Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑKAZINO Δύο δίκες για φοροδιαφυγή της Καζίνο Ρόδου ΑΕ

Δύο δίκες για φοροδιαφυγή της Καζίνο Ρόδου ΑΕ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Για την 11η Μαΐου 2020 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων υπόθεσης με κατηγορούμενο για φοροδιαφυγή τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Καζίνο Ρόδου ΑΕ.
Του αποδίδεται συγκεκριμένα ότι τέλεσε το αδίκημα με τις ειδικότερες μορφές:
-Της ανακριβούς αποδόσεως στο Δημόσιο του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του, το δε προς απόδοση ποσό του Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο τα 100.000 ευρώ και
-Της υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου υπέβαλε ανακριβή δήλωση ενώ ο φόρος, ο οποίος αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα, τα οποία έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο τα 150.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η επιχείρηση απέδωσε ανακριβώς φόρο προστιθέμενης αξίας που αφορούσε στις διαχειριστικές περιόδους (χρήσεις) των ετών 2007 έως και 2011 και συνολικά το ποσό των 1.117.343,46 ευρώ, οφειλή η οποία έχει ήδη οριστικοποιηθεί μετά την κοινοποίηση των σχετικών πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α.
Επιπλέον φέρεται να υπέβαλε ανακριβή δήλωση και καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικώς ή μερικώς) δαπάνες, με το ποσό που δεν αποδόθηκε να ανέρχεται στο ποσό των 3.081.730,11 ευρώ.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η έρευνα κινήθηκε μετά την ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είχε υποβάλει αρμοδίως στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου μηνυτήριες αναφορές.
Συγκεκριμένα οι επιθεωρητές δεν αναγνώρισαν ως έξοδα, που εκπίπτουν, δαπάνες για «complimentary» υπηρεσίες σε πελάτες της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της επιχείρησης οι ναυλώσεις αεροσκαφών για τη μεταφορά πελατών σε οργανωμένα γκρουπς από το Ισραήλ, η κάλυψη των εξόδων διαμονής τους ως και η μη καταβολή του αντιτίμου εισόδου τους στην επιχείρηση.
Τα έξοδα αυτά σε βάθος πενταετίας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου και ήδη η εταιρεία βρίσκεται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να εξετάζει την αναθεώρηση του πλάνου ενίσχυσης της πελατείας της με τουρίστες από το Ισραήλ, ως και διακοπή του προγράμματος ναυλωμένων πτήσεών της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαμαρτύρονται και για τον πρόσθετο λόγο ότι ανάλογα «complimentary» έξοδα έχουν αναγνωριστεί σε όμοιους φορολογικούς ελέγχους άλλων καζίνο ως νόμιμα.
Απολογούμενος ο πρόεδρος της επιχείρησης επεσήμανε εισαγωγικά ότι όταν η επιχείρηση αδειοδοτήθηκε, προκειμένου να αντεπεξέλθει οικονομικά στόχευσε κυρίως στην πελατεία από το Ισραήλ, προσφέροντας ανταλλάγματα στους πελάτες και συγκεκριμένα δωρεάν διαμονή, αεροπορικά εισιτήρια και διατροφή, αναλόγως των πελατών – παικτών. Επεσήμανε παραπέρα ότι η εταιρεία τελεί σε διαδικασία εξυγιάνσεως βάσει των διατάξεων του άρθρου 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 10/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Επί των διαπιστώσεων του φορολογικού ελέγχου επεσήμανε ότι η εταιρεία προσέφυγε νόμιμα και οι λόγοι που προέβαλε έγιναν εν μέρει δεκτοί από τη Φορολογική Αρχή, με αποτέλεσμα να περιορισθούν απλώς τα καταλογιζόμενα ποσά φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.
Ακολούθησε η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής αλλά παρήλθε άπρακτη η προβλεπομένη προθεσμία των 120 ημερών, χωρίς να εκδοθεί απόφαση, με αποτέλεσμα αυτή να θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
Προσέφυγε στην συνέχεια ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που με την υπ’ αριθμ. 5779/2018 απόφαση του 4ου Τριμελούς Τμήματος του έγινε δεκτή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ενώ σε ό,τι αφορά τους καταλογισμούς του ΦΠΑ εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5778/2017 απόφαση του ίδιου τμήματος που απέρριψε τους ισχυρισμούς της εταιρείας.
-Για την 8η Απριλίου 2020 προσδιορίστηκε εξάλλου η εκδίκαση άλλης υπόθεσης με κατηγορούμενο για τα ίδια ως άνω αδικήματα τον γενικό διευθυντή και διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, για αδικήματα που έλαβαν χώρα στις διαχειριστικές περιόδους (χρήσεις) των ετών 2007 έως και 2011.
Φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 1.117.343,46 ευρώ που μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.458.155,61 ευρώ. Επιπλέον το ύψος των φορολογητέων κερδών που φέρονται να μην αποδόθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 830.668,57 ευρώ.
Ως συνήγορος υπεράσπισής τους παρίσταται ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Δύο δίκες για φοροδιαφυγή της Καζίνο Ρόδου ΑΕ ” : στην πηγή: www.dimokratiki.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ