Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Με τις ευλογίες της ΕΠΑ ο έλεγχος της Stoiximan από ΟΠΑΠ

Με τις ευλογίες της ΕΠΑ ο έλεγχος της Stoiximan από ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

O ΟΠΑΠ και με βούλα της ΕΠΑ όσο αφορά την Κύπρο ασκεί πλέον τον αποκλειστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συγκεκριμένα την περσινή χρονιά ο ΟΠΑΠ υιοθέτησε μέτρα για τη στήριξη του δικτύου των καταστημάτων, βελτίωσε τις online επιδόσεις του και ολοκλήρωσε τη στρατηγική επένδυση στην Kaizen Gaming, έχοντας πλέον τον αποκλειστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της σε Ελλάδα και Κύπρο, υπό το brand Stoiximan.

Έχεις πρακτορείο?
Κάθε ήμερα  σου παίρνουν περισσότερους  πελάτες για το ίντερνετ!

Η Stoiximan δραστηριοποιείται στον τομέα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (“online gaming”) στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπό την επωνυμία Stoiximan. Διαθέτει υποκατάστημα στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα έχει φορολογικό εκπρόσωπο, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 4002/2011. Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία που περιορίζει τις υπηρεσίες στοιχημάτων που μπορεί να παρέχει νόμιμα ένας πάροχος ηλεκτρονικά στην Κυπριακή Δημοκρατία (βλέπε κατωτέρω), η Stoiximan δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρονικών στοιχημάτων (“online betting”) (κυρίως αθλητικά στοιχήματα και στοιχήματα για τα αποτελέσματα άλλων μη αθλητικών αγώνων).

Η απόφαση της ΕΠΑ

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά τυχερών παιχνιδιών, η οποία διαχωρίζεται σε 1) ηλεκτρονικά παιχνίδια και 2) σε επίγεια στοιχήματα.

Θα παραμείνεις απαθής ?
Υπάρχει τρόπος για να συγκρατήσεις τους παίκτες σου στο πρακτορείο σου!

Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Stoiximan που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο, η οποία θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στην Stoiximan Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η OPAP Sports έχει πρόσφατα αποκτήσει άδεια Κλάσης Β για να είναι σε θέση να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχημάτων στην Κύπρο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ΟΠΑΠ ήδη ασκεί κοινό έλεγχο επί της Stoiximan. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Stoiximan Business η οποία θα μεταφερθεί στο σύνολό της στην Stoiximan Ltd. Συνεπώς, η υπό κρίση συναλλαγή δεν θα δημιουργήσει νέες επικαλυπτόμενες δραστηριότητες μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Επιχείρησης Στόχου οι οποίες να μην υπήρχαν ήδη πριν τη συγκέντρωση.

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι σύμφωνα με τα όσα καταγράφουν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επισημαίνεται ότι η υπό κρίση συναλλαγή δεν θα δημιουργήσει νέες κάθετες σχέσεις μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Stoiximan, οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι δεν προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αλλά ούτε και γειτονική.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές.

 Έρχεται  το Master Bet app  που θα το κάνει το πρακτορείο σου Ψηφιακό!

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές αλλά ούτε και άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου.

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού.

Ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Με τις ευλογίες της ΕΠΑ ο έλεγχος της Stoiximan από ΟΠΑΠ ” : στην πηγή:https://www.philenews.com/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ