Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Το καθαρό ημερήσιο έσοδο ανά VLT μειώθηκε σε 38 € από 46 € του 1ου τρίμηνο 2018!