Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Ξεκινά η δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ, ο σχεδιασμός Komarek

Ξεκινά η δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ, ο σχεδιασμός Komarek

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στρατηγική του Ομίλου SAZKA, συμφερόντων Karel Komarek, για την ενίσχυση της μετοχικής του θέση στον ΟΠΑΠ, επενδύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του Οργανισμού.

Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος SAZKA που SAZKA αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη έχει δεσμεύσει κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ.

Η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε την περασμένο Ιούλιο ο τσεχικός όμιλος προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους, έναντι ανταλλάγματος 9,12 ευρώ ανά μετοχή (σ.σ. τιμή κλεισίματος χθες στα 9,43 ευρώ), ξεκινά σήμερα, 1 Οκτωβρίου. Θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2019.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών (ήτοι 216.353.443 κοινές, ονομαστικές, μετά  ψήφου,  μετοχές  που αντιστοιχούν σε 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων  ψήφου  της  ΟΠΑΠ) που δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το SAZKA Group και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα (σ.σ. το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, ο Κ. Komarek, εταιρείες υπό τον απώτατο έλεγχο του Γ. Μελισσανίδη, του Δ. Κοπελούζου κ.α. ), κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης.

Σημειώνεται ότι το SAZKA Group του Κ. Komarek και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα ελέγχουν σήμερα το 32,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου της ΟΠΑΠ (περιλαμβανομένων  των  ιδίων  μετοχών της εταιρείας).

Συγκεκριμένα, μετά τις πρόσφατες μετοχικές αλλαγές και την συμφωνία των ομίλων KKCG (Komarek) και Emma Capital (Jiri Smejc), πλέον η SAZKA Group κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον Γεώργιο Μελισσανίδη.

Με τη σειρά της η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 32,73% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ ΑΕ.

Ο στόχος

Η δήλωση του Τσέχου επιχειρηματία που πραγματοποιήθηκε μετά το “πράσινο φως” από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν ενδεικτική των προθέσεών του. “Είμαστε ικανοποιημένοι που μπορούμε να ξεκινήσουμε την προαιρετική δημόσια πρότασή μας για τον ΟΠΑΠ, σε συνέχεια της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία. Η πρότασή μας, η οποία πραγματοποιείται σε μετρητά και για την οποία έχουν δεσμευθεί κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ έναν μηχανισμό για να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχει ήδη δημιουργηθεί”, αναφέρει σε δήλωση του ο κ. Komarek.

Στην αγορά θεωρούν πως ένας από τους στόχους του Τσέχου επιχειρηματία είναι να αποκτήσει “μπλοκ” μετοχών του ΟΠΑΠ από επενδυτικά κεφάλαια που, έχοντας μέση τιμή κτήσης κάτω από το προσφερόμενο τίμημα των 9,12 ευρώ, επιθυμούν να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους άμεσα και κυρίως εισπράττοντας “ζεστό” χρήμα. Εάν η στρατηγική εξόδου από τη μετοχή υλοποιούνταν μέσω του Χ.Α. κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο, προκαλώντας αναταράξεις λόγω της ρηχότητας της αγοράς.

Αναλυτές, πάλι, έχουν επισημάνει πως το κύριο κίνητρο του βασικού μετόχου της ΟΠΑΠ είναι η αύξηση της συμμετοχής του ξεπερνώντας τη πιθανότητα μιας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Απώτερος στόχος, ωστόσο είναι να αποκτήσει η πλευρά Komarek μεγαλύτερη μετοχική ευχέρεια για την υλοποίηση αποφασιστικών κινήσεων, με γνώμονα τη στρατηγική του για την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ.

Στο πληροφοριακό δελτίο που ενέκριναν οι εποπτικές αρχές αναφέρεται πως η στρατηγική του Ομίλου SAZKA συνίσταται στην απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού  κεφαλαίου,  με  στόχο  τη  συνέχιση  της δραστηριότητας της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ.

Σημειώνεται πως ο Όμιλος SAZKA δεν σκοπεύει να μεταβάλλει την επιχειρηματική στρατηγική και τη δομή του ΟΠΑΠ αλλά θα συνεχίσει  να  την υποστηρίζει  με πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της περαιτέρω επέκτασης των VLTs και  του  αθλητικού  διαδικτυακού  στοιχήματος, της επένδυσης στο δίκτυο διανομής των προϊόντων της εταιρείας στους καταναλωτές και της απόδοσης της επένδυσης των μετόχων της (περιλαμβανομένης  της  καταβολής  μερισμάτων).

Ο Όμιλος SAZKA σκοπεύει  να διατηρήσει  τη  συμμετοχή  του  στην  εταιρεία  ως μακροπρόθεσμος επενδυτής, και να διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της εταιρείας στο Χ.Α., εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, ο Όμιλος και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν δεν κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΠΑΠ.

Σημειώνεται πως η SAZKA Group είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη, διαθέτοντας ισχυρά εμπορικά σήματα σε Αυστρία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία. Στον χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, πέραν της συμμετοχής στον ΟΠΑΠ, βρίσκονται η τσεχική λοταρία SAZKA, η Casinos Austria, η Austrian Lotteries και η LOTTOITALIA. Το 2018, οι μικτές εισπράξεις από παιχνίδια (wagers) των εταιρειών του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ.

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Ξεκινά η δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ, ο σχεδιασμός Komarek ” : στην πηγή:https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ