Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Νέες πλατφόρμες ελέγχου στην αγορά τυχερών παιχνιδιών

Νέες πλατφόρμες ελέγχου στην αγορά τυχερών παιχνιδιών

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών στοχεύει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ξεκινώντας την εκ νέου στελέχωσή της αλλά και την πρόσληψη ειδικών συμβούλων για μια σειρά από ζητήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι αθέμιτες πρακτικές και τα προβλήματα εθισμού των παικτών.

Στα σκαριά βρίσκεται μια νέα εφαρμογή για την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών από τους παίκτες για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΕΠ. Στόχος είναι αφενός οι καταγγελίες να γίνονται πιο εύκολα και αφετέρου η διερεύνηση να πραγματοποιείται πιο γρήγορα.

Χάνεις πελάτες καθημερινά από το ίντερνετ?

Για αυτό το λόγο αναζητείται τεχνογνωσία άλλα Αρχών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο όγκο καταγγελιών, ώστε αυτή να προσαρμοστεί στα δεδομένα της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση και διερεύνηση των καταγγελιών που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ πραγματοποιείται “χειροκίνητα” από το περιορισμένο δυναμικό της επιτροπής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2020 περίπου το 39,1% των καταγγελιών/αναφορών που υποβλήθηκαν στην ΕΕΕΠ υποβλήθηκαν διευθετήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν. Ποσοστό 57,17% παρέμεινε υπό διερεύνηση και 3,74% διαβιβάστηκε προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΕΠ.

Αν δεν υπάρχει το πρακτορείο σου στο ίντερνετ πως περιμένεις να σε δουν οι παίκτες ?

Οι καταγγελίες του 2021

Την περσινή χρονιά αξιολογήθηκαν συνολικά 623 καταγγελίες/αναφορές για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων.Το διαδίκτυο και πάλι συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελιών-αναφορών επί του συνόλου, δηλαδή 84%. Η αμέσως επόμενη κατηγορία αφορά ιστοτόπους μη αδειοδοτημένης παροχής τυχερών παιγνίων (Blacklist) με ποσοστό 11%. Ακολουθούν αναφορές-καταγγελίες σχετικές με τα πρακτορεία 3%, ενώ οι υποθέσεις με ασαφές-αόριστο περιεχόμενο καταλαμβάνουν ποσοστά της τάξης του 2%.

Η κατηγορία που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (21,06%) συνδέεται με την ταυτοποίηση και την πληρωμή κερδών, είναι η φραγή λογαριασμού του παίκτη, που έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση διενέργειας συναλλαγών με τον πάροχο έως τη διευθέτηση του ζητήματος. Η φραγή λογαριασμού επιβάλλεται στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές.

Αν οι νέοι δεν βρίσκουν στα κινητά τους το πρακτορείο σου πως περιμένεις να σε γνωρίσουν και να έρθουν στο πρακτορείο σου?

Ωστόσο σε πλήθος άλλων περιπτώσεων ο πάροχος τυχερών παιχνιδιώνκαθυστερεί των καταβολή των κερδών ή/και επιβάλλει φραγή στο λογαριασμό, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης έχει ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης, επικαλούμενος παράβαση των όρων σύμβασης προσχώρησης του παίκτη στο παίγνιο.

Το 12,48% των καταγγελιών αφορούσε την πληρωμή κερδών. Οι υποθέσεις αυτές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, σχετίζονται με την άρνηση ή την καθυστέρηση έγκρισης των αιτημάτων ανάληψης ποσών που έχουν πιστωθεί στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις συνδέονται με τις απαιτήσεις ταυτοποίησης των παικτών πριν την πληρωμή για λόγους καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά κανόνα, η πληρωμή υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και ο παίκτης δεν επανέρχεται.

Με το app.masterbet.gr το πρακτορείο σου θα βρίσκεται στα κινητά των παικτών της περιοχής σου!

Συναφής κατηγορία με την παραπάνω είναι και αυτή των αναφορών που σχετίζονται με την διαδικασία ταυτοποίησης με ποσοστό 6,08% η οποία διενεργείται τόσο στο στάδιο εγγραφής ενός παίκτη όσο και στο στάδιο της πληρωμής.

Ακόμη, το 12,32% των υποθέσεων αφορά είτε στη διευθέτηση των κερδών μετά την ολοκλήρωση του παικτικού γεγονότος είτε στην εξαγορά (cash out) μιας αγοράς στοιχήματος, πριν την οριστική έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος. Οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με την μη απόδοση των κερδών στον παίκτη για διάφορους λόγους όπως την αμφιβολία του παρόχου για την ακεραιότητα διεξαγωγής ενός συγκεκριμένου γεγονότος (match fixing) που προσφέρθηκε για στοιχηματισμό, την ακύρωση ενός γεγονότος, την υπόνοια ότι ο παίκτης συμμετείχε στο παίγνιο για λογαριασμό τρίτου, τεχνικές αστοχίες των συστημάτων διεξαγωγής κ.ά..

Βρες εδώ το  Ψηφιακό Κουπόνι των  Πρακτορείων να πάντα ενημερωμένο και στο κινητό σου!

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με αυτήν της ακύρωσης συμμετοχών, στοιχημάτων και γεγονότων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται και με τη φραγή του λογαριασμού του παίκτη, ειδικά όταν ο πάροχος πιθανολογεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, ότι ο παίκτης συμμετείχε στο παίγνιο για λογαριασμό τρίτου.

Σημαντικό ποσοστό (10,45%), επίσης, καταλαμβάνουν οι καταγγελίες που αφορούν μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι εγγράφονται κατόπιν ελέγχου στον κατάλογο (Blacklist), ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων. Επισημαίνεται, ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα.

Από τις υπόλοιπες καταγγελίες/αναφορές ξεχωρίζει η θεματική της απόδοση του παιγνίου και στοιχήματος (8,11%), η οποία συσχετίζεται πολλές φορές με διευθέτηση των κερδών/εξαγοράς (cash out), ενώ στην κατηγορία “άλλη” (12,54%) συγκαταλέγονται συνήθως ζητήματα εκτός αρμοδιότητας της Ε.Ε.Ε.Π, διευκρινήσεις που σχετίζονται με προηγούμενες καταγγελίες, αιτήματα πληροφόρησης για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση κ.ά..

Έχεις πρακτορείο?
Ακόμα να δοκιμάσεις την εφαρμογή του πράκτορα στο κινητό σου? 

Πλατφόρμα πληροφοριών

Νωρίτερα φέτος η EEEΠ εγκαινίασε και μια νέα ψηφιακή υπηρεσία για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Στόχος του εγχειρήματος είναι η συλλογή πληροφόρησης για την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και η ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό τους.

Μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο οποιοσδήποτε, ανώνυμα ή επώνυμα, να παράσχει πληροφόρηση για οποιοδήποτε σημείο παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Μπες με το κινητό σου στο app.masterbet.gr  και θα δεις!

Μπες με το κινητό σου στο app.masterbet.gr  και θα έχεις όλες τις πληροφορίες για να διευκολύνεις την δουλεία σου   Δωρεάν

Τα σημεία αυτά είναι:

– Ιστοσελίδες παράνομου στοιχηματισμού

– Ιστοσελίδες μη αδειοδοτημένων affiliate

– Εφαρμογές / apps παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων

– Παράνομοι επίγειοι χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων

– Κάθε άλλο σημείο παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων

[email protected]

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Νέες πλατφόρμες ελέγχου στην αγορά τυχερών παιχνιδιών” στην πηγή:https://www.capital.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ