Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου – Χ. Σταϊκούρας: «Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων»

Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου – Χ. Σταϊκούρας: «Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων»

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.:2103332644
e-mail: [email protected]

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης είχα αναφέρει ότι μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομικών είναι η ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Αυτή, υποτίθεται, ήταν δέσμευση και της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, με χρονικό ορόσημο υλοποίησης τον Δεκέμβριο του 2017.

Αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Σήμερα, στους 3 πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης, εμείς νομοθετούμε!

Νομοθετούμε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων.

Με την προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση, κατόπιν διαβούλευσης και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες (TRIS) [Αύγουστος 2019], ενσωματώνοντας παρατηρήσεις της διαβούλευσης και τις περισσότερες νομοτεχνικές παρεμβάσεις της ανεξάρτητης Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων [Οκτώβριος 2019] πετυχαίνονται πολλαπλοί στόχοι:

– Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, μέσω κανονιστικών διατάξεων, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
– Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.
– Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.
– Προσελκύονται επενδύσεις.
– Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η διενέργεια μεταφοράς χρήματος.
– Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.
– Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο:

1ον. Θεσμοθετείται η ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη μοντέλου.

2ον. Προβλέπονται, αποκλειστικά, δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ανά κατηγορία παιγνίων, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Μία για «διαδικτυακό στοίχημα», και μία για «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» (τύπου καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του).
Τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται και με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

3ον. Ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3 εκατ. ευρώ και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2 εκατ. ευρώ.
Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης έπειτα από εκ νέου καταβολή ιδίου τιμήματος.
Το προτεινόμενο τίμημα για την απόκτηση και διατήρηση της άδειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θεωρούμε ότι είναι ορθό και λογικό, γιατί διασφαλίζει την είσοδο σοβαρών και αξιόπιστων εταιρειών στην συγκεκριμένη αγορά, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και την προστασία των παικτών.
Αυτό είναι το τίμημα που προέβλεπε η πρόταση και της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Η δε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υποστηρίζει ότι, με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, το εφάπαξ τίμημα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία άδειας.
Ακούσαμε και διαβάσαμε τις παρατηρήσεις φορέων.
Το συνολικό τίμημα δεν πρόκειται να μεταβληθεί.
Αυτό που κάνουμε, με νομοτεχνική βελτίωση, είναι να δίνεται η δυνατότητα η καταβολή του τιμήματος να είναι τμηματική, ισόποση, σε δύο χρόνια για κάθε μία άδεια.

4ον. Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.
Καθώς και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης, με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων των παικτών και την εν γένει ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας.

5ον. Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Σε αυτό το σημείο να τονισθεί το εξής:
Άποψη της ΕΕΕΠ είναι να υπάρξει ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος της, με τον Κανονισμό Παιγνίων να θεσπίζεται από την ίδια.
Το σχέδιο νόμου υποστηρίζει ότι με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ, θεσπίζεται ο κανονισμός παιγνίων.
Με δεδομένο ότι ρυθμίζεται πλέον κατά ολιστικό τρόπο η αγορά διαδικτυακών παιγνίων, θα μπορούσε, αν συμφωνήσουν τα Κόμματα, να υπάρξει αλλαγή στη σχετική διάταξη.
Θα ήθελα όμως τη σύμφωνη γνώμη των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, αλλιώς δεν θα μεταβληθεί η διάταξη, προκειμένου να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς το κίνητρο της αλλαγής.

6ον. Προβλέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου.
Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των μέσων, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών.
Η ΕΕΕΠ υποχρεούται να αποστέλλει, αμελλητί, στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας, ανάλυσης και ομαδοποίησης δεδομένων, στην ΑΑΔΕ και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον της ζητηθούν.
Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας υποχρεούνται στη φυσική εγκατάσταση ενός διακομιστή ασφαλείας εντός Ελλάδας, σε διασύνδεση με την ΕΕΕΠ.
Για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα.

7ον. Αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι κανόνες φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και των παικτών.
Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων, όπως σήμερα ισχύει!
Η μελέτη της Grant Thornton, το Νοέμβριο του 2017, που έγινε για λογαριασμό της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται τη διατήρηση του ίδιου καθεστώτος και των ίδιων συντελεστών.

8ον. Παρέχεται μεταβατική διάταξη ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες που λειτουργούν σήμερα με εχέγγυα νομιμότητας τη φοροδοτική ικανότητα και νόμιμη εγκατάστασή τους, να εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς καμία ειδική μεταχείριση, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, απαιτώντας όμως από αυτές να παρέχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Προχωράμε σ’ αυτή τη διάταξη διότι θεωρούμε δυσανάλογο να απαιτήσουμε σήμερα την παύση της δραστηριότητας αυτών των εταιρειών, και ξανά την επαναλειτουργία τους με το νέο καθεστώς σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι διατήρηση μεταβατικού καθεστώτος προέβλεπε η πρόταση και της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, όπως αναφέρει και η ΕΕΕΠ, «η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων κρίνεται ως θετική και αναγκαία, και συνιστά ένα ολοκληρωμένο και επαρκές πλαίσιο.»
Πλαίσιο με το οποίο προωθείται, με διαφάνεια και ορθολογισμό, ένα σύγχρονο και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και επιτυγχάνεται η ρύθμιση μιας, μέχρι σήμερα, ουσιαστικά αρρύθμιστης αγοράς, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Υπάρχει και μία άλλη διάταξη στο σχέδιο νόμου με την οποία εισάγεται προσδιοριστική εξαίρεση στο ανώτατο όριο αποδοχών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων συγκεκριμένων δημοσίων επιχειρήσεων που οι μετοχές τους έχουν μεταβιβαστεί στο ΕΕΣΥΠ.
Ποιών δημοσίων επιχειρήσεων;
Μόνο αυτών που απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους ή ο κύκλος εργασιών τους, σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου, υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά αναφερόμαστε μόνο σε δύο ομίλους, τον ΟΑΣΑ και τα ΕΛΤΑ.
Υπάρχει ανώτατο πλαφόν;
Ναι, αυτό καθορίζεται στο 90% των αμοιβών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Σημειώνεται ότι η απόφαση λαμβάνεται έπειτα από τεκμηριωμένη αξιολόγηση, στη βάση  συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης.
Περαιτέρω, οι αποδοχές εγκρίνονται μετά από απόφαση του ανώτατου οργάνου της ΕΕΣΥΠ, που είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η εξαίρεση αυτή γίνεται γιατί τα όργανα διοίκησης αναλαμβάνουν ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω μεγάλου κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων, της πολυπλοκότητας, της σύνθετης λειτουργίας και του σκοπού τον οποίο επιτελούν οι εν λόγω δημόσιες επιχειρήσεις.
Στόχος;
Να γίνουν οι δημόσιες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, και να αποτελέσουν μοχλό μετασχηματισμού της οικονομίας.
Και επειδή κάποιοι βιάστηκαν να μιλήσουν για διευκολύνσεις σε «δικά μας δήθεν παιδιά», να τους υπενθυμίσω ότι σχετική τροπολογία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ως Κυβέρνηση, το 2018.
Σημαντική διαφορά;
Δεν υπήρχε τότε πρόβλεψη για αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, όπως γίνεται με την παρούσα ρύθμιση.
Δεν ψηφίστηκε τότε, γιατί ήταν εκπρόθεσμη.
Την υπέγραφαν 11 Υπουργοί και 3 Υφυπουργοί της τότε Κυβέρνησης.
Οι οποίοι σήμερα δηλώνουν δήθεν «αγανακτισμένοι».
Ας σταματήσει συνεπώς η υποκρισία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης!
Υποθέτω συνεπώς ότι σήμερα θα ψηφίσετε τη συγκεκριμένη διάταξη, παρά τους λεονταρισμούς σας στην Επιτροπή!
Αν και ειδικεύεστε στις κωλοτούμπες.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου – Χ. Σταϊκούρας: «Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων» ” : στην πηγή:https://www.taxheaven.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ