Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Προπληρώνει και αποσύρει το ομόλογο

ΟΠΑΠ: Προπληρώνει και αποσύρει το ομόλογο

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Την απόφαση να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς αποφάσισε ο ΟΠΑΠ, ορίζοντας την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 ως την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των σχετικών ομολογιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ:

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 31 Ιανουαρίου 2020 ανακοίνωσής της, σχετικά με την απόφασή της να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 08.03.2017 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ευρώ 200.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους όρους του από 21.03.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.» (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων είναι η Παρασκευή 20η Μαρτίου 2020. Στο πλαίσιο της προπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, θα καταβληθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020: α) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι ¤1.000 ανά ομολογία, και β) οι μέχρι την 23 Μαρτίου 2020 δεδουλευμένοι τόκοι για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 23.09.2019 έως 23.03.2020. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.538.888,89 ευρώ, ήτοι ποσό 17,694444 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,50% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό ευρώ 1.017,694444 που αναλύεται σε ευρώ 1.000 ονομαστική αξία και ευρώ 17,694444 μικτό ποσό τόκων.

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 23η Μαρτίου 2020 ως ακολούθως:

Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει ανάκληση εξουσιοδότησης για τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το Χειριστή τους ή δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Προπληρώνει και αποσύρει το ομόλογο ” : στην πηγή: https://www.mononews.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ