Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΙΝΤΕΡΝΕΤ Τελειώνουν τα παράνομα καζίνο στο Διαδίκτυο

Τελειώνουν τα παράνομα καζίνο στο Διαδίκτυο

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Τεράστια είναι η αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ το 2019. Με τις τελευταίες εξελίξεις αποκαθίσταται η νομιμότητα και εξυγιαίνεται η αγορά. Μεγάλος κερδισμένος ο ΟΠΑΠ.

Γράφει ο: 

Θωρακίζεται ο ΟΠΑΠ και αναδεικνύεται η ηγετική του θέση, έναντι των εταιρειών που παράνομα συμμετέχουν στην διαδικτυακή αγορά τυχερών παιγνίων χωρίς να πληρούν τα κριτήρια και πλήττουν τα έσοδα του κράτους και τους επενδυτές, μετά την προχθεσινή κατάθεση στο ευρωπαϊκό σύστημα από τη κυβέρνηση του προσχεδίου του Κανονισμού Παιγνίων και του Κανονισμού Τεχνικών Προδιαγραφών για τα online τυχερά παίγνια. Για πρώτη φορά στον Προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί και έσοδα από τις νέες άδειες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που αναμένεται να χορηγηθούν μέσα στο 2020 στους ενδιαφερόμενους παρόχους.

Όπως αναφέρεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020 για πρώτη φορά τα δημόσια έσοδα από φόρους, ειδικά τέλη και άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών θα υπερβούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να ανέλθουν στα 1,094 δισ. ευρώ, έναντι 978 εκατ. ευρώ το 2019, δηλαδή 116 εκατ. ευρώ περισσότερα ή κατά 11,8% αυξημένα. Το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών, ύψους 801 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από το φόρο που επιβάλλεται στα μικτά κέρδη των τυχερών παιγνίων (GGR) ή αλλιώς το gaming tax. Αντίστοιχα, έχουν προϋπολογιστεί έσοδα 155 εκατ. ευρώ επί των κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια.

Συγκεκριμένα, τα εκτιμώμενα έσοδα από τις διαδικτυακές άδειες τυχερών παιγνίων υπολογίστηκαν στα 75 εκατ. ευρώ στον νέο κωδικό 1140102 ως «άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων». Με βάση αυτή την πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου, παράγοντες της αγοράς προχωρούν στην ερμηνεία πως υπολογίζεται ότι θα παραχωρηθούν περί τις 15 άδειες, τόσο για διαδικτυακό στοίχημα (κόστους 3 εκατ. ευρώ) και για λοιπά διαδικτυακά παίγνια (τύπου καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του, κόστους 2 εκατ. ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πάροχοι θα κινηθούν για την απόκτηση και των δύο τύπων αδειών, καθώς έτσι καθίσταται πιο αποδοτικό το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Το προσχέδιο της σχετικής Υπουργικής Απόφασης κατατέθηκε στο TRIS από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) στις 31.12.2019, λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των online παρόχων τυχερών παιγνίων (τέλη Οκτωβρίου 2019). Η διαδικασία του TRIS φέρει τον τίτλο «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» και είναι ανοιχτή για σχόλια έως την 1η Απριλίου 2020, οπότε και λήγει η λεγόμενη περίοδος status quo.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η άμεση και οριστική ρύθμιση της online αγοράς τυχερών παιγνίων αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΟΙΚ και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Άλλωστε, αυτό είχε τεθεί ως βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ήδη από την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, όταν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι ήταν αναγκαία η επιβολή κανόνων γιατί η διαδικτυακή αγορά παρέμενε ουσιαστικά αρρύθμιστη για χρόνια, ζημιώνοντας τόσο την ίδια την αγορά των τυχερών παιγνίων, όσο και τα ταμεία του κράτους και το δημόσιο συμφέρον ευρύτερα.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι προβλέπονται δύο τύποι αδειών: άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος και άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (π.χ. online πόκερ, παιχνίδια καζίνο live ή μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών). Οι άδειες έχουν επταετή διάρκεια, ενώ το συνολικό αντίτιμο και για τους δύο τύπους αδειών είναι 5 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ για τον διαδικτυακό στοιχηματισμό και 2 εκατ. ευρώ για τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια), ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν είτε μία ή και τις δύο άδειες.

Οι βασικές προβλέψεις του κανονισμού

Το προσχέδιο του κανονισμού και των τεχνικών προδιαγραφών των online τυχερών παιγνίων αναπτύχθηκε με εισήγηση της ΕΕΕΠ, όπως άλλωστε ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που κυρώθηκε πρόσφατα. Συνολικά, μέσω των σχετικών διατάξεων, το ΥΠΟΙΚ και η ΕΕΕΠ επιδιώκουν να προχωρήσουν στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν:

* Τις προδιαγραφές των παιγνίων και του σχετικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

* Την αδειοδότηση των παρόχων και τις πιστοποιήσεις προσώπων, παιγνίων και εξοπλισμού.

* Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των παιγνίων.

* Την εμπορική επικοινωνία των online παιγνίων.

* Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των παικτών στα online παίγνια.

* Τα μέτρα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την προστασία παικτών και κοινού.

* Τους ελέγχους συμμόρφωσης, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

Μεταξύ άλλων, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους. Σε αυτά περιλαμβάνονται, αντίγραφα ποινικών μητρώων για μετόχους και μέλη Δ.Σ. εταιρειών, πράξεις σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εταιρείας, οικονομικές καταστάσεις τελευταίας τριετίας, στοιχεία και δικαιολογητικά για τη βιωσιμότητα, την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια/ικανότητα των ενδιαφερόμενων, το business plan και business model των ενδιαφερόμενων, αναλυτική περιγραφή εγκαταστάσεων και τεχνολογικών/πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κ.ά.

Ως γνωστόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν καταβεβλημένο κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 200.000 ευρώ και να καταθέσουν παράβολο ύψους 10.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, οι άδειες χορηγούνται με απόφαση της ΕΕΕΠ, εντός δύο μηνών από την υποβολή των αιτήσεων, εφόσον ικανοποιούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Τέλος, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι θα μπορούν να καταβάλουν το αντίστοιχο τίμημα εφάπαξ ή τμηματικά (έως δύο ετήσιες καταβολές).

Αυστηρό πλαίσιο για τα RNG διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο

Με βάση το κείμενο του κανονισμού, σημαντικές και αρκετά αυστηρές θεωρούνται οι προβλέψεις για τη λειτουργία και την εποπτεία των online παιχνιδιών τύπου καζίνο που διεξάγονται μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator – RNG). Στα παιχνίδια αυτά περιλαμβάνονται τα λεγόμενα «online φρουτάκια», για τα οποία θεωρήθηκε αναγκαία η εισαγωγή αυστηρών διατάξεων, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους (π.χ. εύκολη πρόσβαση και διάδοση μέσω Διαδικτύου), καθώς και των κινδύνων που ενδεχομένως ενέχουν για την προστασία των χρηστών (π.χ. απώλεια περιουσίας, πιθανός εθισμός).

Ταυτόχρονα, με βάση το κείμενο του κανονισμού, φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η ΕΕΕΠ υιοθετούν ένα πλαίσιο που είναι τόσο αυστηρό όσο το αντίστοιχο που ισχύει για τα παιγνιομηχανήματα (VLTs) του ΟΠΑΠ. Έτσι, δίνεται συνέχεια στη διαχρονικά αυστηρή πολιτική του ελληνικού κράτους σε σχέση με τα RNG παιχνίδια, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται ίσοι όροι και συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών τυχερών παιγνίων.

Στη βάση αυτή και με γνώμονα την αποφυγή πιθανής υπερέκθεσης παικτών και κοινού, ξεχωρίζει η πρόβλεψη ότι η εμπορική επικοινωνία και προώθηση των RNG διαδικτυακών παιχνιδιών τύπου καζίνο μπορεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του επίσημου ιστότοπου (website) στον οποίο ο εκάστοτε πάροχος διεξάγει τα εν λόγω παίγνια.

Επιπλέον, μέσω του προσχέδιου του κανονισμού και των τεχνικών προδιαγραφών προωθείται η υποχρεωτική υλοποίηση καλών πρακτικών Υπεύθυνου Παιχνιδιού και προστασίας των παικτών. Χαρακτηριστικά, προβλέπεται ότι το μέγιστο ποσό συμμετοχής στα RNG διαδικτυακά παιχνίδια τύπου καζίνο είναι στα δύο ευρώ. Επίσης, σημειώνεται ότι η έναρξη νέου κύκλου παιγνίου δεν είναι δυνατή πριν την παρέλευση τριών δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου κύκλου.

Τέλος, ορίζεται ρητά η υποχρέωση των παρόχων για την πληροφόρηση των παικτών σε σχέση με τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχουν από την υπερβολική έκθεση στα τυχερά παίγνια. Στο πλαίσιο αυτό, στα RNG διαδικτυακά παιχνίδια τύπου καζίνο θα πρέπει να προβάλλονται στις οθόνες των παικτών μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού, που θα γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του παιγνίου (μηνύματα μέσω pop-up παραθύρων).

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Τελειώνουν τα παράνομα καζίνο στο Διαδίκτυο ” : στην πηγή: http://www.fmvoice.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ