Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Πληροί τις προϋποθέσεις το αντίτιμο στην προαιρετική Δημόσια Πρόταση

ΟΠΑΠ: Πληροί τις προϋποθέσεις το αντίτιμο στην προαιρετική Δημόσια Πρόταση

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο < 1 λεπτό
Την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί της υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της SAZKA Group a.s. και την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εισηγμένη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το αντάλλαγμα των 9,12 ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από η νομοθεσία και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Πιο αναλυτικά, το Δ.Σ. της εταιρείας διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:

Α.  Η  επιχειρηματική  στρατηγική  του  Προτείνοντος βασίζεται  στον  υφιστάμενο  επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 9,12 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4του Νόμου, και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους Μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με τίμημα που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4τουΝόμου.

Δείτε ολόκληρη την Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. και την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στα συνημμένα του Reporter.gr

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Πληροί τις προϋποθέσεις το αντίτιμο στην προαιρετική Δημόσια Πρόταση ” : στην πηγή: Reporter.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ