Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Πώς “είδε” η αγορά το πλαίσιο για τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών

Πώς “είδε” η αγορά το πλαίσιο για τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Στις ακροάσεις και τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή με επίκεντρο το ρυθμιστικό πλαίσιο για την διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών μετατίθεται το ενδιαφέρον των “παικτών” του κλάδου, εγχώριων και ξένων.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ο καθένας από την οπτική γωνία που διαμορφώνουν οι επιδιώξεις του, ευελπιστεί πως κάποιες διορθωτικές κινήσεις νομοτεχνικού τύπου είναι εφικτές. Κοιτώντας, ωστόσο, τη μεγάλη εικόνα, οι ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές που ενδεχομένως να μην ανέμενε η πλειονότητα της αγοράς με βάση τις μέχρι πρότινος ενδείξεις.

Παρόλα αυτά, η κοινή συνισταμένη των παρατηρήσεων που διατυπώνεται στην αγορά για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αφορά στο ζήτημα του ύψους αλλά και του μοντέλου φορολόγησης, στη διάρκεια του μεταβατικού καθεστώτος, στη διάρκεια ισχύος της άδειας, ενώ συζήτηση γίνεται και για τα παίγνια με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (random number generator – RNG).

Το βασικό, πλην γνωστό, ζήτημα που αρκετές πλευρές θέτουν είναι το ύψος της φορολόγησης. Όπως επισημαίνεται, το 35% επί των εσόδων προ εισφορών (GGR) είναι η υψηλότερη φορολογία στοιχηματικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσοστό δύσκολα, εκτιμούν πολλοί, θα μπορούσε να μειωθεί. Υπήρχε, σημειωτέον, πρόταση για κλιμακωτή φορολόγηση αλλά σύμφωνα με πληροφορίες απερρίφθη. Επιπλέον, αντιδράσεις υπάρχουν για την προτεινόμενη κατάργηση της παραγράφου 7 του άρθρου 50 του 4002/11, η οποία ανέφερε πως έξοδα για παράβολα, τέλη και φόροι θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και, υπό όρους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

Σε ότι αφορά στις άδειες, ένα από τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση σημεία αφορά στο εφάπαξ τίμημα για την απόκτηση των αδειών. Σημειώνεται πως το νέο πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα χορήγησης δύο τύπων αδειών, με 7ετή ισχύ: άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος με αντίτιμο 3 εκατ. ευρώ και άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων με αντίτιμο 2 εκατ. ευρώ (σ.σ. διπλάσιο τίμημα έναντι των αρχικών προτάσεων). Για το λόγο αυτό προτείνεται η τμηματική αποπληρωμή κατ’ έτος του ποσού που προβλέπεται στο νομοσχέδιο.

Για τη μεταβατική περίοδο, στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως αναφέρεται πως οι πάροχοι που εντάχθηκαν στο μεταβατικό καθεστώς, όπως ορίζεται από το άρθρο 45 του Ν.4002/2011, αφού καταβάλλουν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό τους κέρδος, μπορούν μέχρι τις 31/3/2020 να συνεχίσουν να διεξάγουν τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου, “εφόσον μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλλουν προς την ΕΕΕΠ αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου”. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, πρέπει να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων.

Αρκετοί πάροχοι αναμένεται να ζητήσουν την επέκταση της μεταβατικής περιόδου ώστε να προετοιμαστούν για τις τεχνολογικές επενδύσεις που απαιτούνται και για να λάβουν τις τεχνικές προδιαγραφές από τις Αρχές, ο οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. Τέλος, συζήτηση γίνεται και για τα παίγνια με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (random number generator – RNG), καθώς υπάρχουν επιχειρήματα εκατέρωθεν για την εισαγωγή τους ή μη στην αγορά.

Σε ότι αγορά στο μέγεθος της αγοράς, να σημειωθεί πως για το σύνολο του 2018, οι 24 πάροχοι που μέσω του νόμου 4002/2011 απέκτησαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέσω Διαδικτύου κατέγραψαν μικτά κέρδη (GGR) ύψους 391,6 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα κατά 37% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Για το πρώτο 7μηνο του 2019, τα μικτά κέρδη (GGR) της online αγοράς διαμορφώθηκαν στα 269 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Πώς “είδε” η αγορά το πλαίσιο για τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών ” : στην πηγή:https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ