Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τυχερά παιχνίδια: Εξελίξεις προ των πυλών…

Τυχερά παιχνίδια: Εξελίξεις προ των πυλών…

από
Μόνο 2 λεπτά

Εντός των ημερών αναμένεται η τροποποίηση στους φορολογικούς συντελεστές των κερδών των παικτών, κομμάτι των νέων ρυθμίσεων,

που θα περιέχονται στο σχέδιο νόμου, θα συζητηθεί στη Βουλή, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας! Παράγοντες της αγοράς διαρρέουν ότι η επιτροπή ελέγχου &. εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα ενισχυθεί περαιτέρω με ένα ελεγκτικό σώμα, το οποίο θα τη βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα βεβαιώνει ότι τα παίγνια θα διεξάγονται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕΕΠ και με τη χρήση κάρτας, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις αναφορικά με το διαδίκτυο, που έχει εξελιχθεί σε υψηλό εμπόδιο για το υπουργείο Οικονομικών και την ΕΕΕΠ, καθώς την περασμένη εβδομάδα προσέφυγαν στο Συμβούλιο της επικρατείας (ΣΤΕ) κορυφαίοι διαδικτυακοί πάροχοι τυχερών παιγνίων ώστε να ακυρώσουν κανονιστικές πράξεις που απαγορεύουν σε όσους δεν διαθέτουν ειδική άδεια τα online τυχερά παιχνίδια.

Την ίδια στιγμή η ΟΠΑΠ Α,Ε, γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δ,Σ. της εταιρίας αποφάσισε κατά τη συνεδριασή του της 2ας Μαρτίου 2013, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού σε σχέση με την επιλογή του τεχνολογικού παρόχου του κεντρικού συστήματος με την υποψήφια ανάδοχο εταιρία ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ OAIPIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ (ΙΝΤΡΑΛΟΤ).

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην ανακοίνωσή της, «ύστερα από συστηματική επανεξέταση των τεχνικών και οικονομικών όρων και διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ, επετεύχθη αξιόλογη βελτίωση στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού σχετικά με τη χρονική δέσμευση της εταιρίας, που διαμορφώνεται σε τρία έτη, περίοδος μετά την οποία η εταιρία θα έχει δικαίωμα να επαναδιαπραγματευτεί ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

Η νέα σύμβαση τεχνολογικού παρόχου εξασφαλίζει στην εταιρία ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, προσδίδοντας ταυτόχρονα βεβαιότητα στο επενδυτικό κοινό αλλά και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την απόκτηση του 33% των μετοχών του ΤΑΙΠ€Δ, ότι η εταιρία θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα και απρόσκοπτα μετά την 30.07.2013. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το προς υπογραφή κείμενο της νέας σύμβασης θα αναρτηθεί στην ψηφιακή βάση δεδομένων (Virtual Data Room) που έχει δημιουργηθεί για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η νέα σύμβαση θα καλύπτει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης για το κεντρικό σύστημα της εταιρίας το οποίο θα διασφαλίζει την πλήρη διεξαγωγή και διάθεση των 11 παιχνιδιών της (Στοίχημα και Αριθμοπαιγνίδια) καθώς και την προμήθεια ορισμένων περιφερειακών συστημάτων.
Οι εργασίες υλοποίησης του νέου συστήματος θα αρχίσουν αμέσως μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Τέλος, επειδή η νέα σύμβαση είναι ουσιώδους σημασίας για την εταιρία και τους μετόχους της, το διοικητικό συμβούλιο, στην ίδια συνεδρίαση, αποφάσισε να συγκαλέσει άμεσα τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και να ζητήσει την έγκριση της νέας σύμβασης προ της υπογραφής της, όπως αυτή η σύμβαση προβλέπεται από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό και όπως θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες κι εξελίξεις.

Διαβάστε το άρθρο «Τυχερά παιχνίδια: Εξελίξεις προ των πυλών…» στην πηγή: MATCH MONEY

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ