Αρχική ΟΠΑΠ Ως χρονιά-σταθμό χαρακτηρίζει η Ιπποδρομίες Α.Ε. το 2016. Τα σχέδια για το 2017.