Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Επτά πυλώνες για τη βελτίωση της αγοράς παιγνίων

Επτά πυλώνες για τη βελτίωση της αγοράς παιγνίων

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Στον επανασχεδιασμό της επόμενης μέρας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς τυχερών παιγνίων προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Οι αλλαγές στην αγορά με την ανάδειξη των διαδικτυακών παιγνίων ως πρωταθλητή και την σημαντική μείωση του έργου των καζίνο άλλαξε τις ισορροπίες σε μία αγορά που επαναπροσδιορίζεται και έχει διαφορετικές ανάγκες,
Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ τα χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται ως κυρίαρχα σήμερα, έχουν σημασία για τους σχεδιασμούς της Ε.Ε.Ε.Π. και θα μπορούσαν να συνοψιστούν, με μία ιεράρχηση ανάλογη με τα προβλήματα της αγοράς παιγνίων, ως εξής:

I. Κοινωνική ευαισθησία

Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις κρίσεις που έχουν ανακύψει, έχει αναπτύξει μία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα δραστηριότητα, άμβλυνσης των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων από τις έκτακτες καταστάσεις, αλλά και από εγγενή προβλήματα της κοινωνίας μας, ενισχύοντας με διάφορους τρόπους τους πλέον αδύναμους. Όσον αφορά τα τυχερά παίγνια οι πλέον αδύναμοι είναι οι παίκτες που αναπτύσσουν εθισμό. Επομένως στο σχεδιασμό μας μία προσέγγιση, που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ατόμων που αναπτύσσουν εθισμό και στην υποστήριξη όσων παρ’ όλα αυτά θα αναπτύξουν, είναι συμβατή με το γενικότερο πλαίσιο.

II. Περιορισμός της εγκληματικότητας

Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μία σημαντική δραστηριότητα, περιορισμού της μεγάλης και μικρότερης εγκληματικότητας. Σε πολλούς τομείς είχε απτά θετικά αποτελέσματα, σε άλλους χρειάζεται να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια..

Η εγκληματικότητα στο χώρο των παιγνίων, κατά κανόνα είναι μικρού βεληνεκούς, χωρίς να αποκλείονται οι σημαντικές οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και περιπτώσεις διαφθοράς που προκύπτουν από τη συνεργασία ιδιωτικών συμφερόντων με κρατικούς αξιωματούχους. Στην Ε.Ε.Ε.Π. δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό, αλλά σκοπός είναι να μην υπάρξει και στο μέλλον. Επομένως, στόχοι όπως ο περιορισμός του παράνομου τζόγου στο ελάχιστο, μέσω οργανωμένης δράσης, η αντιμετώπιση των στημένων αθλητικών παιχνιδιών στα οποία υπάρχει στοιχηματισμός, ο αυστηρός έλεγχος των παρόχων για εντοπισμό παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου περιλαμβανομένων και ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος, η αυστηρή δεοντολογία για τα στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π., είναι καταρχήν συμβατοί με το γενικότερο πλαίσιο.

III. Φιλοεπενδυτικό Κλίμα

Η πολιτεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα προσέλκυσης και ενίσχυσης της υλοποίησης επενδύσεων, μοναδικό για την ιστορική πορεία της χώρας. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια περιορισμού των γραφειοκρατικών εμποδίων, που ενίσχυαν μεταξύ άλλων και τη διαφθορά.

Λαμβάνονται αξιέπαινες πρωτοβουλίες για το «ξεμπλοκάρισμα» επενδύσεων που άλλες παθογένειες του συστήματος ή αντικρουόμενα συμφέροντα μπλοκάρουν. Στο πλαίσιο αυτό στόχοι , όπως η υποστήριξη των επενδύσεων στο χώρο των παιγνίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συμβολή στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων στο χώρο, η κατάργηση ή η ελαχιστοποίηση των άχρηστων γραφειοκρατικών εμποδίων του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα τυχερά παίγνια, η προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων από το εξωτερικό, η σύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση στο χώρο των παιγνίων και άλλοι ανάλογοι στόχοι είναι συμβατοί με το γενικότερο περιβάλλον.

IV. Εξωστρέφεια

Οι Έλληνες, ως λαός της θάλασσας ήταν πάντα σε μεγάλο βαθμό εξωστρεφείς. Τα τελευταία χρόνια η εξωστρέφεια έχει καταστεί άξονας στρατηγικής της χώρας σε ένα πλήθος πεδίων. Στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην εκπαίδευση, στις επενδύσεις, στον απόδημο ελληνισμό, στις πολιτιστικές σχέσεις, στις σχέσεις μας με την Ένωση και σε άλλα πεδία έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Σε αντίθεση με την εσωστρέφεια, την «κλάψα» και την επίρριψη της αιτίας όλων των δεινών μας στους ξένους στα χρόνια της μακροχρόνιας κρίσης, η χώρα μας κερδίζει σταδιακά και με αυτοπεποίθηση τη θέση ενός αξιόπιστου συνομιλητή και εταίρου στη διεθνή κονίστρα, που έχει αυτοπεποίθηση και μπορεί σε πολλά να προσφέρει. Στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος, οι στόχοι για μεγαλύτερη διεθνή διασύνδεση της Ε.Ε.Ε.Π., ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμβολή σε θεσμικές επεξεργασίες για τα παίγνια πέραν των ορίων της χώρας μας, είναι συμβατοί.

V. Ψηφιοποίηση

Η τεράστια καθυστέρηση της εισαγωγής της ψηφιοποίησης στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας δεν ήταν τεχνικό ζήτημα ή ζήτημα κόστους. Οι τεχνικές δυνατότητες υπήρχαν, το ανθρώπινο δυναμικό υπήρχε, χρήματα δαπανήθηκαν αρκετά. Ήταν θέμα ανυπαρξίας ισχυρής πολιτικής βούλησης, γεγονός που παρείχε τη δυνατότητα σε όσους θίγονταν ή νόμιζαν ότι θίγονταν από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, να μπλοκάρουν κάθε θετική πρωτοβουλία. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία πρωτόγνωρη για τη χώρα μας δυναμική ψηφιοποίησης σε πλήθος πεδίων δράσης του δημόσιου τομέα, με μετρήσιμα και κατανοητά από τους πολίτες αποτελέσματα, που κατέρριψαν το μύθο ότι «εδώ τίποτε δεν γίνεται». Σε αυτό το περιβάλλον που εκτιμάται μάλιστα ότι θα εμπλουτίζεται διαρκώς, είναι συμβατοί οι στόχοι της Ε.Ε.Ε.Π. για ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών της, για μέτρηση των αποτελεσμάτων, για μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι στο παρελθόν στους επιστήμονες της πληροφορικής, για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών σε αυτό το πεδίο που μπορεί να έχουν γενικότερη χρησιμότητα.

VI. Διαφάνεια και Ορθολογισμός

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης που εφαρμόζει ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο σε πλήθος τομέων, έχει αποδεχθεί τον έλεγχο και τη διαφάνεια σε πάρα πολλά πεδία. Η ενίσχυση της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα, εμβαθύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος των αντιστάσεων που υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Σε μία δομή αυταρχική και αδιαφανή, οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα πρόσωπο ή έναν κλειστό κύκλο προσώπων. Σε μία δομή που λειτουργεί με διαφάνεια, οι αποφάσεις εκ των πραγμάτων, μπορούν να ληφθούν μόνο μετά από διαβούλευση όλων των ενδιαφερόμενων. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στις κατά τεκμήριο πλέον ορθολογικές αποφάσεις. Επομένως διαφάνεια, διαβούλευση και ορθολογική διακυβέρνηση είναι στοιχεία αλληλένδετα. Σε αυτό το περιβάλλον ο στόχος της Ε.Ε.Ε.Π. για ανάπτυξη της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας στο εσωτερικό της με την ενσωμάτωση στη λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος των στελεχών της, είναι συμβατός. Εξίσου συμβατός είναι ο στόχος για την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας στη λειτουργία της αγοράς των παιγνίων, για πληροφόρηση όλων των φορέων ή του κοινού, καθώς και ο στόχος για την επίλυση των εύλογα αναμενόμενων διαφορών και αντιθέσεων μεταξύ επιμέρους τμημάτων της αγοράς των παίγνιων, με όρους διαβούλευσης που θα οδηγούν σε ορθολογικές επιλογές.

VII. Διαρκής μέτρηση σε ό,τι είναι μετρήσιμο

Η εμπειρική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν την Ε.Ε.Ε.Π., που βασίζεται σε ελλιπή δεδομένα και σε γενικές θεωρητικές ή πολιτικές προσεγγίσεις, είναι σήμερα αναποτελεσματική. Τα δεδομένα υπάρχουν, αρκεί να θέλουμε να τα αντλήσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Αυτά μόνο μπορούν να μας οδηγήσουν στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών. Αφορούν ένα πλήθος πεδίων που σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., αλλά αφορούν κυρίως την κατάσταση και τις εξελίξεις στην αγορά των παιγνίων, στη συμπεριφορά των παικτών, στις μη νόμιμες δραστηριότητες και στις επιπτώσεις της ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια στους παίκτες. Η Ε.Ε.Ε.Π. σκοπεύει στο επόμενο διάστημα σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται και ειδικοί στις κοινωνικές επιστήμες, μεθοδικά και διαρκώς να μετρά όλα τα κρίσιμα μεγέθη, να τα επεξεργάζεται, να υιοθετεί λύσεις αντιμετώπισης τους και να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των λύσεων.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Επτά πυλώνες για τη βελτίωση της αγοράς παιγνίων” στην πηγή:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ