Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πράκτορα, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα υποχρεούται να καταγγείλει τη Σύμβαση πρακτόρευσης