Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ: Στο «στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και οι καταγγελίες

ΕΕΕΠ: Στο «στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και οι καταγγελίες

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Με τρεις σημαντικές αποφάσεις το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων επιχειρεί να καταγράψει τα στοιχεία της αγοράς για τον παράνομο τζόγο αλλά και τις καταγγελίες που κατατίθενται στην Επιτροπή ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το τμήμα έρευνας και μελετών.

Ο παράνομος τζόγος αποτελεί για την ΕΕΕΠ αλλά και για το σύνολο της αγοράς παιγνίων το μεγαλύτερο «αγκάθι» καθώς οδηγεί σε απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ «αδειάζοντας» τα ταμεία των νόμιμων παρόχων αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΘΕΛΕΙΣ Marketing  μόνο για το ΔΙΚΟ σου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ?

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνη 36.952 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο «Πανελλαδική Έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων για το Έτος 2022».

Δεν είναι τυχαίο ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 προστέθηκαν στην μαύρη λίστα των παράνομων 509 ονόματα ιστοτόπων που δεν έχουν λάβει άδεια και ωστόσο λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.

Θέλεις να το ανεβάσεις το πρακτορείο σου στην περιοχή σου?

Παράλληλα η Αρχή σχεδιάζει να διευρύνει την δράση της για την συμβολή στον περιορισμό του παράνομου τζόγου με την δημιουργία σταθερών δομών αλλά και την στελέχωση τους με εξειδικευμένους επιστήμονες. Όπως επισημαίνουν στελέχη της Αρχής «η ΕΕΕΠ σκοπεύει να διερευνήσει σημαντικά τη δράση της για τη συμβολή στον περιορισμό του παράνομου τζόγου. Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η δημιουργία σταθερών δομών και με τη συνεργασία της αστυνομίας των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και εξειδικευμένων επιστημόνων.

Ζήτησε μας να σε βοηθίσουμε ΕΔΩ

Στο ίδιο πλαίσιο η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνη προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 34.720 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής στην Ε.Ε.Ε.Π. για την υποστήριξη του αυτοτελούς Τμήματος Έρευνας Αγοράς και Ανάλυσης Κινδύνου, της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών και του Τμήματος Ρύθμισης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί στα οικονομικά έτη 2022 και 2023

Όπως τονίζουν στελέχη της Επιτροπής απαιτείται συνεχής εγρήγορση ώστε οι σχετικοί έλεγχοι, περιορισμοί και απαγορεύσεις να επεκταθούν σε τομείς όπως:

Χρειάζεσαι  Marketing  μόνο για το ΔΙΚΟ σου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ?

  • οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές για παίγνια μέσω των παροχών υπηρεσιών πληρωμών,
  • η διαφήμιση και εν γένει προώθηση των παράνομων παροχών στην επικράτεια,
  • ο περιορισμός των δυνατοτήτων παράκαμψης μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας (παραδείγματος χάρη χρήση VPN)» επισημαίνουν με νόημα.

Καταλήγοντας υποστηρίζουν ότι «κρίσιμο ρόλο στον περιορισμό του φαινομένου του παράνομου τζόγου διαδραματίζουν και οι ίδιοι οι παίκτες, οι οποίοι, παρασυρόμενοι, πολλές φορές, από το δέλεαρ των αυξημένων αποδόσεων ή της άρσης των περιορισμών που ισχύουν για το νόμιμο δίκτυο πέφτουν στα δίκτυα των παράνομων παροχών με αποτέλεσμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων να χάνουν όχι μόνο τυχόν κέρδη αλλά και το κεφάλαιο που έχουν ποντάρει.

Έχουμε τον τρόπο για να σε βοηθίσουμε !

Αποκάλυψαν μάλιστα ότι συχνά στην Αρχή γίνονται καταγγελίες αυτής της φύσης δεδομένου ότι το παράνομο δίκτυο αυθαιρετεί εις βάρος τους αφού δεν τηρεί εξ ορισμού τις υποχρεώσεις και προϋποθέσεις νόμιμης διεξαγωγής που ισχύουν για το νόμιμο.

Καταγγελίες

Η συγκέντρωση, αξιολόγηση, διερεύνηση και διευθέτηση των καταγγελιών/αναφορών, αποτελεί έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα για την άσκηση της εποπτείας της διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων και τον εντοπισμό παραβατικής συμπεριφοράς ή περιπτώσεων που χρήζουν διορθωτικών παρεμβάσεων με στόχο τη συμμόρφωση.

Έχεις πρακτορείο και θέλεις να αυξησεις τους πελάτες του

 Κάνε κλικ εδώ

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε σύμβαση για την συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Αρχή. Μάλιστα με πρόσφατη απόφασή της ενεργοποιείται το δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή η παράταση της από 05.07.2022 Σύμβασης, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κοιλιάδη Νικόλαο, με την οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο η παροχή υπηρεσιών συνδρομής στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Αρχή, για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, και μέχρι την 04.03.2023 και με αντίστοιχο συμβατικό τίμημα (5.200,00 € πλέον Φ.Π.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΕΠ προχωρά και στην ανάπτυξη νέας πλατφόρμας η οποία θα αλλάξει τον χρόνο και τον τρόπο απόκρισης της Επιτροπής ώστε να γίνεται με διαδικασίες «εξπρές» τόσο η αξιολόγηση των καταγγελιών που φτάνουν στην Επιτροπή όσο και η απάντηση προς τον καταγγέλλοντα.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΕΕΕΠ: Στο «στόχαστρο ο παράνομος τζόγος και οι καταγγελίες” στην πηγή:https://www.insider.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ