Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ: Πέντε στρατηγικοί στόχοι για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων

ΕΕΕΠ: Πέντε στρατηγικοί στόχοι για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 6 λεπτά

Και οι πέντε έχουν ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς παιγνίων, επίγειων και διαδικτυακών μέσα από δράσεις

Ηπροστασία των παικτών αλλά και η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου αποτελούν προτεραιότητες και περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την περίοδο 2023-2027.

Το στρατηγικό σχέδιο που προέκυψε από πολύμηνη διαβούλευση της Διοίκησης και των στελεχών της ΕΕΕΠ και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες .Και οι πέντε έχουν ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς παιγνίων, επίγειων και διαδικτυακών μέσα από δράσεις όπως:

Ι. Η αποτελεσματική προστασία των παικτών και η βελτιστοποίηση του συνολικού θετικού αποτυπώματος της αγοράς των παιγνίων

Με αυτόν το στόχο, καλύπτονται οι «θετικές» δράσεις που θα αναπτύξει η ΕΕΕΠ με βάση τη νομοθεσία που τη διέπει. Ο άξονας έχει δύο γενικότερες πλευρές, με την πρώτη να αφορά στον τρόπο προστασίας των παικτών από την ΕΕΕΠ με δράσεις κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά κυρίως με επέκταση αυτών των δράσεων στη διαρκή παρακολούθηση των αρνητικών επιπτώσεων της συμμετοχής στα παίγνια, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για το διαρκή περιορισμό αυτών των επιπτώσεων και τη στήριξη των παικτών που αναπτύσσουν εθισμούς και προβληματικές συμπεριφορές.

Η δεύτερη πλευρά αφορά στην ίδια την αγορά των παιγνίων, δηλαδή τους παρόχους, με σκοπό τη διαρκή παρακολούθηση της θετικής προσφοράς τους στην κοινωνία, που δεν εξαντλείται μόνο στους φόρους και τα δικαιώματα που καταβάλλουν στο Δημόσιο, αλλά εκτείνεται σε ένα πλήθος δράσεων με άμεσα και δευτερογενή αποτελέσματα. «Γιατί η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει με αντικειμενικό τρόπο και όχι μέσω των εταιρικών διαφημίσεων τι προσφέρει η κάθε μία από αυτές τις εταιρείες, είτε επειδή υποχρεώνεται από το νόμο ή εθελοντικά, ως αντάλλαγμα προς την κοινωνία για την επιχειρηματική δραστηριότητα που της έχει εκχωρηθεί από το Δημόσιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά από την διοίκηση της Επιτροπής.

Με την οθόνη των Live Pro της Master Bet  προσφέρεις στους παίκτες του πρακτορείου σου έγκυρα ζωντανά αποτελέσματα και ΧΩΡΙΣ προβλήματα και ελλείψεις !

Τα Live Pro της Master Bet σχεδιασμένα για να βοηθούν τον πράκτορα!

Για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού άξονα απαιτείται η διαρκής συνεργασία της ΕΕΕΠ με τους παρόχους, με φορείς υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, με εξειδικευμένα, σε αυτό το πεδίο, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους συλλογικούς ερευνητικούς φορείς. Απαιτείται και η διαμόρφωση σταθερών δομών, όπως ένα είδος «παρατηρητηρίου», που θα παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες της αγοράς παιγνίων, αλλά και ζητήματα που αφορούν τους παίκτες. Θα μετράει, θα αξιολογεί και θα εισηγείται τη λήψη μέτρων που θα βελτιώνουν την κοινωνική προσφορά των παρόχων και θα περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις συμμετοχής στα παίγνια.

ΙΙ. Η ελαχιστοποίηση παράνομων και αντικανονικών συμπεριφορών στο χώρο των τυχερών παιγνίων και των αρνητικών επιπτώσεων τους

Ο στόχος έχει και αυτός δύο τομείς. Ο πρώτος αφορά την ενεργή πλέον παρέμβαση της ΕΕΕΠ στο συντονισμό όλων των φορέων που μπορούν και συμβάλλουν στον περιορισμό της λειτουργίας και εξάπλωσης παράνομων δικτύων τυχερών παιχνιδιών, επίγειων και διαδικτυακών. Αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, μία «Λερναία Ύδρα», που για την αντιμετώπισή της χρειάζεται το συντονισμό και την οργανωμένη εργασία των δυνάμεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που είναι ταγμένες ή έχουν συμφέρον να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

Έχεις πρακτορείο?
Ακόμα να δοκιμάσεις την εφαρμογή του πράκτορα στο κινητό σου? 

Ο δεύτερος τομέας αφορά την παραβατικότητα από τους αδειδοτημένους παρόχους. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ΕΕΕΠ για τον περιορισμό τέτοιων φαινομένων στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, το επίπεδο λειτουργίας των παρόχων σε σχέση με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις είναι εξαιρετικά καλό. Τα ευρήματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα αφορούν γενικά επουσιώδη ζητήματα εποπτείας και όχι σημαντικές παράνομες δραστηριότητες.

Μπες με το κινητό σου στο app.masterbet.gr  και θα δεις!

Μπες με το κινητό σου στο app.masterbet.gr  και θα έχεις όλες τις πληροφορίες για να διευκολύνεις την δουλεία σου   Δωρεάν

Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, κυρίως όσον αφορά τον τομέα των παράνομων δικτύων, απαιτείται η συνεργασία όλων των κρατικών φορέων που εμπλέκονται στην καταστολή και κυρίως η συνεργασία με τους αδειοδοτημένους παρόχους, οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να συμβάλλουν στον περιορισμό των παράνομων δικτύων και έχουν την τεχνογνωσία και τις πληροφορίες που συχνά δεν διαθέτουν οι κατασταλτικές κρατικές Αρχές, ώστε να ενισχύσουν τις πιθανότητες αποτελεσματικών δράσεων.

III. Η στήριξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του κλάδου των παιγνίων, της ανάπτυξης νέων επενδύσεων της καινοτομίας και της εξωστρέφειας

Πρόκειται για ζητήματα στα οποία, μέχρι τώρα, η δράση της ΕΕΕΠ ήταν περιορισμένη λόγω της εστίασης σε θέματα εποπτείας, ελέγχου και κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ΕΕΕΠ είναι μία Αρχή με σκοπό την εποπτεία ενός συγκεκριμένου παραγωγικού κλάδου, στοχεύοντας πάντα στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Είναι υποχρέωσή της να μεριμνά ώστε οι επιχειρήσεις που εποπτεύει να είναι οικονομικά βιώσιμες και να μην καταλήγουν, όπως ορισμένα καζίνο που απασχολούν την επικαιρότητα, προβληματικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι εξελίξεις, εάν δεν αποτραπούν έγκαιρα, ζημιώνουν σημαντικά το δημόσιο συμφέρον και όχι μόνο σε ζητήματα απασχόλησης των εργαζόμενων ή αντιθέσεων μεταξύ εργαζόμενων του κλάδου και επιχειρήσεων. Βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον κυρίως επειδή η εκχώρηση νόμιμων αδειών για τυχερά παίγνια έχει πρωταρχικό σκοπό να περιορίσει τα παράνομα παίγνια. Εάν κάποιες επιχειρήσεις καθίστανται προβληματικές στον κλάδο των νόμιμων παρόχων, δίνουν χώρο στην ανάπτυξη του παράνομου τζόγου και δημιουργούν στην πραγματικότητα, πολύ μεγαλύτερα προβλήματα για το δημόσιο συμφέρον από αυτά που είναι εμφανή και σχετίζονται με τα έσοδα του Δημοσίου ή τα προβλήματα με τους εργαζόμενους.

Στον ίδιο άξονα περιλαμβάνονται ζητήματα καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ζητήματα δηλαδή ενίσχυσης από την πλευρά της ΕΕΕΠ, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, εκείνων των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, που προσαρμόζονται στην εξελισσόμενη πραγματικότητα και εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές και κυρίως εκείνων που επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε ξένες αγορές ενισχύοντας, με αυτόν τον τρόπο, πολλαπλά την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον.

«Σε ό,τι αφορά τις νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, η ΕΕΕΠ έχει ήδη συνεισφέρει σημαντικά και θα συνεχίσει να το κάνει σε κάθε νέα σημαντική επένδυση που αφορά την αγορά των παιγνίων. Το έχει αποδείξει, με τη συνεισφορά της στις επενδύσεις για το καζίνο στο Ελληνικό, τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας και τώρα με την επένδυση του καζίνο στην Κρήτη, που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Το έχει επίσης αποδείξει με τις αδειοδοτήσεις των διαδικτυακών εταιρειών και θα το κάνει και για σειρά άλλων ζητημάτων, που τείνουν στην ενίσχυση των επενδύσεων, την αύξηση της απασχόλησης και κατά συνέπεια την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνει η διοίκηση της Αρχής.

IV. Η επαρκής στελέχωση, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της ΕΕΕΠ για ενδυνάμωση του εποπτικού, καθοδηγητικού και ελεγκτικού της ρόλου

Είναι τα στοιχεία «υλισμικού» (hardware), που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΕΠ και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Η Επιτροπή έχει προχωρήσει μία σειρά δράσεων που στοχεύουν στην υλοποίηση αυτού του στρατηγικού άξονα. Οι προσλήψεις νέων στελεχών, η βελτίωση των αποδοχών των εργαζόμενων, ακόμη και το κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί η ΕΕΕΠ, είναι δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. «Μένουν όμως πάρα πολλά να γίνουν, που σχετίζονται με την οργανωτική αναδιάρθρωση, την υλικοτεχνική υποδομή, τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η εποπτεία και ο έλεγχος», τονίζεται χαρακτηριστικά από τα στελέχη της ΕΕΕΠ.

Έχεις σκεφτεί πόσο πιο κοντά στο δικό σου πρακτορείο θα έρθει ένας παίκτης, όταν μπορείς να του στέλνεις απευθείας προσκλήσεις στο κινητό του ?

V. Η διαρκής ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ΕΕΕΠ στο εξωτερικό και το εσωτερικό και η διαρκής ενίσχυση της διαφάνειας και συλλογικότητας στη λειτουργία της

Είναι μία κατεύθυνση που σχετίζεται κυρίως με το «λογισμικό» (software) της δράσης της ΕΕΕΠ. Σχετίζεται δηλαδή κυρίως με την υπηρεσιακή κουλτούρα. «Η ΕΕΕΠ, σε σχέση με το δημόσιο τομέα στο σύνολό του, βρίσκεται μάλλον σε καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και τη συλλογικότητα. Δεν κοιτάζει όμως προς τις αρνητικές πτυχές των οντοτήτων του δημοσίου τομέα, κοιτάζει μπροστά, με σκοπό να διορθώσει τις υπαρκτές αδυναμίες της και να μετεξελιχθεί σε μία από τις πιο σύγχρονες οντότητες του δημοσίου τομέα, ανοιχτή στις νέες εξελίξεις. Δεν θα βλέπει φοβικά την αγορά, την κοινωνία και άλλες δομές και θα εντυπωθεί βαθιά σε όλα τα στελέχη της πως κυρίως δεν είναι φορέας εξουσίας, αλλά εξυπηρέτησης της κοινωνίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζουν τους εποπτευόμενους και τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με αυτήν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ Δ. Ντζανάτος.

«Τα σχέδια δεν είναι δύσκολο να γραφτούν σε ένα χαρτί. Μπορεί πολλές φορές να είναι όμορφα και μεγαλόπνοα, αλλά δεν έχουν καμία αξία αν δεν μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή. Επομένως, ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΕΕΠ για την επόμενη πενταετία είναι μόνο η αρχή και δεν εγγυάται φυσικά ότι αυτά που γράφονται θα γίνουν πράξη. Για να γίνουν πράξη, η Διοίκηση και τα στελέχη της πρέπει να τα κατανοήσουν βαθιά, διαδικασία που θα ξεκινήσει άμεσα, πρέπει να οδηγήσουν σε προγράμματα δράσης (action plans), τα οποία θα είναι σωστά επεξεργασμένα και στα πλαίσια των στρατηγικών αξόνων και κυρίως θα πρέπει αυτά τα σχέδια δράσης να υλοποιηθούν για να δώσουν αποτελέσματα», επισημαίνει ο κ. Ντζανάτος.

Αν δεν υπάρχει το πρακτορείο σου στο ίντερνετ πως περιμένεις να σε δουν οι παίκτες ?

Έχεις πρακτορείο και θέλεις να αυξησεις τους πελάτες του?

 Κάνε κλικ εδώ

Καταλήγοντας επισημαίνει: «Έχουμε βαθιά συνείδηση πως η δουλειά που πρέπει να γίνει, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με αυτά που σχεδιάζουμε, πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται το συντομότερο δυνατό, για να πείσει όλους, υπηρεσιακούς και άτομα που έρχονται σε επαφή με την ΕΕΕΠ, ότι δεν είναι κούφια λόγια αλλά σχεδιασμοί που πρόκειται να υλοποιηθούν».

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΕΕΕΠ: Πέντε στρατηγικοί στόχοι για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων” στην πηγή:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ