Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Έλεγχος της αγοράς διαδικτυακού τζόγου

Έλεγχος της αγοράς διαδικτυακού τζόγου

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Εν τω μεταξύ η εταιρεία «Seven Red Lines» αναλαμβάνει την  παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διεργασιών εξαγωγής, μετασχηματισμού και μεταφόρτωσης (ETL) δεδομένων και ανάπτυξης αναφορών, για την εποπτεία των Κατόχων Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ., αντί συνολικού τιμήματος 29.200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Έχεις πρακτορείο?
Ακόμα να δοκιμάσεις την εφαρμογή του πράκτορα στο κινητό σου? 

Μπες με το κινητό σου στο app.masterbet.gr  και θα δεις!

Πρόκειται για διαδικασία που θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των αδειοδοτημένων παρόχων με την καταγραφή όλων των στοιχείων, αλλά και με αναφορές για τα δεδομένα όσον αφορά τη δραστηριότητα των εταιρειών διαδικτυακού τζόγου.

Η «ακτινογραφία» της αγοράς θα συμβάλει στην καλύτερη εποπτεία από την πλευρά της ΕΕΕΠ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία on line σύνδεσης και παρακολούθησης, έργο που έχει προκηρύξει η Επιτροπή. 

Έρευνα για τη συμπεριφορά των παικτών τυχερών παιγνίων

 

Παράλληλα διεξάγεται τηλεφωνικά σε ολόκληρη τη χώρα, σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών και με δομημένο ερωτηματολόγιο, από την ΚΑΠΑ Research Πανελλαδική Ποσοτική Έρευνα για τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των Παικτών Τυχερών Παιγνίων για το 2021.

Με το app.masterbet.gr το πρακτορείο σου προσελκύεις  τους παίκτες της περιοχής σου στο πρακτορείο σου απο τα κινητά τους !

Μπες με το κινητό σου στο app.masterbet.gr  και θα δεις!

Σκοπός της έρευνας είναι να χαρτογραφήσει το προφίλ των καταναλωτών της αγοράς τυχερών παιγνίων και να καταγράψει τον βαθμό στον οποίο η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια ξεφεύγει από το αναγκαίο μέτρο, καταλήγοντας προβληματική για τον παίκτη, τους οικείους του, καθώς και την ψυχική και κοινωνική του κατάσταση.

Κύριος στόχος της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση των πραγματικών διαστάσεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, εντοπίζοντας τα κρίσιμα στοιχεία και τις μεταβλητές ανάδειξης του προβληματικού παιχνιδιού, ώστε οι δράσεις που σχεδιάζονται και τα μέτρα που θα προταθούν από την ΕΕΕΠ να είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των βλαπτικών συνεπειών, που μπορεί να έχει η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια.

Μαρία Μόσχου

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο:”Ετοιμη η πρώτη άδεια καζίνο νέου τύπου στο Ελληνικό” στην πηγή: https://www.euro2day.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ