Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Πώς επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας η επανεπένδυση των μερισμάτων σε μετοχές

ΟΠΑΠ: Πώς επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας η επανεπένδυση των μερισμάτων σε μετοχές

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Στις 10 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 13.084.373 νέων μετοχών της ΟΠΑΠ μετά την άσκηση από τους μετόχους του Scrip Dividend (πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος σε μετοχές της εταιρίας). Από τα 310,2 εκατ. ευρώ (μετά φόρων) που αποφάσισε να διανείμει ως μέρισμα η ΟΠΑΠ το 52,5% εισπράχθηκε υπό την μορφή μετρητών και δεν επανεπενδύθηκε σε μετοχές. Η τιμή επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές ήταν 11,26 ευρώ ανά μετοχή.

Ποσό που ασκήθηκε από τους μετόχους με τη μορφή Scripdividend (έλαβαν μετοχές) 47.5% €147,329,650
Ποσό που εισέπραξαν οι μέτοχοι σε μετρητά 52.5% €162,934,806
Σύνολο 100% 310,264,456

Όπως διαφαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι βασικοί μέτοχοι (Sazka Group) πιστώθηκαν με το 84% των νέων μετοχών αφού η συντριπτική πλειοψηφία των λοιπών μετόχων εισέπραξε τα μετρητά και δεν προέβη στην επανεπένδυση του μερίσματος σε μετοχές. Έτσι οι  βασικοί μέτοχοι, όπως είχαν αναφέρει, άσκησαν πλήρως τα δικαιώματά τους στο scrip dividend με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού τους από 39,98% σε 41,7% με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις.  

Αιτιολογία Ποσοστό Μετοχές
Σύνολο μετοχών πριν το ScripDividend  100% 321,623,443
Βασικοί μέτοχοι πριν το ScripDividend 39.98% 128,585,053
Υπόλοιποι μέτοχοι πριν το ScripDividend 60.02% 193,038,390
Νέες μετοχέςαπό ScripDividend 3.91% 13,084,373
Σύνολο μετοχών μετά το ScripDividend  100% 334,707,816
Μετοχές που απέκτησαν οι βασικοί μέτοχοι με την άσκηση του ScripDividend 10,988,107
Ποσοστό μετοχών που έλαβαν οι βασικοί μέτοχοι από το ScripDividend 84.0%
Βασικοί μέτοχοι μετά το ScripDividend* 41.70% 139,573,159
Υπόλοιποι μέτοχοι μετά το ScripDividend 58.30% 195,134,657
* Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις

Υφίσταται υποχρεωτική δημόσια πρόταση όταν ο βασικός μέτοχος αποκτήσει ποσοστό >3% μέσα σε 12 μήνες εφόσον κατέχει ήδη το 1/3 της εταιρείας;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν οι βασικοί μέτοχοι κατέχουν ποσοστό άνω του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας και προβαίνουν στην αύξηση του εν λόγω ποσοστού τους, άνω του 3% μέσα σε δώδεκα μήνες, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Όταν όμως οι μετοχές αποκτηθούν κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τότε οι βασικοί μέτοχοι δεν υποχρεούνται σε δημόσια πρόταση.

Υπενθυμίζεται ότι και η άσκηση του δικαιώματος στην επανεπένδυση μερίσματος πραγματοποιείται μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς –
BETA Χρηματιστηριακή

** Οι απόψεις είναι προσωπικές   Του Δημοσθένη Τρίγγα 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ ΟΠΑΠ: Πώς επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας η επανεπένδυση των μερισμάτων σε μετοχές” : στην πηγή: https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ