Οι αιτούντες άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους, θα πρέπει να την υποβάλουν και σε έντυπη μορφή μαζί με το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για άδεια καταλληλόλητας μετόχων, άδεια καταλληλόλητας σε πρόσωπα που επιτελούν κρίσιμες λειτουργίες, άδεια καταλληλόλητας κατασκευαστή και άδεια καταλληλότατής τεχνικού.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων άδειας καταλληλόλητας μετόχων και άδειας καταλληλόλητας σε πρόσωπα που επιτελούν κρίσιμες λειτουργίες, δεν είναι δυνατή αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου