Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Kέρδη και έκτακτο μέρισμα-μαμούθ από τον ΟΠΑΠ

Kέρδη και έκτακτο μέρισμα-μαμούθ από τον ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν το 2020, το έτος κορύφωσης για την υλοποίηση του Οράματος 2020

Kαθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2019 αυξημένα 6% στα €1.173,2 εκατ. παρουσίασε ο ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο.

Την ίδια περίοδο τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν για 9ο συναπτό τρίμηνο σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας τα έσοδα του γ’ τριμήνου 2019 στα €393,6εκ (γ’ τρίμηνο 2018: €368,9εκ), αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς των VLTs, της αυξημένης επίδοσης των αριθμολαχείων και των Σκρατς & Λαχείων που επανήλθαν σε θετική τροχιά.

* Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε στο εννεάμηνο 2019 κατά 6,8% και διαμορφώθηκε σε €463,1εκ. (εννεάμηνο 2018: €433,6 εκ.).

Το γ’ τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €154,7εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €145,6 εκ.) υψηλότερο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση σε σχέση με τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων.

* Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 22,8% στα €300,3 εκ. (εννεάμηνο 2018: €244,6 εκ.), ή αύξηση 19,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την αντιστροφή επίδικων προβλέψεων στο α’ τρίμηνο.

Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €101,6εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €87,2 εκ.) ενισχυμένα κατά 16,5%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων
και της περαιτέρω αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων.

* Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2019 στα €200,6εκ. μειωμένα κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2019 τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,2% στα €62,2εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €65,6εκ.) εναρμονισμένα με την τάση του εννεαμήνου και παρά τη σημαντική ανάπτυξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων.

* Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 33,6% στα €140,6εκ. (εννεάμηνο 2018: €105,2εκ.) ή
αυξημένα κατά 28,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση.Το γ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24,5% στα €48,8εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €39,2εκ.).

* Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €484,6εκ. και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ LTM EBITDA στο 1.2x.

* Ο ΟΠΑΠ έχει 20.932 VLTs στην Ελλάδα και 6.616 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.09.2019. Ο στόχος της εγκατάστασης του συνόλου των VLTs μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να επιτευχθεί.

* Η εταιρεία αποφάσισε τη διανομή έκτακτου μερίσματος εντός του α’ τριμήνου 2020. Όπως σημειώνεται, συνεπής με τη δέσμευσή της για ανταποδοτικές αποδόσεις προς τους μετόχους της, προτίθεται υπό την αίρεση έγκρισης του Δ.Σ., να καταβάλει έκτακτο μέρισμα το α ‘τρίμηνο του 2020, το οποίο θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την χρήση του 2019 και δεν θα προβεί στη διανομή προμερίσματος για αυτή τη χρήση.

Οι δικαιούχου μέτοχοι του έκτακτου μερίσματος αναμένεται να αποκομίσουν πρόσθετο όφελος από την επικείμενη μείωση του φορολογικού συντελεστή μερισμάτων (η οποία υπόκεινται σε σχετική κοινοβουλευτική έγκριση) στο 5% από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η έκτακτη πληρωμή μερίσματος θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα καθώς και από πρόσθετο εξωτερικό δανεισμό.

Damian Cope: Εσοδα και κερδοφορία αναπτύσσονται ικανοποιητικά

«Τα οικονομικά αποτελέσματα μας για το τρίτο τρίμηνο αναδεικνύουν περαιτέρω την ανάπτυξη που επιτυγχάνει η ομάδα του ΟΠΑΠ, χάριν των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και της σκληρής δουλειάς των τελευταίων ετών. Καθώς τα έσοδα και η κερδοφορία αναπτύσσονται ικανοποιητικά συγκριτικά με το 2018, πιστεύω ότι ο OΠΑΠ συνεχίζει να επωφελείται από τον εν εξελίξει μετασχηματισμό του.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, παρατηρήθηκαν παρόμοιες τάσεις με αυτές του πρώτου εξαμήνου του 2019, με ισχυρά αποτελέσματα στα αριθμολαχεία, δυναμικές επιδόσεις στην δραστηριότητα των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του αθλητικού στοιχηματισμού.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες, συνεχίζεται η αύξηση της βάσης ενεργών πελατών ανά μήνα στη διαδικτυακή δραστηριότητά μας, τα VLTs και τις νέες υπηρεσίες Tora.

Βρισκόμαστε, πλέον, λίγες εβδομάδες πριν το 2020, το έτος κορύφωσης για την υλοποίηση του Οράματος 2020, όπως είχε παρουσιαστεί αρχικά. Έως τότε, θα εστιάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας για το υπόλοιπο του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υλοποιήσουμε με επιτυχία τους στόχους μας για το σύνολο του έτους»

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Kέρδη και έκτακτο μέρισμα-μαμούθ από τον ΟΠΑΠ ” : στην πηγή:https://kourdistoportocali.com/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ