Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ «Δικτατορία» Στεργιώτη στην Επιτροπή Παιγνίων καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι