Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Παρέλαβε την πρόταση Sazka και θα την αξιολογήσει

ΟΠΑΠ: Παρέλαβε την πρόταση Sazka και θα την αξιολογήσει

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Η ΟΠΑΠ γνωστοποίησε πως θα διορίσει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τη δημόσια πρόταση της Sazka, διατυπώνοντας γνώμη.

Η ΟΠΑΠ  ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την δημόσια πρόταση της Sazka Group a.s. Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων (Ν.3461/2006) ο OΠΑΠ θα διορίσει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αξιολογήσει την εν λόγω δημόσια πρόταση διατυπώνοντας γνώμη, μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Χθες, ο τσεχικός όμιλος Sazka υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για τις μετοχές του ΟΠΑΠ που δεν κατέχει.

Σύμφωνα με τη δημόσια πρόταση, κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα κατείχαν ή ήλεγχαν, άμεσα ή έμμεσα, 105.270.000 Μετοχές (το 33,33%). Ο προτείνων ασκεί έμμεσο έλεγχο επί των εν λόγω μετοχών μέσω της συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου με ποσοστό 66,7% στην Emma Delta Management, η οποία με τη σειρά της είναι ο έμμεσος δικαιούχος των εν λόγω Μετοχών μέσω της 100% θυγατρικής της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

Ως εκ τούτου, η δημόσια πρόταση αφορά σε 213.730.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 67% του οργανισμού αλλά και στο σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος 2018 (scrip dividend, σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος έχει τεθεί στα 9,56 ευρώ).

Η δημόσια πρόταση ισχύει ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που θα προσφερθούν ενώ το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανέρχεται στα 9,12 ευρώ ανά μετοχή (έναντι τρέχουσας τιμής στο ταμπλό στα 10,05 ευρώ).

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρει το κείμενο της δημόσιας πρότασης, τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, είναι:

i) το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, καθώς και ο κ. Jiri Smejc και οι οντότητες που αυτός ελέγχει, ως ασκούντες από κοινού έλεγχο επί του Προτείνοντος και

ii) η Εmma Delta Management Ltd. και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτή

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Παρέλαβε την πρόταση Sazka και θα την αξιολογήσει ” : στην πηγή: https://www.euro2day.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ