Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑVLTS Είναι τυχαίο γεγονός για τα 11 καταστήματα play ή δείχνει μια νέα κατεύθυνση?

Είναι τυχαίο γεγονός για τα 11 καταστήματα play ή δείχνει μια νέα κατεύθυνση?

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Στην απόφαση καταγγελίας ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ της SEE Gaming, συμφερόντων Αλέξανδρου Φουρλή, προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομολογιούχοι της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων που πραγματοποιήθηκε με απαρτία της τάξης του 76%, αποφασίστηκε παμψηφεί η καταγγελία του δανείου καθώς δεν έχει πληρωθεί μέσα στο 2020 το κουπόνι προς τους κατόχους των ομολογιών, ενώ η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει λογιστικές καταστάσεις για τη χρήση του 2019. Η SEE Gaming δραστηριοποιείται στην πρακτόρευση τυχερών παιχνιδιών μέσω VLTs σε αμιγείς χώρους (gaming halls) και για τη ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας είχε αντλήσει μέσω κοινού, 5ετούς διάρκειας, ομολογιακού δανείου (με κουπόνι 6%) ποσό της τάξης των 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα ομόλογα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 15/7/2020, η SEE Gaming είχε αιτιολογήσει τη μη πληρωμή του κουπονιού του ομολόγου για την περίοδο 9/1/2020 έως 17/7/20 σε τεχνικούς λόγους που αφορούσαν την αλλαγή του τρόπου καταβολής των τόκων, αναφέροντας ότι η πληρωμή θα πραγματοποιούνταν έως την Παρασκευή 17/7/2020. Αυτό δεν συνέβη και στη ΓΣ των ομολογιούχων αποφασίστηκε η καταγγελία του ομολογιακού. Αντίστοιχα, σε άλλη ανακοίνωση, η SEE είχε αποδώσει τη μη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2019 στα προβλήματα που προκλήθηκαν λόγω κορονοϊού.

Ερώτημα για ποσό 1,47 εκατ. ευρώ

Πλέον, το ποσό του ομολογιακού δανείου είναι άμεσα και πλήρως απαιτητό, ενώ υφίσταται ζήτημα με ποσό 1,47 εκατ.ευρώ που φέρεται να έχει αναληφθεί από το ταμείο της εταιρείας και το οποίο χαρακτηρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ως “χρηματική διευκόλυνση” προς τον Πρόεδρο και CEO, Αλέξανδρο Φουρλή.

Η “South East Europe Gaming Τυχερά Παιχνίδια Ανώνυμη Εταιρεία”, με διακριτικό τίτλο “See Gaming A.E.”, στο βραχύ διάστημα δραστηριοποίησή της είχε προλάβει να αναπτύξει δίκτυο 11 καταστημάτων λειτουργίας VLTs σε όλη την Ελλάδα (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλο, Βέροια κ.α).

Και τα έντεκα καταστήματα δεν λειτουργούν.

Διαβάστε το σχέδιο υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου ΕΔΩ

Πρόκειται για μια μικρού μεγέθους εταιρεία, η σύσταση της οποίας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ τον Οκτώβριο του 2017, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 40.000 ευρώ.

Με βάση τις τελευταίες ετήσιες δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις (2018), ο τζίρος της είχε διαμορφωθεί στα 667 χιλ.ευρώ και οι ζημιές προ φόρων στο 1 εκατ.ευρώ, ενώ εμφανίζονταν αρνητική καθαρή θέση (-782 χιλ.ευρώ).

Ο ορκωτός ελεγκτής της PKF Ευρωελεγκτική στην ίδια χρήση ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η εταιρεία ήταν φορολογικά ανέλεγκτη, ενώ είχε επισημάνει το ζήτημα του ποσού των 1,47 εκατ.ευρώ που είχε λάβει ο Αλέξανδρος Φουρλής. Σημειώνεται χαρακτηριστικά πως “στο στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού “Λοιπές απαιτήσεις” περιλαμβάνεται ποσό €1.470.000,00 που αφορά ποσά που έχει λάβει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος από την εταιρεία, τα οποία εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν 2190/1920″.

Έχεις πρακτορείο ? Τώρα έχεις τον τρόπο να ξανακερδίσεις τους παίκτες σου
Μάθε πως εδώ Δωρεάν

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στις 641 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στις 607 χιλ.ευρώ (αποδίδονται στην εταιρεία στα αυξημένα λειτουργικά έξοδα), ενώ η καθαρή θέση παρέμεινε αρνητική, στα -1,45 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται  χαρακτηριστικά τότε (σ.σ. η ανακοίνωση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2019) πως “η εταιρεία διαθέτει επάρκεια πόρων που εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας της ως δρώσα επιχειρηματική μονάδα για το άμεσο προβλεπτό μέλλον”, χωρίς να γίνεται λόγος σε ποια δεδομένα στηρίζεται αυτή η εκτίμηση. Περαιτέρω, γίνεται εκ νέου αναφορά στη “χρηματική διευκόλυνση”, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά, του 1,47 εκατ. ευρώ προς τον Αλ. Φουρλή.

Τούτων δοθέντων, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η SEE Gaming κατάφερε να αντλήσει ποσό 2,5 εκατ.ευρώ μέσω κοινού ομολογιακού δανείου (σ.σ. το ΚΟΔ όπως αναφέρθηκε ήταν μη μετατρέψιμο σε μετοχές με δικαίωμα παράτασης διάρκειας 12 μηνών και ημερομηνία έκδοσης 10/07/2018 και επιτόκιο 6,00% ετησίως) που εισήχθη προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εν προκειμένω τη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Κύπρου. Το υψηλό κουπόνι 6% που προσέφερε, όπως φαίνεται δελέασε πολλούς επενδυτές, οι οποίοι ανέλαβαν και το σχετικό ρίσκο.  Ενδεικτικό είναι πως στις ίδιες λογιστικές καταστάσεις αναφέρεται πως “η εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της εποπτεύεται από το Δ.Σ.”. Εν προκειμένω, στο ΔΣ μέλη ήταν ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος Αλέξανδρος Φουρλής (Πρόεδρος & CEO)  και η Μ. Σαρίδου (Αντιπρόεδρος) και Ι. Ζακόπουλος (μέλος).

Μετά τα VLTs, στα… κουλούρια

Η SEE Gaming σε ενημέρωση σε ενημέρωσή της για τις προοπτικές της το 2020, είχε αναφέρει στις αρχές του χρόνου πως το 2018 ήταν μια χρονιά ωρίμανσης για την εταιρεία έχοντας προχωρήσει σε “ορθολογικοποίηση” του δικτύου καταστημάτων VLTs, αποφασίζονταν να από-επενδύσει από όσα δεν εμφάνιζαν δυναμική. “Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αποσκοπούμε η εταιρεία να μπει σε τροχιά κερδοφορίας και το 2020 να καταφέρουμε να έχουμε την πρώτη κερδοφόρα χρήση), ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως πέρα από τη δραστηριότητά της στο gaming, προχώρησε σε συμφωνία για την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων “Mon Kulur” (σ.σ. αλυσίδα εστίασης που αναπτύσσεται με franchise), με στόχο να λειτουργήσει αρχικά τέσσερα καταστήματα.

Σημειώνεται ότι το Capital.gr επιχείρησε να συνομιλήσει με τον κ. Αλέξανδρο Φουρλή προκειμένου να υπάρξει τοποθέτησή του, ωστόσο αυτο δεν κατέστη δυνατόν μέχρι νωρίς σήμερα το πρωί.

[email protected]

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Καταγγελία ομολογιακού δανείου 2,5 εκατ. ευρώ της SEE Gaming” : στην πηγή: https://www.capital.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ