Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Απορροφά τις «ΟΠΑΠ Υπηρεσιών» και «Ιπποδρομίες ΑΕ»

ΟΠΑΠ: Απορροφά τις «ΟΠΑΠ Υπηρεσιών» και «Ιπποδρομίες ΑΕ»

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις συνδεδεμένες θυγατρικές “ΟΠΑΠ Υπηρεσιών” και “Ιπποδρομίες “ΑΕ” αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του εισηγμένου Ομίλου.

Με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε πως αποφάσισε (στις 11 Νοεμβρίου 2019) την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της εταιρείας με τις δύο συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Σύμφωνα με την ΟΠΑΠ, η κίνηση αυτή κρίνεται σκόπιμη καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών από την ΟΠΑΠ και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η “ΟΠΑΠ Υπηρεσιών” είχε ιδρυθεί το 2004 με κύριο σκοπό την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες της ΟΠΑΠ. Αντίστοιχα, η “Ιπποδρομίες Α.Ε.” έχει αποκτήσει (έπειτα από διεθνή διαγωνισμό) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής επίγειου και διαδικτυακού αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, διοργανώνοντας ιπποδρομιακούς αγώνες στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Αναλυτικά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναφέρει:
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, αποφάσισε την 11η Νοεμβρίου 2019 την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες

α) “ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.” (εφεξής αναφερόμενη ως “ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”) και

β) “ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.” (εφεξής αναφερόμενη ως “ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ”), με απορρόφησή τους από την Εταιρεία.

Οι εν λόγω συγχωνεύσεις κρίνονται σκόπιμες καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των συναφών συγχωνεύσεων θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.09.2019.

Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας τελεί υπό την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ ΟΠΑΠ: Απορροφά τις «ΟΠΑΠ Υπηρεσιών» και «Ιπποδρομίες ΑΕ»” : στην πηγή:http://www.fmvoice.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ