Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό στον ΟΠΑΠ προσβλέπει το SAZKA Group

Σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό στον ΟΠΑΠ προσβλέπει το SAZKA Group

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Στην ξεκάθαρη ισχυροποίηση της θέσης της SAZKA Group στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ οδήγησε η ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που κατέθεσε ο όμιλος, συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία Karel Komarek, προς τους μετόχους της εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους, έναντι ανταλλάγματος 9,12 ευρώ ανά μετοχή.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς τη δημόσια πρόταση αποδέχθηκαν μέτοχοι που προσέφεραν συνολικά 23.323.179 μετοχές.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο περίπου 7,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία (ή στο περίπου 7,25% περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών). Πρόκειται για ποσοστό υψηλότερο όσων αναμένονταν στην αγορά, κάτι που επιβεβαίωσε όσους υποστήριζαν πως ακόμη και με τίμημα χαμηλότερο της τρέχουσας τιμής της μετοχής στον ΟΠΑΠ, θα υπήρχαν μέτοχοι – funds και ιδιωτικά χαρτοφυλάκια – που θα αξιοποιούσαν τη δυνατότητα μιας “γρήγορης εξόδου” με στόχο να κατοχυρώσουν άμεσα υπεραξίες.

Η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος (9,12 ευρώ) στους αποδεχόμενους μετόχους θα ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου ώστε να πραγματοποιηθεί και η μεταβίβαση των μετοχών. Συνολικά, η SAZKA Group θα καταβάλλει 212,7 εκατ. ευρώ για τις μετοχές του ΟΠΑΠ που απέκτησε, ενώ, σημειωτέον, μπορεί να συνεχίζει να αγοράζει μετοχές από το ταμπλό σε συγκεκριμένο ποσοστό και πλαίσιο ώστε να μην ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Όταν ολοκληρωθεί η (εξωχρηματιστηριακή) μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν, το SAZKA Group και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα (σ.σ. το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, ο Κ. Komarek, εταιρείες υπό τον απώτατο έλεγχο του Γ. Μελισσανίδη, του Δ. Κοπελούζου κ.α. ) θα ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το περίπου 40,21% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ (ή το περίπου 39,98%, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών). Προ της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα, ο προτείνων κατείχε ποσοστό 32,73%.

Στόχος πλειοψηφικό ποσοστό σε βάθος χρόνου

Η επιτυχία της προαιρετικής δημόσιας πρότασης “ξεκλειδώνει” και παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Τσέχου επιχειρηματία Karel Komarek στον ΟΠΑΠ.

Στο πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης αναφέρεται χαρακτηριστικά πως η στρατηγική του Ομίλου SAZKA συνίσταται στην απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ και η διατήρηση της συμμετοχής του ως μακροπρόθεσμος επενδυτής.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της περαιτέρω επέκτασης των VLTs και του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος, της επένδυσης στο δίκτυο διανομής των προϊόντων της εταιρείας στους καταναλωτές και της απόδοσης της επένδυσης των μετόχων της, περιλαμβανομένης της καταβολής μερισμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Karel Komarek, Προέδρου του SAZKA Group, με αφορμή την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσια πρότασης: “Είμαστε ικανοποιημένοι που μας δόθηκε η δυνατότητα να αυξήσουμε σημαντικά τη συμμετοχή μας στον ΟΠΑΠ μέσω της Δημόσιας Πρότασης. Απώτερος στόχος μας είναι να αποκτήσουμε, σε βάθος χρόνου, πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στον ΟΠΑΠ. Προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον ΟΠΑΠ, σε συνεργασία με όσους μετόχους επέλεξαν να μη διαθέσουν τις μετοχές τους. Είμαστε ικανοποιημένοι που οι μέτοχοι αυτοί επέλεξαν να συνεχίσουν μαζί μας, ενόψει των ενεργειών μας για την εκπλήρωση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας στρατηγικής του ΟΠΑΠ”.

O όμιλος SAZKA σήμερα είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στις λοταρίες και δευτερευόντως στις ψηφιακές δραστηριότητες και τον αθλητικό στοιχηματισμό. Πέρυσι, οι μικτές εισπράξεις από παιχνίδια (wagers) των εταιρειών του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε περίπου 18 δισ. ευρώ.

Οι πωλητές

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην “ταυτότητα” των μετόχων που αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, να σημειωθεί ότι κατατέθηκαν είκοσι δηλώσεις αποδοχής που αθροιστικά αντιστοιχούν σε 23.323.179 μετοχές της ΟΠΑΠ, όπως αναφέρθηκε.

Επί του παρόντος, η ταυτότητα των πωλητών δεν μπορεί να προκύψει από το μετοχολόγιο γιατί απλούστατα η μεταβίβαση των μετοχών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, κάτι που πιθανότατα θα γίνει κατά την πληρωμή του ανταλλάγματος των 9,12 ευρώ, το νωρίτερο δηλαδή στις 5/11.

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν χρηματιστές, οι πωλητές προέρχονται από το free float του ΟΠΑΠ και όχι από το μπλοκ των βασικών μετόχων, αφού οι τελευταίοι περιλαμβάνονταν στα πρόσωπα που ενεργούσαν συντονισμένα με τον προτείνοντα, τη SAZKA Group.

Σημειωτέον πως στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ υπάρχουν funds του μέγέθους των Vanguard Group (κατέχει το 2,52% του μετοχικού κεφαλαίου) ή του BlackRock (2%), των Alliance Bernstein LP, Norges Bank Capital Group, αλλά και μικρότερα που καρπώνονται την υψηλή μερισματική απόδοση της τάξης του 7,5% που προσφέρει ο ΟΠΑΠ σε τρέχουσες τιμές.

[email protected]

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ Σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό στον ΟΠΑΠ προσβλέπει το SAZKA Group” : στην πηγή:  https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ