Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Έκτακτη ΓΣ στις 13/12 για συμπλήρωση Δ.Σ. ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ: Έκτακτη ΓΣ στις 13/12 για συμπλήρωση Δ.Σ. ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο < 1 λεπτό

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται στις 13 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να ανακοινωθεί να εκλεγεί νέο μέλος στο Δ.Σ., να ανακοινωθούν προηγούμενες εκλογές μελών στο Συμβούλιο και να τροποποιηθεί το καταστατικό της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, η εταιρεία “καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δωδέκατη (12η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 2ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Θέμα 3ο: Ορισμός/Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση”.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ ΟΠΑΠ: Έκτακτη ΓΣ στις 13/12 για συμπλήρωση Δ.Σ. ΟΠΑΠ” : στην πηγή:https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ