Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΙΝΤΕΡΝΕΤ Μέχρι τις 31/3/2020 οι νέες άδειες Online και με παιχνίδια γεννήτριας τυχαίων αριθμών !

Μέχρι τις 31/3/2020 οι νέες άδειες Online και με παιχνίδια γεννήτριας τυχαίων αριθμών !

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Όπως αναμενόταν, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης δύο τύπων αδειών, με 7ετή ισχύ, άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος με αντίτιμο 3 εκατ. ευρώ και άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων με αντίτιμο 2 εκατ. ευρώ, ενώ επιτρέπονται και τα παίγνια με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (random number generator – RNG).

Με τις διατάξεις που εισάγονται προς ψήφιση ως μέρος του νέου αναπτυξιακού νόμου (“Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”) η κυβέρνηση προωθεί την πλήρη ρύθμιση της online τυχερών παιχνιδιών, υιοθετώντας αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο νόμου που είχε σταλεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (TRIS), επί του οποίου είχε κατατεθεί σειρά παρατηρήσεων, όπως είχε αναφέρει το Capital.gr. Με το νέο πλαίσιο, σημειώνεται, “διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των συμμετεχόντων στην αγορά, η οποία πλέον αναδιαμορφώνεται υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού”.

Στις προς ψήφιση ρυθμίσεις προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης δύο τύπων αδειών, με 7ετή ισχύ: άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος και άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.  Το αντίτιμο για την άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος ορίζεται στα 3 εκατ. ευρώ και για την άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων στα 2 εκατ. ευρώ.

Στις διατάξεις για το Στοίχημα σημειώνεται πως στην υποκατηγορία “διαδικτυακό στοίχημα” περιλαμβάνονται και τα εικονικά γεγονότα (virtual events) των οποίων το αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (random number generator – RNG). Με τον Κανονισμό Παιγνίων που θα εκδοθεί ακολούθως, θα εξειδικεύονται τα είδη του στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού στοιχήματος.

Αντίστοιχα, στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, αναφέρεται πως περιλαμβάνονται τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του και παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live), είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (random number generator – RNG).

Κάθε υποψήφιος δύναται να αδειοδοτηθεί και για τους δύο τύπους αδειών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και καταβάλλει το σχετικό τίμημα, ενώ δεν προβλέπεται τυχόν ανώτατο όριο έκδοσης αδειών. Προϋπόθεση είναι να έχουν καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι άδειες χορηγούνται από την Επιτροπή Παιγνίων, ενώ όπως προβλέπονταν και τα προηγούμενα σχέδια νόμου, οι ιστότοποι των κατόχων των αδειών πρέπει να φέρουν domain name με την κατάληξη “.gr”.

Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί κατ’ αποκλειστικότητα μία άδεια από κάθε τύπο. Οι εκτός Ελλάδας κάτοχοι άδειας υποχρεούνται στη φυσική εγκατάσταση ενός διακομιστή ασφαλείας εντός Ελλάδας με διασύνδεση με την ΕΕΕΠ.

Περιλαμβάνονται διατάξεις που υπήρχαν και στα προηγούμενα σχέδια νόμου που αφορούν στην Ηλεκτρονική Κάρτα Παίκτη, τα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου και εποπτείας και άλλες τεχνικές ρυθμίσεις, η ύπαρξη black list, ενώ εισάγεται και η έννοια του affiliates, ήτοι των συνεργατών προωθητικών ενεργειών τυχερών παιχνιδιών που αφορά σε όσους συνεργάζονται με τους κατόχους αδειών για την προώθηση συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων και οι οποίοι πρέπει να τοποθετούν συνδέσμους σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους. Ακόμη, προστέθηκαν τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος σε όσα μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο παίκτης.

Μεταβατική περίοδος

Στο άρθρο 204 περιγράφεται επίσης το καθεστώς προσωρινής λειτουργίας των σημερινών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου, “το οποίο υλοποιεί την ομαλή μετάβαση από το παρόν, επί μακρόν ισχύσαν, περιβάλλον, σε αυτό της σαφούς ρύθμισης και εποπτείας της αγοράς”.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως οι πάροχοι που εντάχθηκαν στο μεταβατικό καθεστώς, όπως ορίζεται από το άρθρο 45 του Ν.4002/2011, αφού καταβάλλουν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό τους κέρδος, μπορούν μέχρι τις 31/3/2020 να συνεχίσουν να διεξάγουν τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου, “εφόσον μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλλουν προς την ΕΕΕΠ αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου”.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, πρέπει να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων.

Η απόφαση του ΣτΕ

Τις εξελίξεις επιτάχυνε, κατά πως φαίνεται, η απόφαση (1335/2019) του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, βάσει της οποίας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη (Πολ. 1248 / 13.12.2011 “Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002 / 2011” (Β΄ 2854 / 16.12.2011) με την οποία 24 πάροχοι υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου το 2011 εντάχθηκαν σε μεταβατικό καθεστώς και συνέχισαν τη λειτουργία τους.

Την ακύρωση της διάταξης αιτήθηκαν η “Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ” (ΕΛΠ) και η “Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε.”. Όπως ανέφερε σε χθεσινό δημοσίευμα η “Καθημερινή”, το Τμήμα Δ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου 2018. Η απόφαση δημοσιοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2019.

Στο κείμενο της απόφασης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ που ήλθε στην κατοχή του Capital.gr., αναφέρεται πως το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 50 παρ. 12 του ν. 4002 / 2011 “λόγω σπουδαιότητας ζητημάτων γενικότερης σημασίας” πρέπει να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς επίλυση. Εισηγητής ενώπιον της Ολομέλειας ορίστηκε ο Κ. Πισπιρίγκος, ο οποίος και προήδρευσε στη συνεδρίαση του Δ’ τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Στο 18σέλιδο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως “έπρεπε οι εθνικές ρυθμίσεις να συμπληρωθούν άμεσα με θέσπιση πλήρους, αναλυτικού, συστηματικού και αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου” ώστε “οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πλήρως ρυθμισμένη αγορά τυχερών παιγνίων … να μην υφίσταται επί του ζητήματος αυτού αδικαιολόγητη εξαίρεση”.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο νομοθέτης επέτρεψε τη λειτουργία αυτών των εταιρειών “χωρίς να επιτραπεί η άσκηση της ίδιας δραστηριότητας μεταβατικώς και σε κάθε άλλη ενδιαφερόμενη επιχείρηση με τους αυτούς όρους”, δηλαδή για όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταβατικής περιόδου και όχι μέχρι τις 31/12/2011.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η κυβέρνηση κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή μια συνολική ρύθμιση της αγοράς του online τζόγου, υιοθετώντας όπως αναφέρθηκε σημαντικές αλλαγές, όπως λ.χ. για τα παιχνίδια RNG, κάτι που για ορισμένους μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση υφιστάμενων “παικτών” της αγοράς.

Και βέβαια, σε όλα αυτά μένει να φανούν συνολικά οι αντιδράσεις από τους ίδιους τους παρόχους της online αγοράς, τα καζίνο, τους πράκτορες ΟΠΑΠ, τους ιδιοκτήτες gaming halls, μεταξύ άλλων, τη στιγμή που συνεχίζει να υφίσταται και η εκκρεμότητα του ΟΠΑΠ, έπειτα από την απόφαση του ΣτΕ, σε σχέση με την άδεια και το δικαίωμα της εταιρείας να προσφέρει διαδικτυακό στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Νέο πλαίσιο για την διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών ” : στην πηγή: https://www.capital.gr/  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ