Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Ο παίκτης στο επίκεντρο Νέο στρατηγικό σχέδιο με πέντε πυλώνες για την ΕΕΕΠ

Ο παίκτης στο επίκεντρο Νέο στρατηγικό σχέδιο με πέντε πυλώνες για την ΕΕΕΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 7 λεπτά

Ο παίκτης, ο παράνομος τζόγος, η προστασία των ανηλίκων, οι πάροχοι, αλλά και οι επενδύσεις και η καινοτομία, αποτελούν προτεραιότητες στο νέο στρατηγικό σχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή Εποπτείας – Ελέγχου Παιγνίων.

Το στρατηγικό σχέδιο 2023 – 2027 που καταρτίστηκε μετά από διαβούλευση με τα στελέχη της Επιτροπής έχει στόχο να βελτιώσει την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς αλλά και να άρει στρεβλώσεις και αγκυλώσεις που δημιουργούν αναχώματα για την αγορά παιγνίων που εξελίσσεται ραγδαία και απαιτεί γρήγορες αντιδράσεις και αποφάσεις.

1. Αποτελεσματική προστασία των παικτών και βελτιστοποίηση του συνολικού θετικού αποτυπώματος της αγοράς παιγνίων

Αφορά τη θετική πλευρά της αγοράς παιγνίων στη σχέση της με την κοινωνία. Η αποτελεσματική προστασία των παικτών, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των ανηλίκων, είναι ο πρώτος στόχος. Σχετίζεται με το κανονιστικό πλαίσιο και το πλήθος των ρυθμίσεών του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για την προβολή των εταιριών. Αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αναβαθμίζεται διαρκώς, να γίνεται πιο λειτουργικό και κατανοητό, ενσωματώνοντας την εθνική και διεθνή εμπειρία.

Πρέπει διαρκώς να καταγράφονται με επιστημονικό τρόπο, οι επιπτώσεις από τα τυχερά παίγνια, να εντοπίζονται προβλήματα σε κατηγορίες του πληθυσμού ή σε διάφορες περιοχές και να λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει επιπρόσθετα, να ενισχυθεί η διαδικασία των «καταγγελιών» επώνυμων και ανώνυμων και να βελτιωθεί η ανταπόκριση της Ε.Ε.Ε.Π. σε αυτές.

Θα πρέπει επίσης, να εντοπιστούν και να ενισχυθούν οι φορείς εντοπισμού και υποστήριξης απεξάρτησης των εθισμένων στα τυχερά παίγνια, να αναπτυχθούν καμπάνιες που θα απευθύνονται σε τμήματα του πληθυσμού ή στο ευρύ κοινό, για το «υπεύθυνο παιχνίδι» και τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα, που χωρίς δαιμονοποίηση ή εξιδανίκευση, θα θέτουν το ζήτημα στις σωστές του διαστάσεις και θα προειδοποιούν για τους κινδύνους. Οι στόχοι της Ε.Ε.Ε.Π. και των παρόχων σε αυτό το πεδίο συγκλίνουν χωρίς να ταυτίζονται.

Επομένως η Ε.Ε.Ε.Π., οι ίδιοι οι πάροχοι, αλλά και ειδικοί επιστήμονες ή φορείς από το χώρο των κοινωνικών επιστημών και της επικοινωνίας, θα πρέπει να συνεργαστούν, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η συνεργασία αυτή, μετά από ένα διάστημα πιλοτικών δράσεων, θα πρέπει να λάβει σταθερή οργανωτική μορφή «παρατηρητηρίου», να διασυνδεθεί με φορείς στη χώρα μας και το εξωτερικό, να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, να πληροφορεί διαρκώς για τη δράση της και ως αποκλειστικό στόχο να έχει την προστασία των παικτών.

Η αγορά των παιγνίων συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και στα δημοσιονομικά έσοδα και αυτό το γεγονός είναι ευρέως γνωστό. Η συμβολή της σήμερα, στα έσοδα του προϋπολογισμού είναι της τάξης του 1 δισ. ευρώ, όταν το σύνολο των φορολογικών εσόδων είναι της τάξης των 45 δισ. ευρώ. Η θετική συμβολή της όμως επεκτείνεται και σε πολλά άλλα πεδία, όπως στην ενίσχυση του αθλητισμού, στη στήριξη των ΜΜΕ και σε πολλές άλλες ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το συνολικό θετικό αποτύπωμα, πρέπει να καταγράφεται και να προβάλλεται στην κοινωνία με τη συνδρομή της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς υπερβολές, με λιτότητα και σαφήνεια.

Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε όλα τα δυνατά πεδία, για την επίτευξη της μεγιστοποίησης του θετικού αποτυπώματος της στην αγορά των παιγνίων, τόσο σε ζητήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα όσο και σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

2. Ελαχιστοποίηση παράνομων και αντικανονικών συμπεριφορών στο χώρο των τυχερών παιγνίων και των αρνητικών επιπτώσεων τους

Η δραστηριότητα της Ε.Ε.Ε.Π. στους τομείς, του εντοπισμού των παράνομων Sites στοιχηματισμού, της συνεργασίας με την ΕΠΑΘΛΑ για τα στημένα παιχνίδια, της αξιολόγησης και της αντιμετώπισης καταγγελιών που αφορούν παραβατικότητα, της συνεργασίας με τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, περιλαμβανομένης της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, της διαρκούς παρακολούθησης δράσεων των εποπτευόμενων σε ορισμένα πεδία, της διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων, της παρακολούθησης και έγκρισης των διαφημιστικών προγραμμάτων και άλλες ανάλογες δράσεις εποπτείας και ελέγχου που σήμερα γίνονται, θα μελετηθούν σε βάθος θα αναβαθμιστούν και θα γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Αυτό θα αποτελέσει ένα ευρύ πρόγραμμα εσωτερικών αναδιαρθρώσεων, που θα περιλαμβάνει οργανωτικές αναδιατάξεις, εφαρμογή αναβαθμισμένων διαδικασιών εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων, χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών, λειτουργικές διαδικασίες για την ταχύτατη ολοκλήρωση χειρισμού παραβάσεων ή παρανομιών, επανεκπαίδευση του προσωπικού και αξιοποίηση εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της παρανομίας που αναπτύσσουν οι εποπτευόμενοι από την Ε.Ε.Ε.Π. διεκπεραιώνεται και σήμερα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Αποτελεί δε, αποκλειστικό της καθήκον και θα βελτιώνεται συνεχώς.

Στο πεδίο του «παράνομου τζόγου» όμως, το δημόσιο συμφέρον ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με το συμφέρον των εποπτευόμενων παρόχων. Οι πάροχοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ποιοι λειτουργούν σε βάρος τους και σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και με ποιο τρόπο το κάνουν αυτό. Η αποσπασματική σημερινή αντιμετώπιση του ζητήματος από διάφορους φορείς είναι μη αποτελεσματική. Προκειμένου να γίνει αποτελεσματική, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία σταθερή δομή, με τη συνεργασία των διωκτικών αρχών, της Ε.Ε.Ε.Π., των δικαστικών αρχών, των παρόχων, ειδικών επιστημόνων και φορέων στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ειδικών στην επικοινωνία.

Απαιτείται ειδικό στρατηγικό σχέδιο περιορισμού του συγκεκριμένου είδους μικρής και μεγάλης εγκληματικότητας, με διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των επίγειων σε σχέση με τα διαδικτυακά παράνομα τυχερά παιχνίδια, με στόχους βραχυχρόνιους, μεσοπρόθεσμους και μακροχρόνιους, με προτάσεις για βελτίωση των νομικών εργαλείων κυρίως σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες σε παράνομα τυχερά παίγνια και ό,τι άλλο απαιτηθεί. Θα πρέπει να γίνονται διαρκείς μετρήσεις του φαινομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, να λαμβάνονται μέτρα και να αξιολογείται η απόδοση τους.

Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι οι παίκτες. Οι κατασταλτικές ενέργειες ακριβώς σε αυτόν τον στόχο πρέπει να αποσκοπούν στο να τους αποθαρρύνουν και να τους πιέσουν, ώστε να πάψουν να τροφοδοτούν τον παράνομο τζόγο.

3. Στήριξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του κλάδου των παιγνίων, της ανάπτυξης νέων επενδύσεων, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας

Σε ό,τι αφορά τις νέες επενδύσεις η Ε.Ε.Ε.Π. μέχρι σήμερα έχει να παρουσιάσει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ιστορικό και έτσι θα συνεχίσει. Εκτός από τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ε.Ε.Ε.Π. με την τεχνογνωσία που διαθέτει, θα εντοπίζει νέες περιοχές επενδύσεων που αυξάνουν την απασχόληση και τα δημοσιονομικά έσοδα, θα σταθμίζει τον πιθανό θετικό και αρνητικό αντίκτυπό τους και θα εισηγείται στα αρμόδια όργανα ή θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην υλοποίησή τους.

Σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των παρόχων τυχερών παιγνίων, η Ε.Ε.Ε.Π. μέχρι σήμερα δεν είχε ιδιαίτερη παρέμβαση αλλά καλούνταν να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούσε η κατάρρευση κάποιων επιχειρήσεων. Θα αναπτύξει έναν ιδιαίτερο μηχανισμό διαρκούς παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής υγείας των εποπτευόμενων οντοτήτων, με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και την έγκαιρη παρέμβαση πριν αυτά διογκωθούν. Όσοn αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα βιωσιμότητας, βασισμένη σε ειδικές μελέτες, θα συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ώστε να ανακάμψουν και να γίνουν ξανά βιώσιμες.

Η Ε.Ε.Ε.Π. καταρχήν δεν παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές αποφάσεις των εποπτευόμενων οντοτήτων, εφόσον αυτές γίνονται στα πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Έχει αναπτύξει όμως και θα συνεχίσει να αναπτύσσει εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους. Με βάση και τη δική της διεθνή εμπειρία θα είναι πάντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια καινοτομίας που αναπτύσσεται στην αγορά της. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσεται η προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων του χώρου των παιγνίων στη χώρα μας, η σύνδεση της αγοράς των παιγνίων με τα πανεπιστήμιά μας και άλλους φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος, η δημιουργία επαρκούς εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού στην αναπτυσσόμενη αγορά των παιγνίων.

Στις σημερινές συνθήκες η αγορά των παιγνίων μπορεί και σε κάποιο βαθμό αποτελεί ήδη «εξαγώγιμο» προϊόν. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί βασικά με τρεις τρόπους. Ο ένας σχετίζεται με το τουριστικό προϊόν μας και τις επενδύσεις σε καζίνο τύπου IRC, που αναμένεται να προσελκύουν από το εξωτερικό την πλειοψηφία των πελατών τους, οι οποίοι θα είναι κυρίως πελάτες υψηλού εισοδήματος. Οι τουρίστες αποτελούν μία δυνητική πηγή εσόδων για την αγορά των παιγνίων και πρέπει να εξεταστεί κάθε δυνατός τρόπος απόκτησης αυτών των εσόδων με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον ντόπιο πληθυσμό.

Ο δεύτερος είναι η εξαγωγή τεχνογνωσίας και επενδύσεων από την Ελλάδα σε άλλες χώρες. Σε ένα βαθμό αυτό γίνεται και η Ε.Ε.Ε.Π. σκοπεύει στο βαθμό των δυνατοτήτων της να ενισχύσει κάθε τέτοια προσπάθεια.

Ο τρίτος αφορά την προσέλκυση παραγωγών λογισμικού ή άλλης σχετικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα με σκοπό το παραγόμενο προϊόν να διατίθεται και στις διεθνείς αγορές. Σε αυτούς τους τομείς, αλλά και σε κάθε άλλη προσπάθεια εξωστρεφούς επιχειρηματικής δράσης, η Ε.Ε.Ε.Π. θα είναι αρωγός.

4. Επαρκής στελέχωση, οργανωτική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ε.Ε.Ε.Π. για ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων, του εποπτικού, καθοδηγητικού και ελεγκτικού της ρόλου

Για να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να στελεχωθεί ποσοτικά και ποιοτικά και να αναδιαρθρώσει τις δομές και τις διαδικασίες της. Εκτιμούμε ότι αρκούν μόνο 120 στελέχη, αλλά υψηλών προσόντων. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, πρέπει οι αμοιβές των στελεχών της να συγκλίνουν με τις αμοιβές των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που απασχολούν χιλιάδες ελεγκτές και αμείβονται περίπου κατά 50% περισσότερο από τα στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π..

Ο στόχος είναι ρεαλιστικός και επιτεύξιμος, παρά τις δυσκολίες και τις ανισομέρειες στις αμοιβές των στελεχών του δημόσιου τομέα.

Στο βαθμό που θα υλοποιείται ο στόχος της στελέχωσης θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν οι εσωτερικές δομές της Ε.Ε.Ε.Π.. Θα πρέπει τουλάχιστον το 30% του δυναμικού της να αποτελείται από επιστήμονες πληροφορικής και ένας μεγάλος αριθμός να έχει εκπαιδευτεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στην ελεγκτική. Θα πρέπει όλα τα στελέχη της να εκπαιδευτούν εκ νέου και να λάβουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από αξιόπιστους φορείς, με βάση σύγχρονα πρότυπα ελέγχου, πρότυπα δεοντολογίας και πρότυπα συμπεριφοράς. Θα πρέπει να γίνεται διαρκής επιμόρφωση και αναβάθμιση του γνωστικού αντικειμένου, κάθε κατηγορίας ελεγκτών παιγνίων.

5. Διαρκής ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ε.Ε.Ε.Π. προς το εσωτερικό και το εξωτερικό και διαρκής ενίσχυση της διαφάνειας και της συλλογικότητας στη λειτουργία της

Η Ε.Ε.Ε.Π. σήμερα, συνεργάζεται αρμονικά με πολλούς σημαντικούς φορείς του δημόσιου τομέα, ενώ συμμετέχει ενεργά στο διεθνές γίγνεσθαι του χώρου των τυχερών παιγνίων. Η παράδοση αυτή θα ενισχυθεί, θα οργανωθεί καλύτερα και θα επεκταθεί και στα δύο πεδία. Η καλύτερη οργάνωση, θα στοχεύει στην άντληση τεχνογνωσίας που δύναται να επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα.

Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει αναπτύξει ικανοποιητικές σχέσεις με τους εποπτευόμενους. Οι σχέσεις αυτές θα αναβαθμιστούν και θα οργανωθούν καλύτερα με σκοπό να εντοπίζονται άμεσα, τυχόν δυσλειτουργίες και αχρείαστα γραφειοκρατικά εμπόδια έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Επίσης μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εντοπίζονται δομικού χαρακτήρα αδυναμίες, θα εξετάζονται σε συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές , ώστε να επιδιώκεται η αντιμετώπισή τους.

Η Ε.Ε.Ε.Π. δημοσιοποιεί κάθε χρόνο ένα πλήθος πληροφοριών για την αγορά των παιγνίων και τη δική της δράση, μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων και των Οικονομικών της Καταστάσεων. Σημαντικές πληροφορίες αναρτώνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου στον ιστότοπό της. Το Site της Ε.Ε.Ε.Π. θα αναβαθμιστεί με σκοπό να γίνει όσο το δυνατό πιο φιλικό για τους χρήστες, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες, το μηνιαίο News Letter θα συνεχίζει να εκδίδεται και να βελτιώνεται, θα καθιερωθούν βραχυχρόνιες ενημερώσεις, εκτός από τις ετήσιες,. Η διαφάνεια, μέσω της παροχής πληροφοριών για την αγορά των παιγνίων, αλλά και για την ίδια την Ε.Ε.Ε.Π., διαρκώς θα αναβαθμίζεται.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ Νέο στρατηγικό σχέδιο με πέντε πυλώνες για την ΕΕΕΠ Ο παίκτης στο επίκεντρο ” στην πηγή:https://www.insider.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ