Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Αλλαγές στο νόμο για ΟΠΑΠ .Ήρθε και η ώρα των Κύπριων πρακτόρων !

Αλλαγές στο νόμο για ΟΠΑΠ .Ήρθε και η ώρα των Κύπριων πρακτόρων !

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου το οποίο δίνει προτεραιότητα στην εταιρεία ΟΠΑΠ σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση με το κράτος για την κατάληξη σε συμφωνία παροχής τυχερών παιχνιδιών, τέθηκε χθες ενώπιον της επιτροπής οικονομικών. 

Το νομοσχέδιο αφορά στη ρύθμιση του  νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας. Σχετίζεται με την αμφιλεγόμενη συμφωνία με τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο και αρχικά είχε τεθεί ενώπιον της επιτροπής το 2016. 

Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο της επιτροπής Αβέρωφ Νεοφύτου για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο νομοσχέδιο, με την πλήρη συμφωνία του υπουργείου οικονομικών και της ελεγκτικής υπηρεσίας, όπως σημειώθηκε. Τα μέλη της επιτροπής θα συνεχίσουν τη συζήτηση αναφορικά με τις αλλαγές, με σκοπό το νομοσχέδιο να αποσταλεί στις Βρυξέλλες ώστε να ληφθεί η έγκριση της Κομισιόν για το περιεχόμενό του. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται, η διαπραγμάτευση με άλλους ενδιαφερόμενους παρόχους τυχερών παιχνιδιών θα γίνει μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη με τον ΟΠΑΠ. 

Στο σύνολό τους, οι αλλαγές που έγιναν χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες, τα θέματα πολιτικής, τα θέματα τεχνικής φύσεως και τα θέματα που ρυθμίζονται στη σύμβαση. 

Σε ότι αφορά τις αλλαγές πολιτικής σημειώνεται ότι το υπουργικό συμβούλιο θα εξουσιοδοτεί συντονιστική επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται τη διαδικασία σύναψη της σύμβασης με τον πάροχο και την υποβολή εισήγησης προς τον υπουργό για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, για χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή τυχερών παιχνιδιών. 

Η συντονιστική επιτροπή, όπως αναφέρθηκε, θα αποτελείται από τρία μέλη και ένα γραμματέα. Τα δύο μέλη θα είναι ο γδ του υπουργείου οικονομικών και ο γενικός λογιστής του κράτους ενώ, το τρίτο μέλος θα επιλεγεί ενδεχομένως ανάμεσα στον γδ του υπουργείου δικαιοσύνης και τον γδ του υπουργείου εμπορίου. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί λειτουργός του υπουργείου οικονομικών. 

Με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο ρυθμίζεται ένα σημείο που είχε προκαλέσει στο παρελθόν την αντίδραση της ελεγκτικής υπηρεσίας καθώς πλέον αφαιρείται από τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης ο υπουργός οικονομικών. Παράλληλα, ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στη διαδικασία επιλογής του παρόχου θα είναι αυστηρά εποπτικός. 

Επίσης η συντονιστική επιτροπή θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του παρόχου ώστε να του χορηγηθεί η άδεια κατ’ αποκλειστικότητα. Στη συνέχεια θα υποβάλλεται εισήγηση στον υπουργό οικονομικών ο οποίος θα τη μεταφέρει στο υπουργικό συμβούλιο για επικύρωση. 

Σε περίπτωση που η συντονιστική επιτροπή κρίνει πως ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για να του χορηγηθεί άδεια, ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θέτοντας και κριτήρια προεπιλογής. 

Ακόμα ένα επίμαχο σημείο της νομοθεσίας υπήρξε στο παρελθόν το ποσοστό των εσόδων που θα καταβάλλει ο πάροχος στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Με τις αλλαγές, το ποσοστό έχει αυξηθεί από το 24 +1% στο 26,5+1 % επί του συνολικού τζίρου αφαιρουμένων των κερδών που πληρώνονται στους παίκτες. Το 1% θα καταβάλλεται για σκοπούς χορηγιών.

Αλλαγές τεχνικής φύσεως 

Σε ότι αφορά τις αλλαγές τεχνικής φύσεως στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο, τροποποιείται ο ορισμός «ορισμένα τυχερά παιχνίδια» ώστε να μην φωτογραφίζονται τα διάφορα παιχνίδια στο νόμο. 

Στο προηγούμενο νομοσχέδιο υπήρχε φωτογραφική περιγραφή των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ με τον κ. Νεοφύτου να επισημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν υπήρχε κατάληξη με την εταιρεία, άλλοι ενδιαφερόμενοι θα είχαν πρόβλημα ενώ, ο κ. Περδίκης σημείωσε ότι έτσι ο νόμος δεν προδικάζει κατάληξη σε συμφωνία με τον ΟΠΑΠ. 

Βάσει της εν λόγω ρύθμισης, θα γίνεται ειδική διευθέτηση για τα τυχερά παιχνίδια, αναλόγως της έκβασης των διαπραγματεύσεων. 

Ορισμένες από τις αλλαγές τεχνικής φύσεως, φαίνεται να καθιστούν το νομοσχέδιο πιο ευνοϊκό για τον πάροχο. 

Συγκεκριμένα, από το νόμο έχει διαγραφεί πρόνοια σχετικά με την αποζημίωση που καταβάλλει ο πάροχος προς τους πράκτορες για υπηρεσίες που προσφέρουν ενώ προηγουμένως το κράτος καθόριζε την εν λόγω προμήθεια. 

Παράλληλα, μειώνεται η τραπεζική εγγύηση που καλείται να καταβάλει ο πάροχος στην Εθνική Αρχή Σοιχημάτων (ΕΑΣ), σε 5% από 10% του αναμενόμενου κύκλου εργασιών καθώς όπως σημειώνεται στο σχετικό σημείωμα το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού, ανάκλησης ή αναστολής της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της άδειας κατ’ αποκλειστικότητα, θα μπορεί να γίνει εάν υφίσταται λόγος. 

Ακόμα, διαγράφεται η εξουσία της ΕΑΣ να ζητά τη μείωση του αριθμού των πρακτορείων του παρόχου καθώς και η πρόνοια για την απόσταση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα πρακτορεία του ίδιου παρόχου. Ο περιορισμός, όπως σημειώνεται, θα υφίσταται για τα υπάρχοντα πρακτορεία του παρόχου. 

Επιπρόσθετα, επεκτείνεται το περιθώριο εντός του οποίου ο πάροχος πρέπει να υποβάλλει τελικούς λογαριασμούς, εκθέσεις και πληροφορίες που ζητά η ΕΑΣ, από τους τρεις στους έξι μήνες. 

Παράλληλα, διαγράφεται η διάταξη για εκ των προτέρων έγκριση από την ΕΑΣ, του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο θα τηρεί λογαριασμούς ο πάροχος και οι πράκτορες και γίνεται εισήγηση όπως καθοριστεί στο νόμο ότι το τραπεζικό ίδρυμα θα είναι αδειοδοτημένο στην Κύπρο. 

Σε ότι αφορά την υποχρέωση διεξαγωγής των συνεδριάσεων του ΔΣ του παρόχου μόνο με την παρουσία της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, διευκρινίζεται ότι η συνεδρία του ΔΣ θα μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά ώστε ένα μην μπλοκάρεται η διαδικασία των αποφάσεων. 

Ζητήματα σύμβασης 

Στα ζητήματα που ρυθμίζονται στη σύμβαση, περιλαμβάνονται τα ποσά που θα επιστρέφονται στους παίκτες υπό τη μορφή κερδών (payout). 

Συγκεκριμένα, προνοείται καθορισμός εντός της σύμβασης, του ποσοστού του payout γύρω στο 65% των ακαθάριστων εισπράξεων του παρόχου. Σε περίπτωση δεξαμενής παικτών (pool), το 65% θα αφορά το σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων του παρόχου. Σε περίπτωση που το payout δεν αγγίζει αυτό το ποσοστό, θα μπορεί να αυξάνεται ο φόρος που θα καταβάλλεται προς το κράτος. 

Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι η μέθοδος pool συμφέρει στην πολιτεία υποδεικνύοντας ότι αν αντίθετα, οι παίκτες παίζουν μόνο στην Κύπρο, θα παίζουν λιγότερο. 

Η διάρκεια της άδειας του παρόχου, θα περιλαμβάνεται επίσης, στη σύμβαση καθώς, όπως υποστήριξε ο κ. Νεοφύτου επικαλούμενος τη νομική υπηρεσία, σε διαφορετική περίπτωση η πρόνοια θα προσκρούει στην ελευθερία του συμβάλλεσθαι, στο άρθρο 26 του Συντάγματος. 

Πρόσθεσε ότι θεωρεί εξίσου αντισυνταγματική τη συμπερίληψη στο νόμο του ελάχιστου ποσού των €20 εκ. που πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος, εισηγούμενος να μεταφερθεί και το εν λόγω σημείο στη σύμβαση. 

Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε ότι όχι όσο καθυστερεί η αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, όχι μόνο χάνονται έσοδα του κράτους αλλά και εξαντλούνται τα περιθώρια παράτασης που παραχώρησε η Κομισιόν. 

Διαβάστε όλο το άρθο με τίτλο  “Αλλαγές στο νόμο για ΟΠΑΠ”  στην πηγή: http://www.stockwatch.com.cy  Της Μαρίας Χαμπή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ