Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ: «Στηρίζει»  τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά παιγνίων από τα ειδικά Κλιμάκια

ΕΕΕΠ: «Στηρίζει»  τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά παιγνίων από τα ειδικά Κλιμάκια

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

«Λευκή επιταγή» για εντατικούς ελέγχους στην αγορά παιγνίων από τα Κλιμάκια Ελέγχου των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων (Σ.Ε.Π.) δίνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με στόχο την κάλυψη των αναγκών των κλιμακίων 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Με απόφαση της Επιτροπής ορίζεται ως συνεπικουρία στην άσκηση του ελεγκτικού έργου των Κλιμακίων Ελέγχου, που συγκροτούνται από τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων (Σ.Ε.Π.) της ΕΕΕΠ, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα Κλιμάκια Ελέγχου προκειμένου να υποβοηθούνται στην εκτέλεση του έργου τους, με στόχο τη βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης των ελέγχων και την ενίσχυση της ελεγκτικής δραστηριότητας.

Στόχος της Επιτροπής είναι η σωστή λειτουργία της αγοράς παιγνίων και η υποβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρόχων στις διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ.

Η συνεπικουρία στο ελεγκτικό έργο δύναται να αφορά, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τα ακόλουθα:

▪ Την άντληση στοιχείων από τα επιμέρους μητρώα του καταλόγου αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων (white list) μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Καταλληλότητας και Πιστοποιήσεων Τυχερών Παιγνίων και Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ) της ΕΕΕΠ.

▪ Την άντληση αναφορών από τις σχετικές εφαρμογές της ΕΕΕΠ που αφορούν την παικτική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, των επιχειρήσεων καζίνο και των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και Ιπποδρομίες Α.Ε.

▪ Τη διοικητική υποστήριξη των διαρκών, τακτικών ή και έκτακτων Κλιμακίων Ελέγχου (αναζήτηση και παροχή εγγράφων, σχετικού με τον εκάστοτε έλεγχο κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, αποφάσεων διερεύνηση, συγκέντρωση αναγκαίων δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις δαπάνες μετακίνησης των μελών του Σ.Ε.Π., υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες κ.λπ.).

▪ Την εν γένει επιφυλακή για την παροχή επιβοήθειας στα Κλιμάκια Ελέγχου της ΕΕΕΠ.

Η συνεπικουρία δύναται να παρέχεται στην έδρα της ΕΕΕΠ ή εξ αποστάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ανάλογα με τις ελεγκτικές ανάγκες των Κλιμακίων Ελέγχου της ΕΕΕΠ, για το έτος 2024.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του Σώματος και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π., που συνεπικουρεί στον έλεγχο, ασκούν τα καθήκοντά τους σε τακτική και υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, των ωρών ημερήσιας νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω, ρυθμίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Τακτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στους παρόχους που διεξάγουν τα τυχερά παίγνια σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε περιπτώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί καταγγελίες στην ΕΕΕΠ διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι ανάλογα με την περίσταση.

Οι έλεγχοι αφορούν στη συμμόρφωση των παρόχων προς τις γενικές αρχές και τους κανόνες διεξαγωγής των παιγνίων, όπως αυτοί ορίζονται με αποφάσεις της ΕΕΕΠ και όλων των στοιχείων της Δήλωσης Αποδοχής των παρόχων. Μέσω της Δήλωσης Αποδοχής οι πάροχοι συμφωνούν στο πλαίσιο και τους κανόνες διεξαγωγής του κάθε παιγνίου.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει μη συμμόρφωση του παρόχου στις κείμενες διατάξεις, η ΕΕΕΠ επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ακόμη και τη διακοπή της διεξαγωγής του παιγνίου.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΕΕΕΠ: «Στηρίζει»  τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά παιγνίων από τα ειδικά Κλιμάκια” στην πηγή:https://www.insider.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ