Αρχική Uncategorized Δεν μπορεί να είναι αληθινό! Tσουχτερά πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ στα πρακτορεία! Νέος οδικός χάρτης της ΕΕΕΠ!

Δεν μπορεί να είναι αληθινό! Tσουχτερά πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ στα πρακτορεία! Νέος οδικός χάρτης της ΕΕΕΠ!

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

Tσουχτερά πρόστιμα έως 1.000.000 ευρώ στα πρακτορεία και τους υπαλλήλους!

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπείας Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπαίνουν οι παίκτες που κερδίζουν σημαντικά ποσά στο καζίνο ή στα τυχερά παιχνίδια.

Mε 5  διαφορετικές οθόνες  των Live Pro της Master Bet προσφέρεις πάντα μια μοναδική εμπειρία με έγκυρα ζωντανά αποτελέσματα (μέχρι 90 αγώνες /οθόνη!)

Η ΕΕΕΠ δημοσιοποιεί επίσης λίστα με ύποπτες συμπεριφορές παικτών των τυχερών παιγνίων, τις οποίες υποχρεούνται να προσέχουν και να τσεκάρουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων (ηλεκτρονικών ή φυσικών).

Αν αποδειχθεί ότι κάποιος παίκτης χρησιμοποίησε το τυχερό παιγνίδι για ξέπλυμα οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5.000 έως και 1.000.000 ευρώ ανά παράβαση, ενώ τα πρόστιμα για τους υπαλλήλους κυμαίνονται από 1.000 – 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ, οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, οφείλουν να λαμβάνουν τα πλήρη στοιχείων των πελατών τους όταν αυτοί παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ είτε με ένα παιχνίδι είτε αθροιστικά, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα ή καταθέτουν στον λογαριασμό τους (που έχουν ανοίξει για να παίζουν) ποσά άνω των 800 ευρώ.

Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά Τυχερών Παιγνίων.

Οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, ως προς τον Παίκτη και τον Πραγματικό Δικαιούχο των οντοτήτων που συναπαρτίζουν το Φυσικό τους Δίκτυο και διασφαλίζουν την επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

Παράλληλα, ασκούν συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις συναλλαγές και την δραστηριότητα των Παικτών, στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Σχέσης και εξασφαλίζουν ότι αυτά συνάδουν με τις γνώσεις και το προφίλ κινδύνου που διαθέτουν για κάθε Παίκτη.

Επίσης εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, με τρόπο συνεπή και συστηματικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ακόμα ψάχνεις τρόπο να ζωντανέψεις το μεγάλο παιχνίδι στο πρακτορείο σου?

ARVE Error: Invalid URL https://praktores.com/wp-content/uploads/2020/10/115800529_321757615527591_3964110532082447492_n.mp4 in mp4

Δοκίμασε τα ΕΞΥΠΝΑ στατιστικά KINOPRO δωρεάν και θα δεις την διαφορά απο τους παίκτες σου !

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα εκτιμούν τον βαθμό κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουν για τον Παίκτη, την συναλλακτική και Παικτική του Δραστηριότητα, την τυπολογία Ύποπτων ή Ασυνήθων Συναλλαγών στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα ενισχύουν την ένταση και έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, συνεκτιμώντας τον κίνδυνο, με βάση την Παικτική Δραστηριότητα και σε συνδυασμό με το προφίλ του Παίκτη και τις λοιπές πληροφορίες που ήδη διαθέτουν, όταν διενεργείται συναλλαγή ποσού 2.000 ευρώ και άνω, κατά την συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους.

Ακόμη:

– Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ποσού 5.000 ευρώ και άνω ανά πράξη, γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Συμμετοχών, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

– Καταβολές (withdrawals) προς τους Παίκτες, ποσού 800 ευρώ και άνω ανά πράξη, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

– Επίσης, τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όταν παρέχουν Παίγνια που διεξάγονται στο Φυσικό Δίκτυο, εκτός των Παιγνίων που διεξάγονται με Ατομική Κάρτα Παίκτη, διασφαλίζουν ότι:

– Οι πληρωμές προς τον Παίκτη μικτών κερδών προ φόρων, ποσού 2.000 ευρώ και άνω, ανά δελτίο, καταβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής.

– Οι πληρωμές προς τον Παίκτη μικτών κερδών προ φόρων, ποσού 1.000 ευρώ και
άνω έως 1.999,99, ανά δελτίο, μπορούν να καταβάλλονται, μετά από αίτημα του Παίκτη.

– Οι Μεταφορές Χρημάτων μεταξύ του Παίκτη και του Υπόχρεου Προσώπου, διενεργούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου της αλλοδαπής. Για Μεταφορές Χρημάτων ποσού 5.000 ευρώ και άνω, η συναλλαγή εκτελείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Mε 33  διαφορετικές οθόνες  στην PROγνωση της Master Bet προσφέρεις στου παίκτες σου έγκυρες – ζωντανες πληροφορίες και αποτελέσματα (μέχρι 138 αγώνες /οθόνη!)

Τι θα γίνει με τα καζίνο

Οι Επιχειρήσεις Καζίνο, διασφαλίζουν ότι πριν την είσοδο του Παίκτη στον χώρο Παιγνίων, λαμβάνουν αρχείο στοιχεία ταυτότητας του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπωνύμου, της ηλικίας, της διεύθυνσης κατοικίας και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου και τηρούν αντίγραφο του αποδεικτικού εγγράφου.

Το εύρος και ο τύπος της τεκμηρίωσης των στοιχείων καθορίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο, βάσει της ανάλυσης του Υπόχρεου Προσώπου.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Πληρωμές μικτών κερδών προς τον Παίκτη ποσού 5.000 ευρώ και άνω, πραγματοποιούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διασταυρώνονται με εκείνα που τηρούνται.

β. Μεταφορές Χρημάτων μεταξύ του Παίκτη και του καζίνο διενεργούνται κατόπιν ταυτοποίησης του Παίκτη, με επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου. Για Μεταφορές ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και άνω, η συναλλαγή εκτελείται μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι ο λογαριασμός πληρωμών που δηλώνει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

Ποιοι είναι οι… ύποπτοι πελάτες

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, οι ενδείξεις, προκειμένου συγκεκριμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες να θεωρηθούν ως ασυνήθεις ή ύποπτες, είναι οι ακόλουθες:

1. Η απροθυμία ή άρνηση του Παίκτη να προσκομίσει τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του ή έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες.

2. Η προσκόμιση από τον Παίκτη εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας ή η παροχή ανεπαρκών, ανακριβών, ή μη δυνάμενων να επαληθευτούν, στοιχείων και πληροφοριών.

3. Η συχνή αλλαγή της διεύθυνσης του Παίκτη, η οποία δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.

4. Η τηλεφωνική σύνδεση του Παίκτη είναι απενεργοποιημένη ή δεν λειτουργεί.

5. Πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι Παίκτης ή συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα πιθανώς εμπλέκονται στην τέλεση των βασικών αδικημάτων του άρθρου 4 του νόμου AML.

6. Πληροφορίες ότι Παίκτης διάγει πολυτελή βίο, που δεν συνάδει με την επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα ή την οικονομική του κατάσταση ή το κοινωνικό και οικονομικό του προφίλ.

7. Πληροφορίες ότι ο Παίκτης εμπλέκεται σε εικονικές ή υπεράκτιες επιχειρήσεις.

8. Η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την συνήθη Παικτική Δραστηριότητα και τα οικεία μοτίβα του Παίκτη.

 Αναβάθμισε τις πληροφορίες για τον παίκτη στο πρακτορείου σου                      Κάνε τώρα την διαφορά!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ σε πάνω από 70 διαφορετικές οθόνες πληροφοριών

Δοκίμασε τώρα Δωρεάν ΕΔΩ!

9. Η διενέργεια διαδοχικών, μικρού ύψους συναλλαγών, των οποίων το συνολικό ποσό είναι υψηλό.

10. Η εκδήλωση ασυνήθους νευρικότητας του Παίκτη σε όλα τα στάδια της Επιχειρηματικής Σχέσης.

11. Ο αριθμός και η συχνότητα των συναλλαγών για ποσά κάτω από τα ελάχιστα όρια που τίθενται με τον Κανονισμό.

12. Η διενέργεια πολύπλοκων ή ασυνήθιστων στοιχημάτων, χωρίς προφανή
οικονομικό σκοπό ή στοιχημάτων επί όλων των εκβάσεων του ίδιου στοιχηματικού γεγονότος.

13. Η απόπειρα είσπραξης δελτίου, που έχει δηλωθεί ως απωλεσθέν.

14. Η προσκόμιση μεγάλου αριθμού ονομαστικών εντολών πληρωμής για την έκδοση βεβαίωσης κερδών ή/και η υποβολή αιτημάτων έκδοσης βεβαιώσεων κερδών τα οποία προκύπτουν από κερδίζοντα δελτία με ασυνήθη γεωγραφική διασπορά.

15. Η μη επιβεβαίωση του λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του Παίκτη, κατά το στάδιο της πληρωμής.

16. Το αίτημα Παίκτη για Μεταφορά Χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.

17. Το αίτημα Παίκτη να πληρωθούν κέρδη σε λογαριασμό πληρωμών τρίτου.

18. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη με την χρήση Μέσων Πληρωμής που ανήκουν σε τρίτο.

19. Η ενεργοποίηση αδρανών για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών λογαριασμών Παίκτη.

20. Η κατάθεση ποσών σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, τα οποία ο Παίκτης αποσύρει χωρίς να έχει συμμετάσχει στα Παίγνια ή Συμμετέχει καταβάλλοντας δυσανάλογα μικρά ποσά σε σχέση με τα κατατεθειμένα.

21. Ο αριθμός και η συχνότητα με την οποία ο Παίκτης ανοίγει και κλείνει Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς.

22. Το αίτημα του Παίκτη για πληρωμή κερδών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Μη συνεργάσιμα Κράτη.

23. Αυξημένη συμμετοχή των προσώπων ή προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος σε Τυχερά Παίγνια.

24. Ασυνήθιστα μεγάλη είσπραξη δελτίων από τα πρόσωπα σε σχέση με τον συνήθη τζίρο τους.

25. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου για το μαύρο χρήμα.

26. Ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ονομαστικών εντολών πληρωμής για δελτία ποσού κάτω του προβλεπόμενου ορίου.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΕΕΕΠ: Για «ξέπλυμα» θα ελέγχονται οι παίκτες των τυχερών παιχνιδιών

” : στην πηγή:https://www.lykavitos.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ