Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σε ανακοίνωσή της ανοίγει την αυλαία της διαδικασίας, προσκαλώντας τόσο τις εταιρείες που αυτή τη στιγμή λειτουργούν με βάση το μεταβατικό καθεστώς αλλά και νέους «παίκτες» που επιθυμούν να εισέλθουν στην ελληνική αγορά.

Η ανακοίνωση αποτελεί επιστέγασμα των πολύμηνων προσπαθειών της Επιτροπής Παιγνίων υπό τον κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου, η οποία μολονότι υποστελεχωμένη και εν μέσω πανδημίας κατάφερε να φέρει σε πέρας το έργο και η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το ενδιαφέρον για απόκτηση αδειών είναι μεγάλο, τόσο από τους υπάρχοντες «παίκτες», όσο και από τον ΟΠΑΠ, τα καζίνο αλλά και εταιρείες από το εξωτερικό που ήδη τοποθετούνται στην εγχώρια αγορά, η οποία είναι πλέον πλήρως ρυθμιζόμενη.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Το γεγονός αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τα έσοδα του προϋπολογισμού, τόσο λόγω του τιμήματος της άδειας, όσο κυρίως μέσω της φορολογίας επί των κερδών αλλά και του τζίρου (Gross Gaming Revenue) των στοιχηματικών εταιρειών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΕΕΠ έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α 180), ιδία δε τις διατάξεις του άρθρου 45 αυτού, και τις διατάξεις των Κανονισμών Παιγνίων που θεσπίστηκαν για τη ρύθμιση της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, ιδία δε τις με αριθμό 79305 ΕΞ 2020/23.07.2020 (Β 3262), 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 (Β 3265) και 79841 ΕΞ 2020/24.07.2020 (Β 3266) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν τη χορήγηση Άδειας Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου δύνανται να αιτηθούν αυτήν από την Ε.Ε.Ε.Π..

Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών:

άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος, του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ’ του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180), και

άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης κβ’ του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180).

Μπορείς να συγκρατήσεις τους παίκτες στο πρακτορείο σου
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ και θα διαπιστώσει πως θα το κάνεις

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολικώς ή μερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τα νομικά πρόσωπα που το επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση του άρθρου 45 του ν.4002/2011 (Α 180), με τα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 5 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 (Β 3265) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, και λαμβανομένης υπόψη της εκδοθείσας Οδηγίας 1/2020 της Ε.Ε.Ε.Π., προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους προκειμένου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

υχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.