Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ: Πρόστιμα έως 1.000.000 και στους πράκτορες και στους εργαζόμενους τους!!!!

ΕΕΕΠ: Πρόστιμα έως 1.000.000 και στους πράκτορες και στους εργαζόμενους τους!!!!

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τα οποία αφορούν τους παίκτες που κερδίζουν μεγάλα ποσά στα τυχερά παιχνίδια διαδικτυάκα ή μέσω των επίγειων καζίνο. Στόχος είναι να «χτυπήσουν» όσους στοχεύουν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κερδών που δηλώνουν πως απέκτησαν από τυχερά παιχνίδια.

Νέα μέτρα από ΕΕΕΠ για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος μεσω τυχερών παιχνιδιών

Η Επιτροπή ανακοινώνει μέσα από μια εκτενή λίστα ποιες συμπεριφορές παικτών κρίνονται ύποπτες και τονίζει πως οι  εργαζόμενοι σε επίγειους και online χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την συμπεριφορά των παικτών με βάση τα κριτήρια της λίστας.

Άλλαξε πράγματα όσο ακόμα έχεις παίκτες στο πρακτορείο σου!
Χρησιμοποίησε τον ίντερνετ για να βοηθήσεις τις πωλήσεις σου
Δες πως θα το κάνεις εδώ

Έλεγχοι και πρόστιμα έως 1.000.000 στους εργαζόμενους σε επίγειους και online χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών

Αν μετά από έρευνα αποδειχθεί πως κάποιος παίκτης έκανε ξέπλυμα χρημάτων μέσω των τυχερών παιχνιδιών τότε οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν πρόστιμα από 5000€ έως και 1.000.000€ ενώ για τους υπαλλήλους τα πρόστιμα θα είναι από 1000€ έως και 1.000.000€.

Κάθε παίκτης που συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια είναι αναγκασμένος να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του και να ολοκληρώνει την ταυτοποίηση χωρίς καθυστέρηση.

Οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν όσους κερδίζουν ποσά άνω των 1000€ και για όσους καταθέτουν στον παικτικό λογαριασμό τους ποσά άνω των 800€.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα ενισχύουν την ένταση και έκταση των ελέγχων, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο, με βάση την Παικτική Δραστηριότητα και σε συνδυασμό με το προφίλ του Παίκτη και τις λοιπές πληροφορίες που ήδη διαθέτουν, αν όταν διενεργείται συναλλαγή ποσού 2.000 ευρώ και άνω, κατά την συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

ΕΕΕΠ: Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες

Η ΕΕΕΠ δημοσίευσε μεταξύ άλλων ποιες δραστηριότητες ή συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες ή ασυνήθεις.

Οι συναλλαγές που βάζουν στο στόχαστρο τους ύποπτους πελάτες είναι οι εξής:

 1. Η απροθυμία ή άρνηση του Παίκτη να προσκομίσει τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες.
 2. Η προσκόμιση από τον Παίκτη εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας ή η παροχή ανεπαρκών, ανακριβών, ή μη δυνάμενων να επαληθευτούν, στοιχείων και πληροφοριών.
 3. Η συχνή αλλαγή της διεύθυνσης του Παίκτη, η οποία δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.
 4. Η τηλεφωνική σύνδεση του Παίκτη είναι απενεργοποιημένη ή δεν λειτουργεί.
 5. Πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα πιθανώς εμπλέκονται στην τέλεση των βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 του νόμου AML.
 6. Πληροφορίες ότι Παίκτης διάγει πολυτελή βίο, που δεν συνάδει με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα ή την οικονομική του κατάσταση ή το κοινωνικό και οικονομικό του προφίλ.
 7. Πληροφορίες ότι ο Παίκτης εμπλέκεται σε εικονικές ή υπεράκτιες επιχειρήσεις.
 8. Η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την συνήθη Παικτική Δραστηριότητα και τα οικεία μοτίβα του Παίκτη.
 9. Η διενέργεια διαδοχικών, μικρού ύψους συναλλαγών, των οποίων το συνολικό ποσό είναι υψηλό.
 10. Η εκδήλωση ασυνήθους νευρικότητας του Παίκτη σε όλα τα στάδια της Επιχειρηματικής Σχέσης.
 11. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναλλαγών για ποσά κάτω από τα ελάχιστα όρια που τίθενται με τον Κανονισμό.
 12. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό ή στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος.
 13. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως απωλεσθέν.

Αναβάθμισε τις πληροφορίες για τον παίκτη στο πρακτορείου σου

Κάνε τώρα την διαφορά!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ σε πάνω από 70 διαφορετικές οθόνες πληροφοριών

Δοκίμασε τώρα Δωρεάν ΕΔΩ!

 1. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών ή/και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών τα οποία προκύπτουν από κερδίζοντα δελτία με ασυνήθη γεωγραφική διασπορά.
 2. Η μη επιβεβαίωση του λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του Παίκτη, κατά το στάδιο της πληρωμής.
 3. Το αίτημα Παίκτη για Μεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
 4. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.
 5. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με την χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτο.
 6. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.
 7. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τα οποία ο Παίκτης αποσύρει χωρίς να έχει συμμετάσχει στα Παίγνια ή Συμμετέχει καταβάλλοντας δυσανάλογα μικρά ποσά σε σχέση με τα κατατεθειμένα.
 8. Ο αριθμός και η συχνότητα με την οποία ο Παίκτης ανοίγει και κλείνει Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.
 9. Το αίτημα του Παίκτη για πληρωμή κερδών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Μη συνεργάσιμα Κράτη.
 10. Αυξημένη συμμετοχή των προσώπων ή προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε Τυχερά Παίγνια.
 11. Ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από τα πρόσωπα σε σχέση με τον συνήθη τζίρο τους.
 12. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου AML και του Κανονισμού.
 13. Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.
 14. Αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” ΕΕΕΠ: Nέοι έλεγχοι σε όσους κερδίζουν στα τυχερά παιχνίδια | Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες” : στην πηγή:https://www.casinoweb.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ