Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τυχερά παίγνια: Στα 36,06 δισ. ευρώ ο συνολικός κύκλος εργασιών

Τυχερά παίγνια: Στα 36,06 δισ. ευρώ ο συνολικός κύκλος εργασιών

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Ποιοι είναι οι 5 άξονες δράσης της ΕΕΕΠ για την πενταετία 2023-2027 

Σε  πέντε άξονες βασίζεται ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (2023-2027) για την αναμόρφωση της αγοράς των τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΕΠ (2023), που κατατέθηκε πρόσφατα στον Πρόεδρο της Βουλής.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Δρ  Δ. Ντζανάτος, εκ των πέντε οι τρεις βασικοί άξονες αφορούν την αγορά παιγνίων. Ο πρώτος προσδιορίζει αυτά που πρέπει να γίνουν για τη βελτιστοποίηση του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος της αγοράς παιγνίων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων από τα παίγνια, με την προϋπόθεση συγκρότησης Παρατηρητηρίου υψηλών προδιαγραφών. Ο δεύτερος αφορά τον περιορισμό της εκτεταμένης παρανομίας στα τυχερά παιχνίδια, στα οποία συμμετέχει το 10% του ενήλικου πληθυσμού. Απαιτείται μία σταθερή Δομή, που θα λειτουργεί σε διαρκή βάση με Στρατηγικό Σχέδιο, θα συνενώνει τις δυνάμεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο τρίτος εστιάζει στην ενίσχυση των επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας στην αγορά τυχερών παιγνίων, στην υποστήριξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην αγορά των παιγνίων, όπως για παράδειγμα του προβληματικού τομέα των λειτουργούντων καζίνων, τη διαρκή παρακολούθηση και στήριξη ολοκλήρωσης των επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη, όπως τα Καζίνα στο Ελληνικό, στο Μαρούσι και την Κρήτη, τη σύνδεση της αγοράς των παιγνίων με το εκπαιδευτικό σύστημα, την προσέλκυση νέων επιστημόνων και πολλών άλλων δράσεων. Οι άλλοι δύο άξονες περιλαμβάνουν την επαρκή στελέχωση, την οργανωτική αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της ΕΕΕΠ για ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων, του εποπτικού, καθοδηγητικού και ελεγκτικού της ρόλου καθώς επίσης και τη διαρκή ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ΕΕΕΠ προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Με βάση τα στοιχεία, το έτος 2023, ο συνολικός κύκλος εργασιών (TGR) της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα ανήλθε σε 36,06 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23,35% σε σύγκριση με το 2022. Αντίστοιχα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) ανήλθαν σε 2,59 δις. ευρώ, αύξηση 10,49% έναντι του 2022. Τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν μερίδιο 74,91% του συνολικού ΤGR, ενώ αυτά που διεξάγονται επίγεια (land based) καταλαμβάνουν μερίδιο 25,09%. Σε όρους GGR, τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν συνολικά μερίδιο 33,46% ενώ εκείνα που διεξάγονται επίγεια (land based) 66,54%.

Τα συνολικά έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, κατά το έτος 2023, διαμορφώθηκαν στο ύψος των 905.340.730 ευρώ. Τέλος, το ποσό των 24.250.000 ευρώ εισπράχθηκε από δεκαεπτά (17) εταιρείες που κατέχουν άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, από το οποίο τα 24.000.000 ευρώ αποδόθηκαν εξολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο. Το ποσό αυτό αφορά καταβολή δόσεων, που έχουν ως υποχρέωση να καταβάλουν έναντι του συνολικού τιμήματος χορήγησης των οριστικών αδειών διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Το 18,63% από τα παίγνια της ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, το 2023, από τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. προήλθε το 18,63% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων, αύξηση 12,06% σε σύγκριση με το 2022 και το 52,65% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR), αύξηση 5,40% σε σχέση με το 2022. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης μίας σειράς τυχερών παιγνίων που διεξάγονται επίγεια (land based), μέσω των πρακτορείων της. Τα κυριότερα από τα παίγνια αυτά εξακολουθούν να είναι τα παίγνια που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, το παίγνιο του προκαθορισμένου στοιχήματος ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, τα αριθμολαχεία ΚΙΝΟ και JOKER.

Από τα παίγνια που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο προήλθε το 5,42% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων και το 8,90% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR). Σύμφωνα με τους αναλυτές της έκθεσης είναι εμφανής η ομαλοποίηση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που επέβαλλε η Πολιτεία για την προστασία από την πανδημία COVID 19, άρση η οποία επέτρεψε στις επιχειρήσεις αυτές να επανέλθουν σε επίπεδα ανάλογα με αυτά των ετών πριν την έλευση της πανδημίας.

Με βάση τα στοιχεία του 2023, το 71,35% του κύκλου εργασιών (TGR) των επιχειρήσεων καζίνο προήλθε από τα slot machines, ενώ ο κύκλος εργασιών που προήλθε από τα επιτραπέζια παίγνια (tables) ανήλθε σε ποσοστό 28,65%. Αντίστοιχα, τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) από τα slot machines ανήλθαν στο 59,20% του συνολικού GGR των επιχειρήσεων αυτών, ενώ αυτά που προήλθαν από τα επιτραπέζια παίγνια (tables) σε ποσοστό 40,80%.Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη, η αμερικανική ρουλέτα (American Roulette) παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης μεταξύ των επιτραπέζιων παιγνίων που διεξάγονται στα ελληνικά καζίνο, αφού συγκεντρώνει διαχρονικά τα περισσότερα έσοδα σε όρους TGR και GGR, τάση η οποία συνεχίζεται και το 2023.

Το 2023 από τα παίγνια της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. προήλθε το 0.94% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων και το 4,64% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR). Το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, με την ονομασία «ΣΚΡΑΤΣ», εξαιτίας του εύληπτου τρόπου χειρισμού από τους παίκτες και της προσμονής που δημιουργεί για άμεσο κέρδος, καταγράφει τα μεγαλύτερα ετήσια έσοδα, σε σχέση με εκείνα που προέρχονται από τα υπόλοιπα λαχεία.

Από το Ιπποδρομιακό Στοίχημα προήλθε το 0,10% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων και το 0,35% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR).

Τα τυχερά παίγνια, που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου (remote gambling), αποτέλεσαν κατά την τελευταία δεκαετία έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς παιγνίων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2023 τα έσοδα που προήλθαν από τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά παρουσίασαν αύξηση 26,67% επί του TGR και 17,43% επί του GGR σε σύγκριση με το 2022. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, μεγάλο μέρος των παικτών μετακυλίθηκε από το επίγειο δίκτυο διεξαγωγής στο διαδικτυακό παίγνιο.

Επιπλέον, από τα παίγνια αυτά προήλθε το 74,91% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων, και το 33,46% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR), σε σύγκριση πάντοτε με το 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από 2021 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας αδειοδότησης των εταιρειών που λειτουργούν στο πλαίσιο της ρυθμισμένης πλέον αγοράς των διαδικτυακών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια. Από το σύνολο είκοσι τεσσάρων (24) εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αδειοδοτήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023, συνολικά 18 εταιρείες.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Τυχερά παίγνια: Στα 36,06 δισ. ευρώ ο συνολικός κύκλος εργασιών” στην πηγή:https://www.naftemporiki.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ