Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Όλα τα «μυστικά» που θα πρέπει να ξέρουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ. Τι θα πράξει το Sazka Group

Όλα τα «μυστικά» που θα πρέπει να ξέρουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ. Τι θα πράξει το Sazka Group

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Σημαντικό πλεονέκτημα στις αποδόσεις έχουν αποκτήσει όσοι από τους μετόχους του ΟΠΑΠ προτίμησαν να επανεπενδύσουν τα μερίσματά τους. Διότι μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών, καταγράφουν κέρδη που είναι… 37,6% περισσότερα από αυτά εκείνων οι οποίοι αποφάσισαν να λάβουν τα μετρητά.

Εκ των πραγμάτων, το ζήτημα της ολικής ή μερικής επανατοποθέτησης του μερίσματος σε μετοχές (scrip dividend) βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, μετά από την κίνηση του ΟΠΑΠ να προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού ύψους 319,8 εκατ. ευρώ. Και στη περίπτωση αυτή το «κλειδί» των αποφάσεων βρίσκεται στα χέρια των ίδιων μετόχων, που καλούνται να επιλέξουν, σταθμίζοντας τις εξελίξεις.

Πέρσι τον Ιούλιο ήταν ή πρεμιέρα του προγράμματος scrip dividend, που θα έχει πενταετή διάρκεια ζωής (2019-2023). Δόθηκε λοιπόν τότε η δυνατότητα για επανεπένδυση του μερίσματος, το οποίο αντιστοιχούσε σε 0,54 ευρώ καθαρά ανά μετοχή (από 0,60 ευρώ προ φόρου). Από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, προσδιορίστηκε επίσης και η διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους έναντι 9,56 ευρώ η μία. Κάτι που προέκυψε από τη μεσοσταθμική τιμή της μετοχής σε ένα καθορισμένο πενταήμερο συναλλαγών και την εν συνεχεία έκπτωσή της κατά 3%

Υπό αυτές τις συνθήκες αν είχε κάποιος για παράδειγμα 1.000 μετοχές του ΟΠΑΠ θα μπορούσε να εισπράξει καθαρό μέρισμα 540 ευρώ. Αν επέλεγε την επανεπένδυση θα λάμβανε 56 νέες μετοχές(540/9,56 που ήταν η τιμή διάθεσης). Καρπούμενος φυσικά και το μικρό υπόλοιπο των 4,64 ευρώ, που δεν έφτανε για να αγοραστεί μια νέα μετοχή.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι αν κάποιος επέλεγε, αντί να πάρει σε μετρητά το μέρισμα των 540 ευρώ να το επανεπενδύσει, θα είχε τώρα 743,12 ευρώ από υπεραξίες και επιπρόσθετο μέρισμα (688,92+53,2 ευρώ). Δηλαδή 37,6% περισσότερα…

Εντυπωσιακή μεν ως τάξη μεγέθους, αλλά οφειλόμενη σε καταλυτικό βαθμό από τις υπεραξίες που έχουν ενσωματωθεί από την άνοδο της μετοχής του ΟΠΑΠ στο διάστημα του τελευταίου εξαμήνου. Με αυτήν την οπτική, όσοι πιστεύουν ότι η μετοχή του ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να έχει ανοδική κατεύθυνση μελλοντικά, τότε η επανεπένδυση μερίσματος λογίζεται ώς η επικερδέστερη κίνηση. Έναντι αυτής της είσπραξης του όντως παχυλού μερίσματος. Το οποίο αποτελεί έκτακτη χρηματική διανομή, καθώς εντός του 2020 θα ακολουθήσει κι άλλη παροχή μερίσματος, για τα κέρδη της περσινής χρήσης.

Οι κινήσεις του γκρουπ των βασικών μετόχων

Πέραν όλων αυτών, η άσκηση του προγράμματος scrip dividend, έχει επίπτωση και στους μετοχικούς συσχετισμούς δυνάμεων που διαμορφώνονται στον ΟΠΑΠ. Τον περσινό Ιούλιο, το Τσεχοελληνικών συμφερόντων σχήμα των βασικών μετόχων, δεν προχώρησε σε επανεπένδυση μερισμάτων, λόγω της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης. Η οποία είχε ως εκφραστή το SAZKA Group του Κάρελ Κόμαρεκ.

Σε επανεπένδυση μερισμάτων προχώρησε πέρσι μόνο το 14,6% των δικαιούχων, αλλά καθώς εκδόθηκαν νέες μετοχές, η συμμετοχή των βασικών μετόχων του ΟΠΑΠ υποχώρησε ελαφρά, από το 33% στο 32,73%.

Μετά από τη δημόσια πρόταση και καθώς η πλευρά Κόμαρεκ διέθεσε 212,7 εκατ. ευρώ για να απορροφήσει την προσφορά, το σχήμα των βασικών μετόχων του ΟΠΑΠ έχει φτάσει να ελέγχει το 39,98%. Με ηγέτιδα δύναμη το τσέχικο SAZKA, που κατέχει το 30,7% περίπου, και τα χαρτοφυλάκια των Ελλήνων επιχειρηματιών Γιώργου Μελισσανίδη και Χρήστου Κοπελούζου (γιων του Δημήτρη Μελισσανίδη και Δημήτρη Κοπελούζου) να έχουν περί το 8% και 1,30% αντίστοιχα.

Λαμβανομένης υπόψη της δεδηλωμένης πρόθεσης του Κάρελ Κόμαρεκ να ενισχύσει τη μετοχική του παρουσία στον ΟΠΑΠ, η τρέχουσα επανεπένδυση του μερίσματος φαντάζει απόλυτα λογική. Είτε ώς κίνηση που τον εκφράζει άμεσα, είτε ως πρωτοβουλία που θα αποτυπωθεί για ολόκληρο το κοινοπρακτικό σχήμα των βασικών μετόχων του ΟΠΑΠ. Κάτι που βέβαια μένει να διακριβωθεί από τις εξελίξεις. Αν πάντως στην επικείμενη διαδικασία της επανεπένδυσης μερίσματος λάβει μέρος το 50% των δικαιούχων και σε αυτούς περιλαμβάνεται το σχήμα των βασικών μετόχων, τότε το Τσεχοελληνικό γκρούπ θα φτάσει να κατέχει περί το 41,5% των μετοχών του ΟΠΑΠ. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναμένεται και απομειωθεί ανάλογα και η προσφυγή της εισηγμένης εταιρείας σε δανεισμό χρηματοδότησης της διανομής μερίσματος.

 Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα οικονομικά δεδομένα

Ουσιαστικά,όσοι έχουν μετοχές ή αγοράσουν «χαρτιά» του ΟΠΑΠ μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, θα είναι δικαιούχοι του μεικτού μερίσματος του 1 ευρώ ανά μετοχή καθώς και του δικαιώματος της επανεπένδυσης. Στο διάστημα από τις 20 έως και τις 24 Ιανουαρίου θα προκύψει η μεσοσταθμική τιμή της μετοχής, η οποία μετά από μια έκπτωση 3% θα αποτελέσει την τελική τιμή διάθεσης. Έως και τις 3 Φεβρουαρίου οι μέτοχοι θα πρέπει να επιλέξουν αν θέλουν να μετατρέψουν σε προσφερόμενες μετοχές, μέρος ή όλο το μέρισμα που τους αναλογεί.

Αρχής γενομένης από το 2014 που ήταν η πρώτη χρήση του ιδιωτικοποιημένου ΟΠΑΠ και μέχρι και το 2019, έχουν διανεμηθεί μερίσματα 1,422 δις ευρώ. Ή 4,47 ευρώ ανα μετοχή προ φόρου. Από τα μερίσματα αυτά, τα 470,6 εκατ. ευρώ περίπου έχουν εισπραχθεί από το σχήμα των βασικών μετόχων. Το οποίο διέθεσε 652 εκατ. ευρώ (622+30 εκατ. ευρώ μελλοντικές καταβολές) για να πάρει το «πακέτο» του 33% που είχε το Δημόσιο στον ΟΠΑΠ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται φυσικά οι δαπάνες των 212,7 εκατ. της Δημόσιας Πρότασης που οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού, από το οποίο έχουν προκύψει υπεραξίες 74,6 εκατ. ευρώ… Δεν περιλαμβάνονται επίσης τα κόστη των περίπου 140 εκατ. ευρώ που είχε το σχήμα των βασικών μετόχων, από τα επιτοκιακά βάρη των ομολογιακών εκδόσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ, με τα οποία καλύφθηκε μερικώς η αρχική εξαγορά του ποσοστού του ΟΠΑΠ.

Με βάση το υφιστάμενο ποσοστό τους, στους βασικούς μετόχους του ΟΠΑΠ αναλογούν περί τα 179 εκατ. ευρώ από το νέο μέρισμα, ενώ η τρέχουσα αγοραία αξία της συμμετοχής τους στο γίγαντα των τυχερών παιγνίων ανέρχεται στα περίπου 1,5 δις ευρώ. Αποδέκτες φυσικά των σημαντικών υπεραξιών, όπως και των μερισμάτων, είναι κι όλοι οι άλλοι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν καρπωθεί τα εξόχως σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη που έχουν προκύψει επί ημερών του ιδιωτικοποιημένου ΟΠΑΠ.

Αναμφίβολα ο μεγάλος ωφελημένος είναι το Δημόσιο, καθώς στις έξι τελευταίες, ετήσιες χρήσεις, υπολογίζεται ότι έχει εισπράξει περί τα 2,5 δις ευρώ. Και αυτά, μόνο από την επιβολή της φορολογίας επί των μεικτών εσόδων του ΟΠΑΠ, που από το 30% το οποίο επιβλήθηκε τη χρονιά της ιδιωτικοποίησης (2013) έχει ανέβει πλέον στο 35%. Με όλα λόγια,το Δημόσιο έκανε μακράν το πιο προσοδοφόρο για εκείνο, deal ιδιωτικοποίησης που έχει γίνει ποτέ. Καθώς μέσω της εξτρά φορολόγησης, παραμένει διαχρονικά ο… σπουδαιότερος «μέτοχος» του ΟΠΑΠ, σε ό,τι αφορά τα εισπραττόμενα κέρδη.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” Όλα τα «μυστικά» που θα πρέπει να ξέρουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ για την επανεπένδυση του μερίσματος-μαμούθ. Τι θα πράξει το Sazka Group” : στην πηγή:https://www.mononews.gr/business/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ