Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Και άλλα παιχνίδια στο ίντερνετ από την ΟΠΑΠ στα σχέδια της.

Και άλλα παιχνίδια στο ίντερνετ από την ΟΠΑΠ στα σχέδια της.

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Σε πλήρη ενημέρωση για όλες τις επιπτώσεις που έχει στις εργασίες του οργανισμού, στη λειτουργία, στα έσοδα αλλά και τα κέρδη από το lockdown που έχει επιβληθεί προχώρησε ο ΟΠΑΠ, σημειώνοντας ότι ο οικονομικός αντίκτυπος σε μηνιαία βάση εκτιμάται στα 130-140 εκατ. ευρώ στα έσοδα και σε περίπου 50-53 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών. 

Παράλληλα, η εταιρεία έχει θέσει τρεις σαφείς στόχους και προτεραιότητες για αυτή την έκτακτη περίοδο που είναι:

1. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πρακτόρων και των κοινοτήτων που δραστηριοποιείται

2. Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων ενόψει της επικείμενης επαναφοράς των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε κανονικές συνθήκες

3. Προστασία της οικονομικής θέσης του Ομίλου

Η διοίκηση του οργανισμού γνωστοποιεί ότι πρόσφατα εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους ευρώ 325 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων υπεραναλήψεων), με αποτέλεσμα η συνολική διαθέσιμη ρευστότητά σήμερα να ανέρχεται σε 623 εκατ. ευρώ.

Τονίζει επίσης πως προχώρησε σε αξιολόγηση της ταμειακής κατάστασης και προέβη σε ανάλυση ευαισθησίας για τις μελλοντικές της για ταμειακές ροές, οπότε βεβαιώθηκε ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα για να αποπληρώσει τους πιστωτές της και να εκπληρώσει μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωμής.

Επίσης γνωστοποιεί πως η διαδικτυακή δραστηριότητα του ομίλου παρότι εξακολουθεί να έχει μικρή συνεισφορά στα συνολικά έσοδα, εντούτοις ενισχύθηκε στον τομέα των αριθμολαχείων, τις τελευταίες ημέρες. Σε αυτό βοήθησε και η προσθήκη τρίτης εβδομαδιαίας κλήρωσης στο Τζόκερ, που διεξάγεται κάθε Τρίτη, από τις 31 Μαρτίου 2020.

Αναλυτικά, η ενημέρωση του ΟΠΑΠ ως προς τις επιπτώσεις λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων 

Δίκτυο καταστημάτων

Στις 13.03.2020, η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε την απόφασή της να επιβάλει προσωρινή αναστολή λειτουργίας σειράς καταστημάτων λιανικής, εμπορικών κέντρων και άλλων σημείων συνάθροισης κοινού, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ως αποτέλεσμα, ανεστάλη η λειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY για δύο εβδομάδες, από τις 14.03.2020 έως τις 31.03.2020, η οποία παρατάθηκε έως και τις 11.04.2020.

Επιπροσθέτως, οι εγκαταστάσεις του ιπποδρόμου στο Markopoulo Park παραμένουν κλειστές. Επίσης, αναστάλθηκε η λειτουργία των καταστημάτων ΟΠΑΠ στην Κύπρο, από τις 16.03.2020 έως τις 15.04.2020. Τέλος, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα έως τις 06.04.2020, επηρεάζουν και τη διανομή προϊόντων της Ελληνικά Λαχεία (Σκρατς & Λαχεία) από πλανόδιους πωλητές στη.

Online δραστηριότητα

Η διαδικτυακή δραστηριότητα του ΟΠΑΠ, παρότι εξακολουθεί να έχει μικρή συνεισφορά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου, ενισχύθηκε στον τομέα των αριθμολαχείων, τις τελευταίες ημέρες μετά την αναστολή λειτουργίας του δικτύου των καταστημάτων μας. Σε αυτό βοήθησε και η προσθήκη τρίτης εβδομαδιαίας κλήρωσης στο Τζόκερ, που διεξάγεται κάθε Τρίτη, από τις 31 Μαρτίου 2020.

Αντίστοιχα με άλλες στοιχηματικές εταιρείες, ο τομέας αθλητικού στοιχηματισμού έχει επηρεαστεί σημαντικά από την αναβολή ή/και τη ματαίωση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως. Συνολικά, ο ΟΠΑΠ προωθεί την περαιτέρω επέκταση της διαδικτυακής του παρουσίας, με την προσθήκη νέων παιχνιδιών στο χαρτοφυλάκιο διαδικτυακών προϊόντων του. 

Επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η διάρκεια της επιδημίας, η διάρκεια των ισχύοντων περιοριστικών μέτρων, τυχόν λήψη επιπροσθέτων μέτρων από τις κυβερνήσεις, καθώς και το μέγεθος της επακόλουθης οικονομικής αποδιοργάνωσης.

Αναφορικά με το δίκτυο καταστημάτων, το επιχειρησιακό μοντέλο του ΟΠΑΠ βασίζεται αποκλειστικά σε εμπορικούς αντιπροσώπους (πράκτορες), οι οποίοι αποζημιώνονται με βάση προμήθεια που συνδέεται με τα έσοδα από παίγνια που έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, υφίστανται και αντίστοιχες συμφωνίες αποζημίωσης βάση εσόδων με παρόχους, για ορισμένα από τα μεγαλύτερα προϊόντα μας, ιδιαίτερα για τα VLTs και τον Αθλητικό Στοιχηματισμό. Αυτό το επιχειρησιακό μοντέλο συμβάλλει στη διατήρηση των σταθερών εξόδων σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, επιτρέποντας στον ΟΠΑΠ να διαχειριστεί καλύτερα τον αντίκτυπο στην κερδοφορία του.

Ο οικονομικός αντίκτυπος σε μηνιαία βάση, υποθέτοντας επέκταση των υφιστάμενων περιορισμών, εκτιμάται σε ευρώ 130-140 εκατ. σε επίπεδο Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR) και σε ευρώ 50-53 εκατ. σε επίπεδο Κερδών προ τόκων, φόρων κι αποσβέσεων (EBITDA). Η εταιρεία προχωρά ήδη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει αυτόν τον πιθανό αντίκτυπο.

Ισολογισμός

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, την αβεβαιότητα και το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ρευστότητας του Ομίλου. Ο ΟΠΑΠ διαφυλάσσει ήδη τις ταμειακές ροές του, επανεξετάζοντας το επενδυτικό του πλάνο, διατηρώντας επαρκές κεφαλαίο κίνησης και εντοπίζοντας ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους που δεν θα επηρεάσουν την επιτυχή δραστηριοποίηση του Ομίλου μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ εξασφάλισε πρόσφατα πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους ευρώ 325 εκ. (συμπεριλαμβανομένων υπεραναλήψεων), με αποτέλεσμα η συνολική διαθέσιμη ρευστότητά του, την 1η Απριλίου 2020, να ανέρχεται σε ευρώ 623 εκατ. ευρώ. 

Η διοίκηση αξιολόγησε την ταμειακή κατάσταση της εταιρείας και προέβη σε ανάλυση ευαισθησίας για τις μελλοντικές της για ταμειακές ροές. Επίσης, είναι βέβαιη ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκή ταμειακή ρευστότητα για να αποπληρώσει τους πιστωτές της και να εκπληρώσει μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωμής. 

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Ο ΟΠΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής του λειτουργίας (στον περιορισμένο βαθμό που διατίθενται τα προϊόντα του επί του παρόντος), υλοποιώντας σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίσει τη γρήγορη επαναφορά των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μόλις αρθούν οι περιορισμοί. Επιπλέον, πολλά τμήματα του Ομίλου συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, παρότι εφαρμόζεται μοντέλο εργασίας εξ αποστάσεως.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Ενημέρωση του ΟΠΑΠ για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό ” : στην πηγή:https://www.liberal.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ