Αρχική ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΟΠΑΠΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πράκτορα, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα υποχρεούται να καταγγείλει τη Σύμβαση πρακτόρευσης