Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ & ΕΛ. ΛΑΧΕΙΑ ζητούν τα “ρέστα” με 200.000.000 € από το Δημόσιο!

ΟΠΑΠ & ΕΛ. ΛΑΧΕΙΑ ζητούν τα “ρέστα” με 200.000.000 € από το Δημόσιο!

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Οι διεκδικήσεις του βασικού μετόχου του ΟΠΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ

Μάλιστα, η προσφυγή της Emma Delta στη διαιτησία δεν περιορίζεται στην αύξηση της φορολογίας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για το 2018, ο βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ διεκδικεί από το ΤΑΙΠΕΔ τον αντισυμβαλλόμενό της κατά την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ και τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που προέκυψαν για τα οικονομικά έτη 2010 και 2012 από τον φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εκ των υστέρων.

Επίσης, παραβίαση των όρων της συμφωνίας μετόχων του 2013, η Emma Delta θεωρεί και την πρόσθετη επιβάρυνση της ΟΠΑΠ Α.Ε., ως αποτέλεσμα της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) να καταλογίσει στον ΟΠΑΠ ως διαφημιζόμενος οφειλή από αγγελιόσημο.

Η πιο σημαντική διεκδίκηση ωστόσο αφορά την αλλαγή της φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα. Με δεδομένο ότι ο ΟΠΑΠ αποδίδει πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως (το 2018 απέδωσε 507 εκατ. ευρώ) η αύξηση της φορολογίας κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σημαίνει ότι η νομική διεκδίκηση μπορεί να ξεπεράσει στην τετραετία ισχύος της διάταξης τα 200 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταβολή στη φορολογία παιγνίων συντελέστηκε τον Μάιο του 2016 με την ψήφιση του νόμου 4389/2016 και στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας που έφερε καταιγισμό άμεσων και έμμεσων φόρων. Η σχετική διάταξη του νόμου ωστόσο επέφερε την αναδρομική αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παίγνια από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η Emma Delta φυσικά ζητεί να αποζημιωθεί στην αναλογία των μετοχών που διέθετε την περίοδο εκείνη, ήτοι στο 33%. Σήμερα κατέχει 40% των μετοχών του οργανισμού, αλλά η αποκρατικοποίησή του με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με το ΤΑΙΠΕΔ, αφορούσε στο 33%. Ετσι, από τα επιπλέον 200 εκατ. ευρώ φόρου που κατέβαλε ο ΟΠΑΠ η εταιρεία διεκδικεί την επιστροφή του 1/3 αυτών.

Ωστόσο εκτιμάται ότι αν ο βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ κερδίσει την υπόθεση, τότε θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου όχι μόνον για τους λοιπούς μετόχους του ΟΠΑΠ, που θα κάνουν λόγο για διακριτή μεταχείριση, αλλά και για το σύνολο της βιομηχανίας τυχερών παιγνίων (Internet κ.λπ.).

«Ελληνικά Λαχεία»

Από τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ (υπερταμείο) προκύπτει ότι υπάρχουν αξιώσεις από το ελληνικό Δημόσιο και από τη θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, «Ελληνικά Λαχεία». Ειδικότερα, η εταιρεία με επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», που ανέλαβε το δικαίωμα εκμετάλλευσης κρατικών λαχείων, επικαλέστηκε την παραβίαση της σύμβασης παραχώρησης (της 30/7/2013) για τα Κρατικά Λαχεία, ισχυριζόμενη ότι η μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος των λαχειοπωλών συνιστούσε μονομερή εκ μέρους του Δημοσίου τροποποίηση νόμου που ενεργούσε εις βάρος του παραχωρησιούχου.

Σύμφωνα με το υπερταμείο, η διοίκηση της «Ελληνικά Λαχεία» αποστέλλει επιστολές με τις οποίες δηλώνει ότι έχει καταβάλει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών και προβάλλει αίτημα αποζημίωσης, τα οποία αντιστοιχούν στα εν λόγω ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των λαχειοπωλών, τα οποία κατέβαλε ο παραχωρησιούχος στον ΕΦΚΑ.

Τα εν λόγω αιτήματα, σύμφωνα με το υπερταμείο, απευθύνονται μεν απευθείας στο Δημόσιο, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η άσκηση αγωγής κατά και του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αποτελεί τον αντισυμβαλλόμενο των «Ελληνικών Λαχείων» στη σύμβαση παραχώρησης. Το ΤΑΙΠΕΔ, καταλήγει το υπερταμείο, έχει ενημερώσει ότι ισχύει η προβλεπόμενη στον Ν. 3986/2011 διάταξη περί αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης του Δημοσίου.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Το Δημόσιο κινδυνεύει να χάσει 200 εκατ. στα… τυχερά παιχνίδια ” : στην πηγή:https://www.cretalive.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ