Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Στα 11,14 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

ΟΠΑΠ: Στα 11,14 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο < 1 λεπτό

Σε σχετικές ανακοινώσεις προέβη η ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος εταιρικής χρήσης 2020, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στα 11,14 ευρώ όρισε ο ΟΠΑΠ την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών για την επανεπένδυση του μερίσματος.

Έχεις πρακτορείο?
Κάθε ήμερα  σου παίρνουν περισσότερους  πελάτες για το ίντερνετ!

Σε σχετικές ανακοινώσεις προέβη η ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος εταιρικής χρήσης 2020, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 17 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2020 (δηλαδή από 15.07.2021 έως και 21.07.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

Σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 15.07.2021 έως και 21.07.2021, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 11,14 ευρώ.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Στα 11,14 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ” : στην πηγή:https://www.fortunegreece.com/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ