Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Μπαίνουν στα βαθιά για συμφωνία με ΟΠΑΠ

Μπαίνουν στα βαθιά για συμφωνία με ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Στα βαθιά μπαίνει η συζήτηση μεταξύ κράτους – ΟΠΑΠ για την σύναψη νέας συμφωνίας για την παροχή ορισμένων τυχερών παιχνιδιών στο πλαίσιο του περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου του 2018.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης αναμένεται η ετοιμασία προσχεδίου της σύμβασης από την εξουσιοδοτημένη συντονιστική επιτροπή και διαπραγμάτευση του με τον υποψήφιο πάροχο, δηλαδή την ΟΠΑΠ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος αποδεχθεί το περιεχόμενο της σύμβασης, η συντονιστική επιτροπή θα τη διαβιβάσει στον υπουργό οικονομικών, ώστε να υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση.

Η υπογραφή της σύμβασης, είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, μετά την έγκρισή της από το υπουργικό, ενώ επισημαίνεται ότι η σύμβαση θα τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τον γενικό εισαγγελέα πριν την υπογραφή της.

Κάνε το πρακτορείο σου να ξεχωρίζει. 

Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ  εδώ!

Σε σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης υπενθύμισε ότι στόχος της νομοθεσίας, όπως ψηφίστηκε, ήταν η αντικατάσταση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεχθεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία.

Υπενθυμίζεται ότι η διακρατική συμφωνία, είχε αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων, καθώς υπήρχε η εντύπωση ότι οδηγεί σε απώλεια εσόδων που θα έπρεπε να καταβάλλονται στο κράτος, ενώ είχε προκαλέσει και έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του τέως υπουργού οικονομικών και θεσμών όπως ο γενικός ελεγκτής και ο γενικός εισαγγελέας.

Κάνε το Μοναδικό για τους παίκτες! 
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ  εδώ!

Στο τελικό στάδιο η διαβούλευση κωδίκων πρακτικής

Στην απάντησή του, ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, αναφέρεται στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς υλοποίηση της νομοθεσίας.

Σημειώνει ότι η συντονιστική επιτροπή διεξήγαγε έρευνα δέουσας επιμέλειας επί της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ και αφού την έκρινε κατάλληλη για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, υπέβαλε πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος υπέβαλε το όνομα της ΟΠΑΠ στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Το υπουργικό επικύρωσε το όνομα της ΟΠΑΠ ως το πλέον κατάλληλο για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 6/11/2019.

Τον Νοέμβριο του 2019 η συντονιστική επιτροπή κάλεσε την ΟΠΑΠ όπως διαβιβάσει στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, προς έγκριση από τον Υπουργό, τους Κώδικες Πρακτικής βάσει των οποίων προτίθεται να οργανώνει, λειτουργεί και παρέχει τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια.

Η διαβούλευση των κωδίκων πρακτικής βρίσκεται στα τελικά στάδια και αναμένεται σύντομα η υποβολή τους στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την έκδοση τους μέσω Υπουργικού Διατάγματος.

                            Μάθε ΔΩΡΕΑΝ πως θα ενισχύσεις το πρακτορείο εδώ!

Οι λόγοι της καθυστέρησης στην διαβούλευση για κώδικες πρακτικής

Το υπουργείο αναφέρεται επίσης στους λόγους της καθυστέρησης που παρατηρείται στο στάδιο της διαβούλευσης των κωδίκων πρακτικής, με βάση ενημέρωση εκ μέρους της προέδρου της εθνικής αρχής στοιχημάτων.

Σημειώνεται συγκεκριμένα, ότι οι κώδικες υποβλήθηκαν από μέρους της ΟΠΑΠ στην εθνική αρχή στοιχημάτων, περί τα τέλη Νοεμβρίου 2019.  Ακολούθως, έτυχαν μελέτης από μέρους της ΕΑΣ και διενεργήθηκε σειρά συναντήσεων με σκοπό τη διαβούλευση των κωδίκων, έτσι ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του νόμου.

Ως ένας λόγος για την καθυστέρηση αναφέρεται ο μεγάλος αριθμός των κωδίκων (πέραν των δέκα) ενώ, όπως σημειώνεται, η διαδικασία διαβούλευσης και οριστικοποίησης των κωδίκων, καθυστέρησε επίσης, λόγω της πανδημίας Covid-19.

Της Μαρίας Χαμπή

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Μπαίνουν στα βαθιά για συμφωνία με ΟΠΑΠ ” : στην πηγή:https://www.stockwatch.com.cy

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ