Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠ Ξεκινούν οι διαδικασίες στον ΟΠΑΠ

Ξεκινούν οι διαδικασίες στον ΟΠΑΠ

από
Μόνο < 1 λεπτό

Για πώληση του 34%, VLTs και επέκταση σύμβασης. Ξεκινούν οι διαδικασίες στον ΟΠΑΠ για πώληση του 34%, VLTs και επέκταση σύμβασης Σύμβαση εμπιστευτικότητας με το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε την περασμένη Δευτέρα ο ΟΠΑΠ, για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στην

οικονομική και εμπορική θέση του Οργανισμού, προκείμενου να γίνει αποτίμηση ενόψει της αποκρατικοποίησης του, όπως προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Ειδικότερα, θα αποτιμηθούν οι συνιστώσες για α) χορήγηση μίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην ΟΠΑΠ ΑΕ των 35.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.

 

4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), β) διερεύνηση της δυνατότητας και των εναλλακτικών τρόπων για την πώληση ε’ως και του συνόλου της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ, ήτοι ε’ως και 34% και γ) δυνατότητα επε’κτασης της διάρκειας της από 15/12/2000 συμβάσεως του ΟΠΑΠ με το ελληνικό δημόσιο, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στον Οργανισμό το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων τυχερών παιχνιδιών για χρονικό διάστημα 20 ετών. Σημειώνεται ότι, η επέκταση της σύμβασης και η χορήγηση άδειας νέων παιχνιδιών προβλέπεται βάσει του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του έτους, ήτοι μέχρι το τέλος του μηνός, ενώ η πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου στον ΟΠΑΠ (34% των μετοχών) στο τέταρτο τρίμηνο.

Διαβάστε το άρθρο «Τυχερά παιχνίδια:  Ξεκινούν οι διαδικασίες στον ΟΠΑΠ» στην πηγή:ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ