνη απόφαση της (αρ. Απόφασης 752/2021) κρίνει ότι η ΟΠΑΠ γνωστοποίησε εκπρόθεσμα τη συγκέντρωση  που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ίδια επί της STOIXIMAN BUSINESS, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011. 

Ως προς τη διάρκεια της παράβασης, όπως αναλύεται στην ανωτέρω Απόφαση, η ΕΑ κρίνει ότι το σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία το αργότερο έως τις 18 Μαΐου 2020.

Όλοι οι ανταγωνιστές σου στο ίντερνετ διαφημίζονται ασταμάτητα

Όλοι προσπαθούν να πάρουν τους παίκτες που έχουν τα πρακτορεία!

Ζήτησε μας να σε βοηθίσουμε ΕΔΩ

Αντ’ αυτού, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα στην Υπηρεσία στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ήτοι εντός διακοσίων σαράντα πέντε (245) ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο και υπερβαίνοντας κατά διακόσιες δεκατέσσερις (214) ημέρες την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης γνωστοποίησης.

Η ΕΑ με ομόφωνη απόφαση της κρίνει ότι ως προς τη σοβαρότητα της εν λόγω παράβασης και σε σχέση με την επιμέτρηση προστίμου, θα πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι η γνωστοποιούσα είναι μια πολύ σημαντική επιχείρηση για τα ελληνικά δεδομένα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, η ισχύς της στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι κατέχει σε πλείστες αγορές υπερδεσπόζουσα θέση, ενώ και η STOIXIMAN BUSINESS έχει επίσης σημαντική οικονομική ισχύ και εδραιωμένη (πρώτη) θέση στην οριζοντίως επηρεαζόμενη σχετική αγορά του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος.

Χρειάζεσαι  Marketing  μόνο για το ΔΙΚΟ σου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Ζήτησε μας να σε βοηθίσουμε ΕΔΩ

Ωστόσο, η ΕΑ ομόφωνα κρίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι

α) η υπαίτια παράβαση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης τελέστηκε με δόλο,

β) δεν προκύπτει ότι η υπαίτια παράβαση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης είχε ως στόχο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη του ουσιαστικού ελέγχου της συγκέντρωσης από την ΕΑ,

γ) η εκτιμώμενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό είναι αμελητέα, δεδομένου ότι επρόκειτο για αλλαγή στην ποιότητα του ελέγχου και δη στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από εταιρία η οποία ήδη κατείχε κοινό έλεγχο επί της STOIXIMAN BUSINESS και

δ) η γνωστοποιούσα συνεργάστηκε καλώς με την Υπηρεσία, ανταποκρινόμενη άμεσα και εν πολλοίς πλήρως σε κάθε αίτημα παροχής στοιχείων.

Συνεπώς, η ΕΑ συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα στοιχεία που προέκυψαν από την συνεδρίαση της Επιτροπής την 9η Ιουνίου 2021 και τα υπομνήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., ομόφωνα αποφασίζει:

1. Να διαπιστωθεί η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΟΠΑΠ ΑΕ επί της STOIXIMAN BUSINESS, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011.

2. Να επιβληθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (Euro500.000) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011».

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού” στην πηγή:https://www.naftemporiki.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ