Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Ισχυρή άνοδος στα οικονομικά μεγέθη του ΟΠΑΠ. Τα πρακτορεία όμως?

Ισχυρή άνοδος στα οικονομικά μεγέθη του ΟΠΑΠ. Τα πρακτορεία όμως?

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 7 λεπτά

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΠΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2021, με τα EBITDA να εμφανίζονται αυξημένα σχεδόν κατά 100% και τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται.

Τα καθαρά έσοδα του ομίλου προ εισφορών (GGR) του πρώτου εξαμήνου 2021 ανήλθαν στα €570,1 εκατομμύρια αυξημένα κατά 12,2% σε ετήσια βάση παρά τις κατά 40% λιγότερες ημέρες λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ.

Τα GGR στο δεύτερο τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €395,9 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 120,4% ενισχυμένα από την επαναλειτουργία των καταστημάτων, την αυξημένη συνεισφορά του online και την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 30,2% και διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο 2021 στα €248,8 εκατ. (α’ εξάμηνο 2020: €191,1 εκατ.).

Το δεύτερο τρίμηνο 2021 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €173,2 εκατ. αυξημένο κατά 151,9% (β’ τρίμηνο 2020: €68,8 εκατ.) εξαιτίας της αύξησης των εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, παρά τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ”, ώστε να πληροί το ελάχιστο ετήσιο συμβατικό όριο των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 99,8% στα €204,8 εκατ. (α’ εξάμηνο 2020: €102,5 εκατ.) ή αυξημένα κατά 74,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια των δύο ετών, καθώς και ενισχυμένα από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης.

Τα EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €143,5 εκατ. (β’ τρίμηνο 2020: €16,2 εκατ.) αυξημένα κατά €127,3 εκατ. ή αυξημένα κατά €119,2 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια.

Τα Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2021 ανήλθαν στα €175,1 εκατ. έναντι €124,8 εκατ. στο α΄ εξάμηνο 2020, αυξημένα κατά 40,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €99,1 εκατ. αυξημένα κατά 47,6% σε σχέση με πέρυσι.

Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Stoiximan και διάφορα έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2021 μειώθηκαν κατά 12,4% σε σχέση με πέρυσι ενώ στο δεύτερο τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €82,1 εκατ. (α’ εξάμηνο 2020: €20,4 εκατ.) σημειώνοντας αύξηση 125,1% σε επαναλαμβανομένη βάση. Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα €71,9 εκατ. (β’ τρίμηνο 2020: ζημίες €15,1 εκατ.) επιστρέφοντας δυναμικά στην κερδοφορία.

Ο όμιλος διατήρησε την ισχυρή ταμειακή θέση του, με καθαρό δανεισμό στα €423,4 εκατ. και βελτιωμένο δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 1,2x (1,3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Τα VLTs και το Online συνεχίζουν να αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες ανάπτυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει να διανείμει προμέρισμα χρήσης 2021 €0,10 ανά μετοχή με τη δυνατότητα επανεπένδυσης σε μετοχές της εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής στις 20 Οκτωβρίου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2021, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Jan Karas, δήλωσε: “Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε τα οικονομικά αποτελέσματά μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, τα οποία αναδεικνύουν μια δυναμική επιστροφή στην κανονικότητα. Η σημαντική ανάκαμψη των retail δραστηριοτήτων συνεισέφερε ξεκάθαρα στις επιδόσεις μας, ενώ τα έσοδα από τις online δραστηριότητες διατήρησαν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

 Έρχεται  το app του πρακτορείου σου που θα το κάνει Ψηφιακό!

Παρά τους περιορισμούς για τη νόσο COVID-19 που είναι ακόμα σε ισχύ, καταφέραμε να προσελκύσουμε ξανά τους πελάτες στα καταστήματά μας, με βάση το ολοκληρωμένο εμπορικό πλάνο μας και τη συνεχή εστίαση μας στην παροχή παγκόσμιου επιπέδου διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών.

Η προσέγγιση αυτή στηρίζει την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων των συνεργατών μας. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να ηγούμαστε της online αγοράς, χάριν στη μακροπρόθεσμη, διπλή στρατηγική μας, με την επένδυσή μας στην Kaizen Gaming να συνεχίζει να αποδίδει και τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ να ενισχύονται και να διαφοροποιούνται περαιτέρω.

Συνολικά, ο ΟΠΑΠ διαθέτει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο, αναπτύσσοντας συνεχώς και παρέχοντας υπηρεσίες, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών μας.

Κοιτώντας προς το μέλλον, παραμένουμε εστιασμένοι στην επέκταση της online παρουσίας μας, την ψηφιοποίηση της retail εμπειρίας και την εξέλιξη του brand και του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας, ώστε να προσελκύσουμε νέα κοινά και να ενεργοποιήσουμε περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα”.

Προμέρισμα και επανεπένδυση

Εν τω μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού προσωρινού μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2021.

Το μεικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 ανέρχεται συνολικά σε 34.932.632,90 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 0,10 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος των 0,10 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Η δέκατη ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαΐου 2019 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (Scrip Dividend) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος σε ετήσια βάση, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων αυτού, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Περαιτέρω, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε εκτέλεση και εφαρμογή του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την πενταετία 2019 – 2023 μέχρι ποσού 50.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, διευκρινίζοντας ότι η σχετική εξουσιοδότηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο “Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι”) του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίστηκαν από τη δέκατη ένατη (19η ) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαΐου 2019, με την απόφασή του της 7 ης Σεπτεμβρίου 2021 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 1.455.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 4.850.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 (δηλαδή από 22.10.2021 έως και 29.10.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης)]. Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 (που ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας), μετά την αφαίρεση του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προσωρινού μερίσματος (0,005 ευρώ), που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό προσωρινού μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Εδώ αποκτάς το Ψηφιακό σου Πρακτορείο!

Ξεκινούν τα πρώτα πιλοτικά πρακτορεία!   Δοκίμασε πρώτος

Συνεπώς, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του προσωρινού μερίσματος, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι μέχρι ποσού 33.186.001,255 ευρώ, δηλαδή μέχρι ποσού 0,095 ευρώ ανά μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού των μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος, ήτοι από 22.10.2021 έως και 04.11.2021, την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.

Εφόσον κατά την εξεύρεση του λόγου μετατροπής (conversion ratio) μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και του ποσού του προσωρινού μερίσματος που ο μέτοχος κατά τη διακριτική του ευχέρεια δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία προκύψει κλασματικό υπόλοιπο, ο λόγος μετατροπής θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο.

Ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού ποσού του προσωρινού μερίσματος που κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία και του σχετικού λόγου μετατροπής.

Εφόσον από τη διαίρεση του αριθμού των μετοχών για τις οποίες ο μέτοχος της Εταιρείας δικαιούται να λάβει προσωρινό μέρισμα με τον λόγο μετατροπής προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο μέτοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Τυχόν υπόλοιπο ποσό προσωρινού μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του προσωρινού μερίσματος, ήτοι στις 10.11.2021.

Έχεις πρακτορείο?
Κάθε ήμερα  σου παίρνουν περισσότερους  πελάτες για το ίντερνετ!

Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον 1 νέας μετοχής της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο μετατροπής που θα προκύψει δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2021 αποκλειστικά σε μετρητά.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι νέες μετοχές της Εταιρείας δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 (με τίτλο “Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι”) του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Θα παραμείνεις απαθής ?
Υπάρχει τρόπος για να συγκρατήσεις τους παίκτες σου στο πρακτορείο σου!

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη, 21.10.2021 (record date).

Από την Τετάρτη, 20.10.2021 (cut-off date), δηλαδή πριν την 19.11.2021 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2021 και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 10.11.2021, από την πληρώτρια Τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ Ισχυρή άνοδος στα οικονομικά μεγέθη του ΟΠΑΠ” : στην πηγή:https://www.lykavitos.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ