Αρχική Uncategorized ΟΠΑΠ: Ανθεκτικά αποτελέσματα παρά την κρίση! Τα πρακτορεία όμως?

ΟΠΑΠ: Ανθεκτικά αποτελέσματα παρά την κρίση! Τα πρακτορεία όμως?

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 7 λεπτά

Σημαντικές αντοχές απέναντι στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας επέδειξε ο ΟΠΑΠ το 2020, ολοκληρώνοντας το έτος με καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στα 1,129 δισ. ευρώ, ενώ είδε τα έσοδα του από διαδικτυακά παίγνια να ανέρχονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ολοκλήρωσε την επένδυση στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan.

Χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας του ΟΠΑΠ είναι ότι η Γενική Συνέλευση εισηγήθηκε μεικτό μέρισμα 0,45 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 153 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

– Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €1.129,8εκ. μειωμένα κατά 30,3% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €230,9εκ., μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού απαγορευτικού (lockdown) από τις 7 Νοεμβρίου και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματά μας να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου.

– Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε €421,2εκ. (FY 2019: €622,1εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €83,0εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €165,6εκ.) μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ.

Mε 5  διαφορετικές οθόνες  των Live Pro της Master Bet προσφέρεις πάντα μια μοναδική εμπειρία με έγκυρα ζωντανά αποτελέσματα (μέχρι 90 αγώνες /οθόνη!)

– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα €260,3εκ. (FY 2019: €412,6εκ.), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €52,7εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €107,6εκ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση 43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

– Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 στα €267,7εκ. μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €85,2εκ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.

– Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €205,3εκ. αυξημένα κατά 1,5% (FY 2019: €202,4εκ.) ή μειωμένα κατά 51,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €132,1εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €61,8εκ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 74,3%. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά €142,7εκ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.

– Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €529,4εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

– Υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020.

– Άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυό μας.

– Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 17 Ιουνίου για μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα €0,45. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 13 Ιουλίου 2021.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου 2020, ο CEO του ΟΠΑΠ κ. Jan Karas, δήλωσε:

«Παρότι το τέταρτο τρίμηνο ήταν ένα ακόμη τρίμηνο κατά το οποίο οι δραστηριότητες μας επηρεάστηκαν σημαντικά από τον κορωνοϊό, λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων και των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο ΟΠΑΠ επέδειξε για μια ακόμη φορά σημαντική ετοιμότητα, σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να μετριάσει το σχετικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας συνεισέφερε σημαντικά στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, καθώς τόσο τα έσοδα από διαδικτυακά παίγνια, όσο και η βάση των πελατών μας, ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η επένδυση μας στην Kaizen Gaming, που διαθέτει το κορυφαίο brand Stoiximan, ενισχύθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών μας και προσφέρθηκε αποτελεσματική στήριξη στους συνεργάτες του δικτύου μας.

Κοιτώντας προς το μέλλον και έχοντας διασφαλίσει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τα ταμειακά διαθέσιμά μας, συνεχίζουμε – παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν – να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη επιτύχει. Με σιγουριά, επιδιώκουμε την επιτυχημένη υλοποίηση της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής του ΟΠΑΠ, της στρατηγικής Fast Forward, ώστε να προσφέρουμε ακόμη καλύτερα παιχνίδια και ψυχαγωγία στους πελάτες μας».

Πιο αναλυτικά:

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2020 μειώθηκαν κατά 30,3% σε ετήσια βάση στα €1.130,0εκ. εξαιτίας των lockdowns καθώς και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που επιβλήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2020. Το GGR στο δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκε κατά 48,3% σε ετήσια βάση στα €230,9εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €446,7εκ.) λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων που επήλθε από τα κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου και από το καθολικό lockdown από τις 7 Νοεμβρίου. Παράλληλα, οι διαδικτυακές δραστηριότητες σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, ενισχυμένες περαιτέρω από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming το Δεκέμβριο του 2020.

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε στα €421,2εκ. έναντι €622,1εκ. το 2019, μειωμένο κατά 32,3%. Το μικτό κέρδος του δ’ τριμήνου 2020 μειώθηκε κατά 49,9% και ανήλθε στα €83,0εκ. έναντι €165,6εκ. το δ’ τρίμηνο 2019 λόγω της μείωσης των εσόδων και της αυξημένης εισφοράς επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ.

Ακόμα ψάχνεις τρόπο να ζωντανέψεις το μεγάλο παιχνίδι στο πρακτορείο σου?

Δοκίμασε τα ΕΞΥΠΝΑ στατιστικά KINOPRO δωρεάν και θα δεις την διαφορά απο τους παίκτες σου !

EBITDA

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €260,3εκ. στη χρήση 2020 έναντι €412,6εκ. το 2019 μειωμένα κατά 36,9%. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα EBITDA στο 2020 μειώθηκαν κατά 32,4% σε ετήσια βάση ενισχυμένα από τη συνεισφορά της Kaizen Gaming ύψους €28,1εκ. με την πλήρη ενοποίησή της να ξεκινάει από το Δεκέμβριο του 2020. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €52,7εκ. έναντι €107,6 εκ. το δ΄ τρίμηνο 2019, ενισχυμένα από την πλήρη ενοποίηση των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της Kaizen Gaming, καθώς και από την αναγνώριση εσόδου ύψους €42,5εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα EBITDA στο δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 43,0% σε ετήσια βάση θετικά επηρεασμένο από την αποτελεσματική διαχείριση εξόδων κατά τη διάρκεια του lockdown.

Καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €205,3εκ., αυξημένα κατά 1,5% έναντι €202,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη στο 2020 μειώθηκαν κατά 51,4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη στο δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €132,1εκ. έναντι €61,8εκ. στο δ’ τρίμηνο 2019, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση τα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 74,3%. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από την αναγνώριση εσόδου στο δ’ τρίμηνο ύψους €142.7εκ. που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του ποσοστού συμμετοχής 36,75% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες της Kaizen Gaming.

Κύριες εξελίξεις

Με την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), ο ΟΠΑΠ προχώρησε στην εφαρμογή μιας σειράς καθοριστικών πρωτοβουλιών προκειμένου να προστατεύσει προληπτικά τους εργαζομένους του, καθώς και να υποστηρίξει το δίκτυό του διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή του συνέχεια. Ωστόσο, δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των εσόδων του ΟΠΑΠ προέρχεται από το επίγειο δίκτυο των καταστημάτων του, η πανδημία επηρέασε καθοριστικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου με τα καταστήματα του ΟΠΑΠ να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τέσσερις μήνες και τα VLTs για περίπου πέντε μήνες μέσα στο 2020. Το κλείσιμο των καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων το 2020 κατά 32,7% σε σύγκριση με το 2019, με την κερδοφορία να επηρεάζεται επίσης σημαντικά.

Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, το χαρτοφυλάκιο των διαδικτυακών προϊόντων του ΟΠΑΠ ενισχύθηκε με νέα παιχνίδια, όπως τα Virtual και το καζίνο, μαζί με την αυξημένη συνεισφορά του διαδικτυακού ΤΖΟΚΕΡ. Επιπρόσθετα, ο ΟΠΑΠ αύξησε τη συμμετοχή του στην Kaizen Gaming (Stoiximan / Betano) με το ποσοστό του να ανέρχεται πλέον στο 84,49%. Την τρέχουσα περίοδο, παρά την επίδραση του COVID-19, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση.

Ο ΟΠΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής του λειτουργίας, υλοποιώντας σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίσει τη γρήγορη επαναφορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μόλις αρθούν οι περιορισμοί. Καθώς η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων μας βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, για το 2021, υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, κυρίως ως προς το χρόνο ανοίγματος των καταστημάτων μας, καθώς και σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα βάσει των οποίων θα λειτουργούν τα καταστήματά μας όταν επιτραπεί η επαναλειτουργία τους.

Ενημέρωση σχετικά με την επένδυση στην Kaizen Gaming (Stoiximan / Betano) / Έγκριση αποκλειστικού ελέγχου

Το Μάρτιο 2021, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκριναν την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο («SMGC»). Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν εκκρεμεί πλέον η λήψη οποιασδήποτε άλλης έγκρισης, η OPAP Investment Ltd,100% θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC, στην οποία θα κατέχει 84,49%.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων & Πληρωμή Μερίσματος

Στις 30 Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2021, τη διανομή για τη χρήση 2020 μεικτού μερίσματος €0,45 ανά μετοχή. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13.07.2021, ενώ η έναρξη πληρωμής στους δικαιούχους μετόχους θα ξεκινήσει στις 03.08.2021. Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει το διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” ΟΠΑΠ: Ανθεκτικά αποτελέσματα παρά την κρίση” : στην πηγή:https://www.liberal.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ