Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Ποιοι μπορούν να επενδύσουν στο νέο ομόλογο

ΟΠΑΠ: Ποιοι μπορούν να επενδύσουν στο νέο ομόλογο

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά
Τους κανόνες που ισχύουν αναφορικά με τις τοποθετήσεις στο νέο ομόλογο 200 εκατ. ευρώ το οποίο εκδίδει ο ΟΠΑΠ, ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Τους όρους που ισχύουν για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στο νέο ομόλογο ύψους 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ

(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στον ν. 4514/2018 όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα επένδυσης έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν, σε περίπτωση προπληρωμής τους από την Εταιρεία (Call Option) ή εξάσκησης του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής (Put Option) από τους Ομολογιούχους) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” ΟΠΑΠ: Ποιοι μπορούν να επενδύσουν στο νέο ομόλογο” : στην πηγή:https://www.businessdaily.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ